یادی از روزی


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
27-Nov-2008
 

تا خراسان راهیست

به درازای قرون

و به پهنای کویر

و بلندای تمنای بلند

که بر آرد دودم

هر سحر تا لب شام.

 

دهه ها می گذرد

پی واپس نگهی

که در او افکندم 

از لب تابستان،

دل آرامش روز،

در هوایی تبدار،

پای رفهای بلند.

 

خور درخشان و سپید،

آب روان در جوبار،

و هوایی شسته

آبگینه ی آن تابش پاک.

 

در میان دره

زیر درختان هلو

که خنک کاشته بود

خوی باران وش این چهره ی تر؛

در خلوصی بیدار

و خیالی مبهم

با خودم می گفتم:

که "تو هرگز نچشی

ثمر حاصل خود از این باغ".

و سبک می خواندم

به همآوازی  باد

قصه ی پر جوش

خود فروکُشتن و وارَستن را.

 

یاد آن روزهنوز

می درخشد به تمام

چون در آن می نگرم

از رهی دور و دراز.

 

دهه ها کوتاهند

فاصله کوتاتر.

پیش چشمان ترم

کوچ دیگر پیدا ست؛

یاد دیگر در راه.

 

رف: کمر، کوه و کمر

هفدهم مهرماه 1383

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


 

 

غریب

 

 *****************

 

من در اینه سخن می گویم
با تو دارم سخنی
با تو ای خفته به هر موج نگاهت فریاد
با توام ای همدرد
با تو ام ای همزاد
با تو ای مرد غریبی که در اینه می نگری
گوش کن با تو سخن میگویم
من غریب و تو غریب
از همه خلق خدا
تو به من همنفسی
غیر تو همسخن و همدل من
در همه ملک خدا نیست کسی
های ای محرم من روی در روی تو فریاد کنم
تا به دادم برسی
خرم آن لحظه که با دیده ی اشک آلوده
در تو بگریزم و دراینه با هم باشیم
ساعتی هم سخن و همدل و همدم باشیم
برق اشک تو در اینه ی چشمت پیداست
شرم از گریه مکن
اشک همسایه ی ماست
من و تو چون هر روز
 مات و خاموش به مهمانی اشک آمده اییم
در دل ما اشک است
اشک تنهایی و تنهایی ها
اشک دیدار ستم ها و شکیبایی ها
من و تو خاموشیم
من و تو غمزده ایم
من و تو همدل ماتمززده ایم
گوش کن ای همزاد
با زبان نگهم با تو سخن می گویم
از نگاهم بشنو رخصت گفتار کجاست
دل به یاران دروغین مسپار
واژه ی یار دروغست بگو یار کجاست
لحظه ی درد دل وموسم دلتنگی ها
وعده ی ما وتو در عمق دل اینه است
بهتر از اینه منزلگهدیدار کجاست
 با تو راز دل خود راگفتم
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست
  

 

*****************

 

مهدی سهیلی


Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


طوطی عشق چه دیدی در آن حضرت یار 

که به شیرین سخنی میل به گفتار نداری؟


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


 یار نداری!!

چه دلی، ای دل آشفته که دلدار نداری!
گر تو بیمار غمی، از چه پرستار نداری؟
شب مهتاب همان به که از این درد بمیری
تو که با ماهرخی وعده ی دیدار نداری
راز اندوه ِ مرا از من آزرده چه پرسی
خون مَیفْشان ز دلم گر سر آزار نداری
گل بی خار جهانی که ز نیکو سیرانی
قول سعدی ست که با او سرِ انکار نداری
ای سرانگشت من! این زلف سیه را ز چه پیچی؟
که در این حلقه ی زنجیر گرفتار نداری
دل بیمار زکف رفت و جز این نیست سزایت
که طبیبی پی ِ بهبودی ی ِ بیمار نداری
گر چه سیمین، به غزل ها سخن از یار سرودی
به خدا یار نداری! به خدا یار نداری!...

  

*********

 

سیمین بهبهانی


Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


هر آنکه مهر بتی در دلش ننشاند

در این کویر جهان دوید از پی سراب.

