اظهارات حجت الاسلام کوثری در مورد بهائیان : هشدار به تمام هموطنان ايراني


Share/Save/Bookmark

 اظهارات حجت الاسلام کوثری در مورد بهائیان : هشدار به تمام هموطنان ايراني
by faryarm
23-Oct-2010
  اظهارات حجت الاسلام کوثری در مورد بهائیان : هشدار به تمام هموطنان ايراني«بهائيان

 

 

150 سال است که قصد دارند احکام شرعي اسلام را

ملغي سازند و قدرت را براي هميشه از دست علماي اعلام بگيرند»

«بهائيان دشمنان سرسخت اصل و پايه فلسفه نظم ولائي هستند»

آخرين اظهار نظر حجت الاسلام کوثري درباره فرقه ضالّه

سخني در تأييد بعضي از مطالب جزوه «چهره واقعي بهائيّت»

بسم الله الرّحمن الرّحيم. السّلام علي محمّد عبد الله و رسوله و علي آله الطاهرين المعصومين کلّهم اجمعين. و به نستعين.

اما بعد: در جزوه يک صفحه اي که اخيراً در اينترنت پخش شده ادّعا مي شود که «فلسفه وجودي بهائيت منحرف کردن مسلمانان از مسير اصلي» است و توسط بهائيت «هرچه دين اسلام به آن اعتقاد دارد بي ارزش جلوه داده شده» و طبق اعتقاد بهائيان «با ظهور باب و بهاء شريعت اسلام الغا گرديده و دوره رسالت محمد مصطفي (ص) سپري شده است».

سپس در آن جزوه به چند مورد از تعاليم بهائيان اشاره مي شود که همه دالّ بر منسوخ دانستن احکام شريعت انور دين مبين اسلام مي باشند. اين موارد عبارتند از: ادّعاي ميرزا حسين علي بهاء که نماينده مطلق خدا است, نسخ شريعت محمدي, منع دخالت در سياست و نهي از قيام بر عليه نظام ظلم و جور, وضع تقويم جديد با 19 ماه, تفاوت احکام روزه و نماز و حجّ بهائيان با احکام شرعي دين مبين اسلام (منجمله تغيير قبله و احکام وضوء و منع از نماز دست جمعي), اختلاف احکام زناشوئي بهائيان با شريعت مبين اسلام و لغو احکام نجاست.

از آنجائي که در جزوه نام برده فقط به اختصار سخن رفته و از طرفي ديگر آگاهي مردم ايران و کلّ امّت مسلمين در سر تا سر جهان بر انحراف بهائيان از راه راست و صراط مستقيم لازم و ضروري است, بنا برين در زير به مواردي ديگر از تعاليم آن فرقه ضالّه اشاره مي شود که في الواقع هر کدام تنها به حقّ خود دليل کافي شافي بر جدائي آنها از دين شريف اسلام و شريعت مبين محمدي (ص) و تضادّ با روايات معصومان مطهّران (ع) مي باشد.

1 – در احکام نماز نه تنها اداي نماز دست جمعي منع گرديده و نماز ديگري به جاي نماز اسلام گزارده شده است, بلکه صعود علماي اعلام و پيشنمازان بر منبر نيز حرام گرديده و بنابرين خواندن خطبه ممکن نيست. با اين حکم مردم بي سواد از هدايت رهبران رشيد و دانا محروم گشته, نهايتاً به گمراهي و ضلالت کشيده مي شوند و به «بئس المئوي و بئس المصير» راجع خواهند شد.

2 – صدور فتواي قتل و تکفير حرام گشته است. بنابرين اگر کسي ادّعائي بي اساس نمايد يا بر عليه نظام اسلامي قيام نمايد يا علماي اعلام را مورد طعن و سبّ و لعن قرار دهد و يا در شريعت دين شريف اسلام تصرّفاتي نمايد و به بدعت گذاري بپردازد و بدين سبب ايجاد فتنه و فساد نمايد, ديگر نمي توان او را به سزاي عملش رساند و با صدور فتوي توسّط علماي اعلام و راعيان اغنام به دار البوارش فرستاد. اين حکم باعث سستي سلطه روحانيون در حفظ و حمايت امّت مسلمين و تمييز بين حقّ و باطل خواهد گشت.

3 – علاوه بر منع فتواي قتل و تکفير, بهائيان برگشت از دينشان را مجاز مي دانند و مرتدّ را به قتل نميرسانند. حتّي در بعضي از موارد که شخص مرتدّ به مخالفت و دشمني شديد پردخته با سستي و بي غيرتانه نسبت به او عمل نموده اند و حدّ اکثر او را «ناقض عهد» ناميده ترک معاشرت با او نموده اند. و حال آنکه چنين رفتاري موجب خلل در افکار عمومي مي گردد و اصل و پايه اعتقادات عوامّ کالاغنام را در خطر مي اندازد. بنابرين طبق ده ها روايت متواتر از معصومان (ع) و صحابه رسول اکرم (ره) به دلالت «من بّدل دينه فاقتلوه البتّة» جزاي مرتدّ قتل است, و همه مذاهب امّت اسلامي در اين مورد متّفق الرأي مي باشند.

