سپندارمذگان ایرانیان باستان

Mohammad Ala
by Mohammad Ala
19-Feb-2012
 

 ایرانیان ِ امروز، با بیش از چهارهزارو پانصد سال تمدن، برگزاری جشنها و مناسبتهای بیگانه را نشانه ی تمدن و فخر می دانند! همه اسم "ولنتاین" را شنیده اند و مراسم آن را مانند سایر بیگانگان بجا می آورند، ولی تا به حال اسم "سپندارمذگان" به گوششان هم نخورده است .

"سپندارمذگان" چیست؟
در ایران باستان، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد، که از بیست قرن پیش از میلاد، یعنی حدودا دوهزار سال پیش از تولد ولنتاین، میان آریائیان روزی موسوم به روز عشق (سپندارمذگان یا اسفندارمذگان) بوده است. این روز در تقویم زرتشتی مصادف است با پنجم اسفند ماه و در تقویم جدید ایرانی، که شش ماه اول سال سی و یک روز حساب میشود، شش روز به جلو آمده و دقیقا مصادف میشود با ۲۹ بهمن، یعنی چهار روز پس از روز ولنتاین فرنگی. زرتشیان جشن سپندارمذ (سپندارمذگان – روز زن و روز زمین) را هرساله در پنجم اسفند ماه برگزار میکنند.

وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

تنها مدت کمی به اواخر بهمن ماه و اواسط ماه فوریه باقی مانده که روز عشق فرنگی (ولنتاین) و روز عشق ایران باستان (سپندارمذگان) به فاصله ی چهار روز از هم قرار دارند

۲۵ بهمن ماه (ولنتاین) را به عشقمان تبریک بگوییم یا ۲۹ بهمن ماه (سپندارمذگان) را؟


Share/Save/Bookmark

Recently by Mohammad AlaCommentsDate
خبر نامه ی از ایران
-
Jul 17, 2012
قهرمانان جهانی ایران
3
Jul 12, 2012
"تقدیم" نامه یک کتاب
1
Jul 08, 2012
more from Mohammad Ala
 
Cost-of-Progress

Affinity for ALL things alien

by Cost-of-Progress on

 is rampant in our culture. Valentine day is at least a peaceful, love-related celebration. However, you cannot say the same thing for the brutal murderous belief system to which we have been tied to the point where those promoting it in our ancestral land have tried and tried to replace with traditional celebrations that value love, life and prosperity instead of death, opression and tyranny!


ahang1001

جشن های وارداتی

ahang1001


من  تا  ۴ سال  پیش هم چیزی در باره سپندارمذگان هم نمیدانستم

اصولا جشن گرفتن بهر بهانه ای کار بدی نیست...شب یلدا هم با سه چهار روز فاصله تقریبا با شب کریسمس  همزمان است...مسیحیان درخت کاج بر پا میکنند در حالیکه این رسم هم نه اروپایی و نه مسیحیست...

شما هم زیاد سخت نگیرید

بهر حال بهر مناسبتی بمن هدیه بدهند...اصلا دلگیر نمیشم

شیرین 

 


ahang1001

جشن های وارداتی

ahang1001


من  تا  ۴ سال  پیش هم چیزی در باره سپندارمذگان هم نمیدانستم

اصولا جشن گرفتن بهر بهانه ای کار بدی نیست...شب یلدا هم با سه چهار روز فاصله تقریبا با شب کریسمس  همزمان است...مسیحیان درخت کاج بر پا میکنند در حالیکه این رسم هم نه اروپایی و نه مسیحیست...

شما هم زیاد سخت نگیرید

بهر حال بهر مناسبتی بمن هدیه بدهند...اصلا دلگیر نمیشم

شیرین 

 


ahang1001

جشن های وارداتی

ahang1001


من  تا  ۴ سال  پیش هم چیزی در باره سپندارمذگان هم نمیدانستم

اصولا جشن گرفتن بهر بهانه ای کار بدی نیست...شب یلدا هم با سه چهار روز فاصله تقریبا با شب کریسمس  همزمان است...مسیحیان درخت کاج بر پا میکنند در حالیکه این رسم هم نه اروپایی و نه مسیحیست...

شما هم زیاد سخت نگیرید

بهر حال بهر مناسبتی بمن هدیه بدهند...اصلا دلگیر نمیشم

شیرین 

ببخشید سه بار تکرار شد...دستگاه گیر کرد