سفرماه

سفرماه
by Orang Gholikhani
30-Oct-2009
 

در دل تاریک شب

از پل سکوت گذشتم

ستارهای غم نشانه بود

من به ماه بیرنگ رسیدم

شعری قدیمی بود یا زمانه

همیشه در لالائی شنیده بودم

بوف کور بیگناه بود

ناله أش در سکوت پا شنیدم

پرنس کوچک غصه گل میورزید

با ماه قصه دل گفتم

غبار کهکشان توری شد بروی ماه

که با دست خاکی از فضا کشیدم

اورنگ
Oct 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

مرسی

Orang Gholikhani


نازی جان

مرسی از لطفت

اورنگ


Nazy Kaviani

خیلی لطیف!

Nazy Kaviani


مرسی از این شعر با احساس، اورنگ جان. ممنون از امیدی که در انتهای شعرت بود. .