Mohammad Ala
17-Jul-2012
چند خبر از میراث فرهنگی و طبیعی ایران >>>
Mohammad Ala
12-Jul-2012 (3 comments)
نباید انتظار داشت دولت و سازمانهای دولتی ایران فقط از قهرمانان ورزشی ایران حمایت بکنند. من باین عقیده هستم که ایرانیها چه در داخل وچه در خارج هم بایستی از قهرمانان خود حمایت بکنند>>>
Mohammad Ala
08-Jul-2012 (one comment)
"اقتدار گرائی ایرانی در عهد قاجار" با قلم استاد علوم سیاسی دکتر محمود سریع القلم به بازار نشر عرضه شده است>>>
Mohammad Ala
26-Jun-2012 (one comment)
در این خبرنامه چند نشست علمی را به اطلاع علاقمندان میرسانم. چند تارنامه هم گرد آمده که مطالب آنها جالب هستند>>>
Mohammad Ala
19-Jun-2012 (9 comments)
گاهی در زبان فارسی به واژگانی بر می خوریم که از زبان دیگری وارد شده اند و تغییر کرده اند و گاهی با همان معنی و گاهی با معنی متفاوت رایج شده اند>>>
Mohammad Ala
17-Jun-2012 (5 comments)
با گذشت از هزاران سال تاریخ . . . هنوز نگران ویرانه شدن میراث وکشور خودمان هستیم>>>
Mohammad Ala
28-May-2012 (3 comments)
تنوع زیستی و حفظ میراث حیات وحش ایران در سالهای اخیر توجه علاقمندان متعددی از جمله دانشجویان و اساتید رشته های مرتبط با محیط زیست، زیست شناسی و دامپزشکی را به خود جلب نموده است >>>
Mohammad Ala
17-Apr-2012 (5 comments)
سازمان میراث ایران با افتخار اعلام می دارد پاداش و جایزه تشویقی را به احترام حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی بنیان نهاده تا سهم بسزایی را که این شاعر پارسی زبان در عرصه جهانی و بویژه دراعتلای فرهنگ ایران زمین داشته است ارج نهد >>>
Mohammad Ala
10-Apr-2012 (3 comments)
Afghan politican and human rights campaigner Malalai Joya is an outspoken critic of president Hamid Karzai and the US-led occupation>>>
Mohammad Ala
22-Mar-2012
آذری زبان های ایران از سایر اقوام ایرانی نظیر لرها، کردها، و گیلک ها جدا نیستند و همگی سنن ایرانی مانند نوروز را که در اتحاد اقوام و انسجام زبان فارسی و حفظ میراث ایرانی نقش دارد جشن می گیرند. >>>
Mohammad Ala
14-Mar-2012 (one comment)
با ورود به این سایت صفحه اول تمام  49روزنامههای ایران را هر روز خواهید دید>>>
Mohammad Ala
19-Feb-2012 (4 comments)
ایرانیان ِ امروز، با بیش از چهارهزارو پانصد سال تمدن، برگزاری جشنها و مناسبتهای بیگانه را نشانه ی تمدن و فخر می دانند! >>>
Mohammad Ala
07-Feb-2012 (3 comments)
همون خلبان ماهری که هواپیما رو بدون چرخ جلو نشوند تو مهر آباد.... >>>
Mohammad Ala
21-Jan-2012 (one comment)
The events on the bus show that, although religion is deeply rooted in Iranian culture, criticism is tolerated >>>
Mohammad Ala
28-Nov-2011 (18 comments)
Dedicated to those who scarificed their lives to save Iran. >>>