کجاست عاقلی که پند نیک دهد

در این سراچه از پی سراب مشتاب


Manoucher Avaznia

آرش جان؛

Manoucher Avaznia


چو دامن فرو هشتی و خنده کردی

بدانم که مهر جهان با من است

چه کم دارم از دار دنیا من امشب

چو عشق مهی مهربان با من است؟


Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


که گفته است در جهان دلی خوش زیست

که گرمی نفس یار مهربانش نیست؟


ebi amirhosseini

For Arash...

by ebi amirhosseini on

 

 

 گل امید

**************

 

هوا هوای بهار است و باده باده ناب
به خنده خنده بنوشیم و جرعه جرعه شراب
در این پیاله ندانم چه ریختی پیداست
که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب
فرشته روی من ای آفتاب صبح بهار
مرا به جامی از این آب آتشین دریاب
به جام هستی ما ای شراب عشق بجوش
به بزم ساده ما ای چراغ ماه بتاب
گل امید من امشب شکفته در بر من
بیا و یک نفس ای چشم سرنوشت بخواب
مگر نه خک ره این خرابه باید شد
بیا که کام بگیریم از این جهان خراب
  

*******************

 

فریدون مشیری


Arash Monzavi-Kia

Moshiri, on a happier note, with flowers to Manuch and Ebi

by Arash Monzavi-Kia on

تو را دارم اي گل، جهان با من است.

تو تا با مني، جان جان با من است.

چو مي‌تابد از دور پيشاني‌ات

كران تا كران آسمان با من است.

چو خندان به سوي من آيي به مهر

بهاري پر از ارغوان با من است !

كنار تو هر لحظه گويم به خويش

كه خوشبختي بي‌كران با من است.

روانم بياسايد از هر غمي

چو بينم كه مهرت روان با من است.

چه غم دارم از تلخي روزگار،

شكر خنده آن دهان با من است.


ebi amirhosseini

" که تو هرگز نچشی ثمر حاصل خود از این باغ"

ebi amirhosseini


 باغ

 

************* 

 بهار میرسد اما ز گل نشانش نیست
نسیم رقص گل آویز گل فشانش نیست
دلم به گریه خونین ابر میسوزد
که باغ خنده به گلبرگ ارغوانش نیست
چنین بهشت کلاغان و بلبلان خاموش
بهار نیست به باغی که باغبانش نیست
 چه دل گرفته هوایی چه پا فشرده شبی
که یک ستاره لرزان در آسمانش نیست
کبوتری که در این آسمان گشاید بال
 دگر امید رسیدن به آشیانش نیست
ستاره نیز به تنهاییش گمان نبرد
کسی که همنفسش هست و همزبانش نیست
جهان به جان من آنگونه سرد مهری کرد
که در بهار و خزان کار با جهانش نیست
ز یک ترانه به خود رنگ جاودان نزند
دلی که چون دل من رنج جاودانش نیست

 

**************

فریدون مشیری
  


Manoucher Avaznia

Tahirih Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you for uplifting words.


Manoucher Avaznia

Ebi Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you for the poem.


Tahirih

Mr Avaznia:

by Tahirih on

پیش چشمان ترم کوچ دیگر پیدا ست؛یاد دیگر در راه.

Sorrow not if, in these days and on this earthly plane, things contrary to your wishes have been ordained and manifested by God, for days of blissful joy , of heavenly delight , are assuredly in store for you. Worlds, holy and spiritually glorious, will be unveiled to your eyes.

Most regards,

Tahirih


ebi amirhosseini

با سلامی دوباره....

ebi amirhosseini


 

 

کویر

 

**********

 

بارون همیشه نازِ مثِ گلای شبو
آتیش مثِ گیلاسه
 بارون همدم عشقِ
 بارون کویر تشنه
 بارون عشقِ کویرِ
 بارون کویرِ عشقه
 یکی فراقو دیده
 دستاش گلی رو چیده
 هجره کویر کی دیده؟ کویر همیشه داغه
 کویر یه دنیا خاره
 هیچکی توش پا می زاره شماها بگید آره؟ من می بینم دردِشو
 سکوتای سردِشو
 گلای بی رنگشو
 حضورِ کم رنگشو
میگن وقتی می باره از آسمون ستاره
 کویر نه نمی یاره دل نازکی داره
 امشب می خواد بباره یه آسمون ستاره
 امشب باید بباره یه آسمون ستاره
شماها بگید آره، تسلی دل دادن چقدر شادی می آره .