گاو، بز، گوسفند، شتر، نر و ماده‌اش پایه‌های اقتصاد هستند

hazratee
by hazratee
12-Jun-2011
 

گاو، بز، گوسفند، شتر، نر و ماده‌اش پایه‌های اقتصاد هستند


Share/Save/Bookmark

more from hazratee
 
ahang1001

و خران اقتصاد دانان هستند

ahang1001


 

گاو، بز، گوسفند، شتر، نر و ماده‌اش پایه‌های اقتصاد هستند

و خران اقتصاد دانان هستند