نوشتار عشق: عاشق شدم

نوشتار عشق: عاشق شدم
by Orang Gholikhani
31-Aug-2009
 

من یک روز گرم تابستان

دقیقا یک سیزده مرداد

سه و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم

در شهری که عاشقی محاله

نوشتنش خیال خامه

ورزیدنش بر جوانان حرامه

گفتنش با سکوت التماسه

با سرعت صاعقه عاشق شدم

بدون هیچ اخطار

یا صحبت یک نگار

که بگوید از سختی رورزگار

از مجنون که شده ماندگار

در فرار از نا امیدی عاشق شدم

ولی نمیدانستم چیست

کسی ننوشت آسوده نیست

نگفته بود عاقبتش چیست

که آخرش باید گریست

اورنگ
Sept 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Be Shot by Love

by Orang Gholikhani on

Thanks to both.

I had hesitated before putting this picture but after all Love's arrow doesn't kill may be he(or she) si too excited and tired from Love !

However even if Love could kill, we should die one day or another from a sickness or an accident or any reasons, so it is more poetic to be killed by Love. If I have a choice, I would chose this one.

Ghorbanetan

Orang


Azarin Sadegh

Your Cupid vs your poem!

by Azarin Sadegh on

Your Cupid made me laugh and your poem made me...sad, so sad!

Lovely poem, as always Orang jan! Azarin


Souri

وای که دلم کباب شد

Souri


 

حیوونی این کیوپید شما چرا اینطوری افتاد رو زمین؟

این شعرت که خیلی‌ غمگین بود، اورنگ جان.

دلم خیلی‌ گرفت.

خدا همهٔ عاشقا  رو به همدیگه برسونه، که آخرش نگریند.

بگو آمین.