فردا

فردا
by Orang Gholikhani
27-Sep-2009
 

فردای من کجاست

در نهیبی از گذشته

زمانم با ثبات نا آشناست

زمین من کجاست

در کویر قلب تشنه

حامئ خسته ویرانه هاست

زخم پیر من کجاست

درخاک خون آلود نمرده

از ازل با یاری درد آشناست

ناله من از کجاست

ز جهل یاران چشم بسته

آه که چاهی بی انتهاست

مهر این دوران کجاست

بی زبانی بی رهائی

این سراب داستان ماست

ختم این سفر کجاست

راه من یا تقدیر زمان

شاید فردا مقصد فرجام ماست

اورنگ

Sept 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Dream is on the air

by Orang Gholikhani on

Thanks to all for your endless friendship.

We share many things even if we are living far away each other, it is why we are called Iranians and it makes this site what it is.

I would love one day somebody sing one of my poem. Personaly I'm not able to do that. Actually I tried when I was young and everybody told I should stop! ;-)

Ghorban Hamgi

Orang


Red Wine

...

by Red Wine on

این از آن شعر هاست که به درد ساختن یک آهنگ زیبا می‌خورد...

به خصوص اگر نوت‌هایش برای پیانو نوشته شود... البته که برای موسیقی ایرانی‌ هم بد نیست، شاید سنتور و تار خوش باشد و خواننده آن را دکلمه کند.

لذت بردیم اورنگ جان،ممنون.

 


Souri

How lovely Orang jan

by Souri on

It's like you knew exactly how I was feeling, when you wrote this poem! I relate to it so strongly. A big thank you!

 


Ali P.

Wow!!

by Ali P. on

I need to come back and read this again.