اس ام اس لوتی


Share/Save/Bookmark

اس ام اس لوتی
by MM
07-Apr-2010
 

 .

.

اس ام اس لوتی:
زغال قليونتم، بکش خاکستر شيم.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زغال قليونتم رفيق!
ميسوزم تا بسازمت!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سوزن رفاقت در تيوپ قلبم فرو رفت و گفت :فييييييييييس
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تازه فهميدم پنچرتم رفيق!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پدال دنده موتورتيم با پا بزن توسرمونو خلاصمون کن!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پوست موز زير پاتم، حال ميکنم اگه افتخار بدي پاتو بذاري روم !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به لوتي ميگم: آب بده، دريا ميده؛ ميگم گل بده، گلستان ميده؛ ميگم معرفت و
دوستي بده همش شماره تو رو ميده !!
************************************
آب دماغتيم...آنتي هيستامين بخور، فنا شيم.
*************************************
قرمزي چشاتم نفازلين بريز فنا شيم.
************************************
بند کفشتيم گره بزن خفه شيم.
*********************************
کش شلوارتم رفيق ولم کن تا آبروتو ببرم.
********************************
سيگارتيم، بکش تا دود شيم.
****************************
زنگ درخونتم، هر کس تو رو بخواد، بايد منو بزنه.
***********************************
چروک لباستيم، اتوبزني هلاک شديم!
*********************************
تريپ مرام، کلنگتم عمله!!
********************************
سلامي به گرمي آش رشته که با پيازداغ روش نوشته :
"مرامت منو کشته".
********************************
ميگن نارنگي چون پوستش زود کنده ميشه پيش مرگ همه ي ميوه هاست! نارنگيتيم، هلو !
************************************
اين اس ام اس رو ميزنم به سلامتي همه خوبا که سخت مشغول شطرنج زندگي اند. و نميدونن ما مات رفاقتشون هستيم.
***********************************
ديروز روز جهاني آوارگان بود، توقع داشتم يه تشکر خشک و خالي از ما ميکردي که يه عمريه آوارتيم !!!
*************************************
دل به تو دادم که ناز کني نگفتم که کي بازکني !
**************************************
بزرگترين دشمن آدم پوله:هر چي دشمن داري بده به من و خودتو خلاص کن!
************************************
ميگي پول چيه ؟ پول مثه چرک دسته / پس همشو بده من، نذار چرک شه دستت !
**********************************
 !**********************************

and, finally, my favorite Jaheli video by Davood Asgharian in Youtube


Share/Save/Bookmark

more from MM