زمان دلستانی

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
01-Jan-2009
 

 دوای درد ما  دیگر شراب ارغوانی نیست

چو صدر سینه ی ما را دگر همداستانی نیست.

عقاب عشق می خواهم که پر گیرم به شهبالش

به آنجا در سما تازم که خوشتر آسمانی نیست.

چه می ترسانییم امشب: رقیبان دون و خونریزند؛

برای گُرد این میدان دگر این پرسمانی نیست.

جهان جز انعکاس جلوه ای از جلوه هایش نیست

که پیش چشم بیداران همان هم خود جهانی نیست.

هزاران نوگل و لاله جهانت گلستان سازد

بخوان ای بلبل شیدا اگر چه گلستانی نیست.

بیا تا منزل جانان و از دنیا فراغت جو

که گردیدم همه آفاق و بهتر آستانی نیست.

جهانی نور می بارد ز مهر مهربانیها

که می گوید که این دوران زمان دلستانی نیست؟

 

دوازدهم دیماه 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


چنین که یار می شکند به کعبه بتها را

ترسم به کون ومکان صنم نخواهد ماند.

گرداب حادثه که فرو خورد بط را

دارد نشان که لنگر و بلم نخواهد ماند.

بر خیز؛ چراغ باده بیفروز و شادمانی کن

که آسمان و زمین دژم نخواهد ماند.

چو یار موی نماید؛ رخی برافروزد

غبار غم به چشم ترم نخواهد ماند.


Manoucher Avaznia

سوری جان؛

Manoucher Avaznia


چه خوش است عاشقان را به سر قرار دیدن.

 

در هر حال از دیدارت شادمانم.  آنقدر سر من هم شلوغ بود که مجال نوشتن پاسخی در خورد دوستان هم نیافتم.  امید که بر من ببخشایند. با خودم گفتم:

 

دلا بی باک می نوشی شراب از ساغر ساقی

چه می دانی که این معجون شهد است؛ شوکرانی نیست؟


Souri

Manouchehr aziz

by Souri on

It's a while I haven't communicate with you, but I read all your poems and enjoy them all as before. This one is wonderful, very nice....and I loved your "Safar" one the most.

Thanks a lot. Wish you the bests in this coming year.


Manoucher Avaznia

آرش جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس.


Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس.


Manoucher Avaznia

البرز جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس.  شاد باشی.


Manoucher Avaznia

نازی جان؛

Manoucher Avaznia


سپاس.

 سحر یک نوگل خندان ز مرغ بوستان پرسید:

"تمنای وصالت را مگر هرگز کرانی نیست؟"

غنای خلوت دل دوستتر دارند درویشان

به بزم شور و دلداری شه و صاحبقرانی نیست.

 

 


Arash Monzavi-Kia

Lovely as usual; hope you don't mind a couple of Fozoli's :o)

by Arash Monzavi-Kia on

دوای درد ما  دیگر شراب ارغوانی نیست

چو صبر سینه ی ما را دگر همداستانی نیست.

جهان جز انعکاس جلوه ای از جلوه هایش نی

که پیش چشم بیداران همان هم خود جهانی نیست.

 


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را

کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است

چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود

که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود به دست آور

که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند 

Ebi aka Haaji


alborz

Wonderful...

by alborz on

... and timely.

Many thanks and happy new year.

Alborz


Nazy Kaviani

Love

by Nazy Kaviani on

 

 

High and low
I looked
I searched
I begged

Searching for meaning
Searaching for interpretation
Searaching for guidance

Hills
Mountains
Pinnacles
Ponds
Lakes, and
Oceans

Deserts
Plains, and
Continents

Sorcerers
Fortune tellers, and
Wisemen

Texts
Books, and
Schools

When I returned
Empty-handed
Tired, and
Desolate
Seeking comfort
Shelter
Solace
Within
Alone with my heart

I saw it
Touched it
Drank it
And grew
The alchemy of life
The essence of being
The key to peace all around

Love.


Manoucher Avaznia

Irandokht Jaan;

by Manoucher Avaznia on

It is my pleasure.  I thank you for your heartening comments.

 

Sepaas


IRANdokht

how beautiful

by IRANdokht on

it's times like this that we need to have someone to share our thoughts and our worries with, and find peace of mind in a safe and warm companionship.

thank you for the pure sentiments and your eloquently put together thoughts.

IRANdokht