مصاحبه با صدای آمریکا و شعر

Leila Farjami
by Leila Farjami
17-Feb-2012
 

این مصاحبه در حدود دو هفته ی پیش انجام شد. امیدوارم که مورد پسند دوستان خوب واقع شود. کتاب رودخانه ای که از ماه می گذرد را می شود از اینجا دانلود کنید.

ممنون


Share/Save/Bookmark

Recently by Leila FarjamiCommentsDate
شعر نوعی نبودن است
2
Oct 07, 2012
Poetry of Mujib Mehrdad and Rutger Kopland
-
Aug 25, 2012
The Wanderer
3
Jul 20, 2012
more from Leila Farjami