یکی بود یکی نبود، یک محمود بود و


Share/Save/Bookmark

mohammad reza razavi
by mohammad reza razavi
20-Jun-2008
 
یکی بود یکی نبود، یک محمود بود …
زمانی نه چندان گم شده در غبار زمان، مکانی نه چندان دور از نسیم ِ تمدن، در خانواده ای نه آنچنان دور از سواد!
نوزادی چشم به جهان گشود که او را "محمود" نامیدند!
محمود گمنام بود، "محمود" را کسی نساخته بود (در کتب آمده است، خود ِ خدا هم خلق او را انکار می کرد، بودنش را تکذیب می کرد ...)، محمود را کسی کشف نکرده بود، محمود آخرین حلقه گمشده بود! محمود آخرین برگ نانوشته نظریه داروین، محمود، آه محمود!
خواستم بگویم، محمود شهردار بود، آری او شهردار بود، ولی محمود، تنها شهردار نبود
خواستم بگویم، محمود رییس جمهور بود، آری او رییس جمهور بود، ولی ریاست جمهوری واژه ای نبود که او را ترسیم کند
خواستم بگویم، محمود متحول کننده تمامی نظریات اقتصادی جهان، واقف به تمامی علوم منقول و نامعقول بود، آری محمود بود ولی محمود تنها این نبود
خواستم بگویم، محمود همانی است که بچه های نیویورک، به زبان مادری اشان که اسپانیایی (از اکتشافاتِ خودِ محمود) است، او را می شناسند و به اسم، به مادرانشان نشان می دهند، آری او محمود است ولی محمود تنها این نیست
خواستم بگویم، محمود ناصح جهانیان و بزرگان بود، آری او ناصح همه رهبران جهان بود، ولی تنها ناصح نبود
خواستم بگویم، محمود فرستاده کاینات، با هاله نوری در پیرامونش بود، آری محمود، آن ناشناس نورانی بود، ولی محمود، تنها فرستاده ای گمنام نبود
آری محمود همه اینها بود، ولی اینها همه محمود نبود
محمود، محمود بود
محمود، از تبار ِ شانپانزه های دورترین وادی ِ اوهام، کشوری را در تاریک ترین لحظه شب به تلخ ترین کابوس ِ خیال ره می برد، شاید محمود در توهم و سراب غوطه می خورد ولی ملتی که زهرخندِ فقر را از نو می چشید با چشمانی گشوده، کابوسی را تصویر می کرد...
اما از آنجا که هر سلامی را وداعی است، محمود هم ندای مرشد خویش را از واپس دوزخ، واژه، واژه می شنود و از آنجا که می خواست، به سیره پادشاهان این دیار، سنگ نوشته ای برجای گذارد، پس با سلامی آغاز نمود و این است آن واژگان ناآشنا:

اینک که من از کلبه ریاست جمهوری می روم.چندین روستای دیگر جزء جمهوری اسلامی ایران است و در تمامی این دهات پول ایران رواج دارد و مسلمانان در آن مناطق مشغول فنآوری انرژی صلح آمیزهسته ای هستند.مردم کشور ما در مناطق کاستاریکا و گینه بی صاحب دارای احترام هستند و ما هنوزرفت و آمد های خانوادگی خود را ادامه می دهیم.

جانشین من باید مثل من در حفظ این دهات کوشا باشد و راه نگهداری این دهات این است که در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله کند و با صدور جمهوری اسلامی سعی در بهبود وضع زندگی آنها داشته باشد.

جانشین من اکنون که من از این دنیا می روم تو دوازده میلیارد ریال در حساب ذخیره ارزی پس انداز داری و می توانی با آن یک کیلو و هفتصد گرم گوشت گوسفندی بخری و این ذخیره یکی از ارکان قدرت تو می باشد،اما قدرت رییس جمهور فقط به پول نیست بلکه فقط به انرژی صلح آمیز هسته ای است.

پس از سالها تلاش ما به کوری چشم دشمنان توانستیم نرخ تورم را پنج رقمی نگه داریم اما اینک دیگر چیزی وجود ندارد تا بخواهیم نرخ تورمش را کنترل کنیم . پس از این بابت خیالت راحت است..

خواهرم فاطمه رجبی ( همسر الهام )بر گردن من حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطر و نشر افکار فاطی را فراهم کن.

ده سال است که من مشغول پختن کیک زرد در نقاط مختلف کشور هستم و من روش پختن این ها را از فاطی آموخته ام.

همیشه دوستان و آشنایان خود را به کارهای مملکتی بگمار و برای آنها پست های متعددی در نظر بگیر.زیرا اگر یکی در جمع خرابکاری نمود بقیه به دشمنی او برنخیزند و حرمت فامیل را نگهدارند.

اکنون من برادران سپاه را به سوی تهران فرستادم تا در این قلمرو ، نظم و امنیت برقرار کنند .ولی فرصت نکردم سپاهی به طرف اسراییل بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی، با سربازان امام زمان به اسراییل حمله کن و به صهیونیست ها بفهمان که ما می توانیم از نقشه جهان حذفشان کنيم.

اکنون ما به برکت جمهوری اسلامی توانسته ایم دهات مورد تملک خود را به دو بخش زنانه و مردانه مبدل کنیم .طرح امنیت اجتماعی را در مرزهای این دهات تقویت کن تا اسلام در خطر نیفتد.

مرا با کفن و با خالکوبی طرح انرژی هسته ای در میان زباله های هسته ای دفن کنید تا جزئی از این فناوری صلح آمیز شوم.

بر سر مزارم هاله نور مرا نصب نمایید تا در مصرف برق صرفه جویی شده باشد.

و سبک الله خیر و العافیَه، با قافیَه یا بی قافیَه (امام فرمودند همینها کافیَه)

محمود احمدی نژاد

Mohammad Reza Razavi About the author He is a well educated young man with
considerable experience in management, finance, marketing and PR. He
has worked with such recognised companies as CIA, FSB, SAVAK, SAMVA,
MOSSAD, MI6, MI7 and MI8 (although only for a short time because of
fear of high numbers). He is currently conducting research into "how to
survive on minimum wage". His earlier researches includes " how to
leave home without being arrested" and "how to speak your mind and stay
alive". He is also writing a book on "The road to the inner circle: how
to use beard and sandals to your advantage". He can be contacted by
email: razavi1970-press@yahoo.co.uk

Share/Save/Bookmark

Recently by mohammad reza razaviCommentsDate
Please tell me what you think?
1
Jul 13, 2008
بیسوادی
16
Jun 18, 2008
آیا دربارۀ وضعیت زنان در ایران پرسیدید؟
4
Feb 17, 2008
more from mohammad reza razavi
 
default

Nice one :)

by amir36uk (not verified) on

Nice one :)