اشک قلم

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
12-Dec-2010
 

گاه آن آمد که در عشق نگار

گوی شیدایی ربایم از هزار

همچنان کو در جهان گل را گزید

روی یار خویش گیرم در کنار

وام گیرم سینه ای سرشار مهر

از غم شیرین آن شیرین عذار

در ثنای روی و خُلق و خوی وی

حاصل اشک قلم سازم نثار 

چهره پردازی نمایم با سخن

چیره دستی جویم از پیکرنگار

 

چهریا؛ لب از سخنگویی ببند

خامشی می بایدت آموزگار

جان من؛ در شعلۀ شمعی بسوز

پیش از آن که روزت افتد در شمار

آن که در ره شیوۀ پروانه دید

در دل آتش رود دیوانه وار

جان به راه مهر جانان داده اند

رهروان راستین بیش از شمار

 

گر بر این شیوه شکیبایی کنی

می رسد از گرد راهت تکسوار

می رسی با او به استغنای عشق

بیگمان جانمایۀ رشک هزار

ای که دل در روی دلبر بسته ای

از کم و بیش جهان پروا مدار

تا که تو برخورده ای از خوان غیب

طالب دنیا بماند شرمسار

 

بیست و یکم آذرماه 1389

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

دوستان از یمن

Manoucher Avaznia


دوستان از یمن الطاف شما

بینواپیشه  شدستم کامکار

لذت یک واژۀ شیرینتان

می دمد در من روان و روح کار

بی گمان اندر پی این گفتگو

می نشیند گلشن طبعم ببار

 


Red Wine

بزم زیبای ادبیات پارسی

Red Wine


باز شعری از شما خواندیم که به دل‌ نشست و ما را مجنون کرده و به دنبال می رفته و در دامان ساغر سر گذاشته و دوباره شعر شما را خوانده !

سپاسگزاریم که خلقی را به بزم زیبای ادبیات پارسی دعوت می‌کنید و ما را خوشبخت.

شراب سرخ.

 


Mehman

عالی!

Mehman


لذّت بردم اوستادا ! دوباره که خواندم بیشتر لذت بردم. یکی از بهترین اشعار.


Sadra

بسیار زیبا!

Sadra


چونک شب شد ز آتش رخسار شمعی برفروخت
تا دو صد پروانه جان را پدید آمد مدار
چون ز شب نیمی بشد مستان همه بیخود شدند
ما بماندیم و شب و شمع و شراب و آن نگار
مولانا


alborz

Very nice Manouchehr Jaan,

by alborz on

Alborz


Souri

آن که در ره شیوۀ پروانه دید... در دل آتش رود دیوانه وار

Souri


Wonderful!!

Very very beautiful, Manouchehr. 

Thanks for sharing this.

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!