ذوب همدیگر

ذوب  همدیگر
by Orang Gholikhani
14-Jul-2009
 

باز شب آمد و ما میرنجیم

باز با فریاد نیمه شب هماهنگیم

دور از هم با سکوت میجنگیم

جدا زِ هم از نفاق میلرزیم

با مرگ جوانان حماسه مینویسیم

از اشک مادران میخروشیم

تقدیر اینجاست نباید چشم ببندیم

گذشته رفت بیا به آینده بپیوندیم

با آتش عشق ذوب همدیگر شویم

چو فولادسفید همبسته و ناشکن شویم

اورنگ
Juillet 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
IRANdokht

very nice

by IRANdokht on

I love this one Orang jan!

khoda az dahanet beshnaveh. I think it's the best time to ask people to unite and leave their differences aside.

Thanks

IRANdokht