پادکست اشعار الهام اسلامی و میشل ول بک

Leila Farjami
by Leila Farjami
08-Jan-2012
 

مانا آقایی شعرهای الهام اسلامی را می خواند و لیلا فرجامی شعرهای شاعر فرانسوی میشل ول بک را که خود ترجمه کرده اجرا می کند

برای ااطلاعات بیشتر: //sherophone.com

لینک دیگری برای این شماره: اینجا

دانلود آخرین مجموعه ی شعر لیلا فرجامی: رودخانه ای که از ماه می گذرد

یا

//iranianmuse.files.wordpress.com/2012/01/leilafarjami-ketab.pdf

با احترام و سپاس

شعروفون


Share/Save/Bookmark

Recently by Leila FarjamiCommentsDate
شعر نوعی نبودن است
2
Oct 07, 2012
Poetry of Mujib Mehrdad and Rutger Kopland
-
Aug 25, 2012
The Wanderer
3
Jul 20, 2012
more from Leila Farjami
 
Tiger Lily

unbelievable! JJ, did you bother to read my comment

by Tiger Lily on

 
before deleting it?

 

"Comments containing profanity or personal attacks will be removed. Repeat offenders will be blocked."

 

 

What on earth? 

 

What was in my previous comment, asking questions of guidance about cultural contextualisation, that were so offensive?