فیلم مستند BBC درباره بهاییان

فیلم مستند BBC  درباره بهاییان
by faryarm
01-Jul-2010
 

حمله سازمان داده شده مردان ناشناس با بلدوزر و لودر به روستائی در شمال ایران و خراب کردن نزدیک به پنجاه خانه بهائی ها در این روستا آذار و اذیت بهائی ها در ایران را به اوج تازه ای رسانده است. امروز کلیه اعضای رهبری بهائی ها در ایران در زندان هستند – جرمشان: جاسوسی برای اسرائیل. چرا بهائی ها در ایران به این اندازه اذیت می شوند؟ گزارش مستندی کسری ناجی را از مرکز جانی بهائی ها در شهر حیفا در شمال اسرئیل.

Share/Save/Bookmark

more from faryarm
 
Amir Sahameddin Ghiassi

یک پشنهاد

Amir Sahameddin Ghiassi


If you believe in God, come and work for the fact...یک پشنهاد

در کشوری مثل ایالات و ولایات متحده آمریک که هم آزادی هست و هم خطری نه بهاییان را تهدید میکند و نه مسلمین را؟ چرا منصفانه یک میز گرد برگزار نمیشود و خوشبختانه که در این ولایت ما به اندازه کافی هم آیت الله های عالم داریم و هم بهاییان مجهز به علم و دانش. پس بیایید این میز گرد را برگزار بفرمایید و تکلیف این همه سرگرانی ها را لااقل برای دین بهایی روشن بفرمایید آقایان حج اسلام و ٍثقه اسلام و روشنفکران دینی و تحصیل کرده دکتر هم که داریم بیایید برای خاطر خدا این بحث را خاتمه دهیم و با هم در سر یک میز دلایل خود را بگویید و مردم بیچاره را آگاه سازید. خودتان میدانید که مردم همه مقلد هستند و همه که مثل شما دانشمند ن نیستند.

در آنصورت دیگر کسی بعنوان بهایی و یا مسلمان دچار غارت و اذیت و آزار قرار نخواهدگرفت. و اجحاف مسلمانان به بهاییان و بهاییان به دیگران هم خاتمه خواهدگرفت. شما هم آزادی بیان دارید و هم کسی اینجا شما را بخاطر داشتن دین لااقل بطور قانونی آزار نخواهد داد اگر راست میگویید و مرد میدان هستید به میدان بیایید  هم اسلام در اینجا دارای قدرت و نفوذ و مال است و هم بهاییان. پس درنگ جایز نیست. این مشگل را خاتمه دهید و این غایله را پایای بخشید. لااقل یک گفت گوی دوستانه داشته باشید مردم قضاوت خواهند کرد که کی حق دارد. تا دکان سواستفاده از مذهب شاید بسته شود و دیگر کسی به نام بهایی غارت نشود و نیز غیر بهایی هم توسط دوستان بهایی غارت فرموده نشود؟ به امید آزادی بیشتر برای همه و عدالت و داد؟


Amir Sahameddin Ghiassi

With Love and Respect to the Bahais

by Amir Sahameddin Ghiassi on

I wished that the whole world live in love and unity, the Bahai teaching is very good, but some Bahais in this condition destroyed my life and maybe the life of many other people, too . They did the same cruelty to me as that my Moslem friends did. So bad people are everywhere and the religions cannot change, sorrowfully the people to be good and nice.  I wish one day instead of the so many different names and different religions, we be human and just. The name and religions cannot make the people better? If you refer to the history, you will see that religions could not bring Just, Love and Unity. Humanity is more important than religions. We should not persecute the people, because they are Moslems or Bahai.  We should love people regardless to their religions, nationalities or races. But some Bahai persecute you, because you are not Bahai and ignore your right and ignore the Just about you. Sorrowfully the Bahai administration system in the world is the same as other indifferent useless administration and they do not care about Just as the other administrations.  The Moslem in Iran have power and were cruel to Bahais.  They destroyed some of them.

But the Bahais in Iran have not such a power and they did almost the same to me as the Moslems did, so they did the same in the time that they have no power. If they get power, may be they will be the same.  The religions cannot bring Just Unity and Love among the people, than the no religion is better. The Humanity, the Bahaullah said the same thing. There are a lot of nice people or at least natural and indifferent people in any religion, but the problem is if you trust a religion and some of the members of that religion so they will destroy your life, and the other good people do not act in your favor.  The Bahai in this condition were cruel to me, if they would have the same power as the Moslem have in Iran today may be they will do the same actions, or what would they do? We have a pro verb in Persian says the yellow dog is the brother of wolf?

 In a hope that one day we will be not cruel at all and all of us live in Love Unity and Peace together.  I wrote to many Bahais and non Bahais administrations.  All of them are indifferent, they want just to have a good positions and  they ignore the unjust happened to the people.  Amir