شباهت سرکوب مردم در ایران و مصر

mihanyar
by mihanyar
13-Feb-2011
 

خیابان ها و صحنه های دلخراشِ تهران و قاهره مقایسه خلاقانهShare/Save/Bookmark

more from mihanyar