اظهارات سخیف احمدی نژاد درجمع مفتخورها

MM
by MM
03-Aug-2010
 

واقعا که لیاقت بعضی ها در همین حد است که می نشینند ا ین مردک بی مایه و خون خوار را تشویق می کنند از آن دلال چاپلوس گرفته تا به اصطلاح دکتر جراح استاد دانشگاهش

 Ahmadinejad talks in the meeting of the Iranians "who live outside Iran" in mannerism not suitable for a president.

اظهارات سخیف احمدی نژاد درجمع مفتخورها


Share/Save/Bookmark

more from MM