خاکستر

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
11-Jun-2011
 

اگر این آتش سودا بسوزد سینۀ ما را

سزد کیهان ورا بخشد خور و ماه و ثریا را

چنین خاکستر ار جوید ز قلب شعله ها ققنس

کجا اندر شمار آرد شکنج و بیم فردا را؟

هلا ای مهر جانپرور که رو پوشیده ای از ما

شود آیا ز کنه دل زدایی سوز سرما را؟

اگر از بادۀ مهری مرا پیمانه ای نامد

خدایا نوش جان دارش حریف باده پیما را

سپاسم می رود هر دم به دلداری که جان بخشد

که همدم کرده با چهری چنین کلک شکرخا را 

خریدستی اگر آدم غم دنیا به یک گندم

نه هشیارم که نفروشم به ارزن دار دنیا را

اگر مشتاق آن جامی که جانت تازه گرداند

ز پیر رهروان ره بجو ساقیّ مه سا را

سحر با سبزه نالیدی زبان بلبل شیدا

به سوز سینۀ چهری چه حاجت آن فریبا را.

 

بیست و یکم خردادماه 1390

اتاوا 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ما تمنای گلی

Manoucher Avaznia


ما تمنای گلی می داشتیم

گرچه خاری از چمن برداشتیم

در جهان پیوسته اندر گردشیم

پیش هر بتخانه ای در کرنشیم

در همه رو دلبر خود خواستیم

تا که بر ایمان خود سرراستیم

ما تحمل می کنیم هر نیش را

تا به نوشی می رسانیم خویش را 


Manoucher Avaznia

اورنگ و ابی گرامی؛

Manoucher Avaznia


با درود و سپاس

 

ما ازین می جرعه ای نوشیده ایم

رخت مهر از آن سبب پوشیده ایم

گاه و بیگه تا که هشیار آمدیم

زی وصال یار خود کوشیده ایم

ما ز سعی هرگز نیاسودیم تا

شیر فرقت از زمان دوشیده ایم

 


ebi amirhosseini

....

by ebi amirhosseini on

Sepaas

Ebi aka Haaji


Orang Gholikhani

Beautifull

by Orang Gholikhani on

Thanks Manochehr jan.

Orang