4 – بهائيان مانند بعضي از منافقين و «اصلاح طلبان» مي گويند که در شريعت انور اسلام احکامي «خشن» و «وحشي» موجود است و بنابرين با قطع کردن دست دزد و صليب زدن و بريدن دست و پا و سنگسار کردن و گردن زدن موافق نيستند. به اعتقاد آنها مثلاً اگر دزدي دو بار تنبيه شده ولي باز دزدي نمايد کافي است که او را از شهر بيرون کنند و يا علامتي بر روي پيشاني اش بگذارند تا سارق بودنش معلوم گردد. و حال آنکه اين مخالف احکام شريعت دين مبين اسلام مي باشد که طبق دستورات شارع اقدس بريدن دست هر دزد واجب است و همچنين طبق آيه 33 سوره مبارکه مائده صليب کشيدن و بريدن دست و پاي محاربين با خدا و پيامبر ضروري است تا سبب تنبّه اراذل و اوباش گردد.

5 – بهائيان احکامي مانند شلاق و تعزير را «شکنجه» و غير قانوني مي نامند و با اشاره به «حقوق بشر» که لفظي بي محتوي و خلاف اسلام است, مانع جلوگيري از فتنه و فساد مي شوند تا اشاعه فحشاء نموده امّت عفيف و معصوم مسلمين را از راه راست منحرف کنند.

6 – بهائيان با اعلام صلح و دوستي و معاشرت با همه ملل و مذاهب صرف نظر از دين و ايمان و اعتقاد افراد, حکم قِتال و جهاد را لغو مي دانند و تعبير معنوي از جهاد ارائه مي دهند. و حال آنکه ده ها آيه در قرآن کريم نازل شده مانند آيه 191 از سوره بقره «فاقتلوهم حيثما ثقفتموهم» و آيه 39 از سوره الانفال «قاتلوهم حتي لا تکون فتنة و يکون الدين کله لله» و همانطور روايت متواتر از نبي اعظم (ص) «اُمرتُ ان اقاتل الناسَ حتّي يقولوا ان لا اله الاّ الله» دالّ بر آن که دين مبين اسلام بايد با قدرت شمشير و سفک دمّ مشرکان ريختن خون کافران بر ساير مذاهب غالب گردد. البته بسي واضح و مبرهن است که هدف بهائيان از تعبير معنوي از جهاد و منع از خشونت نسبت به منافقان و قتل عامّ کفّار, کاستن از قدرت امّت اسلام و گرفتن غيرت مسلمين است, لا غير.

7 – حسين علي بهاء مي گويد که چيزي نجس نيست و بايد با پيروان همه اديان و مذاهب معاشرت نمود. از اين گذشته آن مرد سعي نموده که با تأکيد بيش از حدّ بر نظافت و تميزي و با دستور شستن دست و پا و حمام کردن, توجّه مؤمنين را از اصل مهمّ قرآني «انّما المشرکون نجس» و از صدها روايت صحيح و متواتر معصومان و رساله هاي بي شمار علماي اعلام و بزرگان اسلاف در باره نجاست ذاتي کفّارِ سنّي , يهودي و عيسوي و زرتشتي منحرف سازد تا مرز بين پيروان فرقه ناجيه و  کفار باغيه برداشته خلل در نظام اسلامي ايجاد کرده نهايتاً منجر به عدم تمييز بين حقّ و باطل و هرج و مرج گردد.

8 – بهاء اجازه داده که پيروان خود با پيروان همه اديان ازدواج کنند و هر نوع محدوديت در اين باره را لغو کرده. ولي در اسلام ازدواج با کفار محدود به موارد خاص است و زن مسلمان هرگز نمي تواند با کافر ازدواج کند. و اين بدين سبب است که مبادا نعوذ بالله دست کافر نجسي دوشيزگان عفيف مسلمين و ناموس پاک مؤمنين را لمس کند.

9 - به همين نحو بچه هاي بهائي نيز در انتخاب دين و مذهب خود آزادند. در صورتي که طبق روايات متواتر, اسلام دين فطرت است و اگر طفلي از پدر و مادر مسلمان زاده شود اکيداً مسلمان محسوب مي شود و اگر در سنّ بلوغ بخواهد تغيير مذهب بدهد و نسبت به اين نعمت الهي که مسلمان زاده شده, ناسپاسگزاري به جا آورد, حکم ارتداد وي ثابت مي گردد و فرض عين و وظيفه همه مسلمين است که او را به سزاي آن عمل شنيعش برسانند.

10 – بهائيان گاهي مدعي مي شوند که زن و مرد داراي حقوق مساوي هستند و اين با موارد متعدّد شريعت انور دين شريف اسلام در تضادّ است. مسلّماً زنها داراي قدرت بدني و نيز هوش و عقل کمتري مي باشند. در عين حال احساساتي هستند و غريزه جنسيشان به مراتب شديدتر مي باشد و تمايل بيش از حدّ به گناه و فساد دارند. بنابرين طبق آيه شريفه «الرجال قوامون علي النساء» نياز به قيّم و کفيل دارند و با آزادي بي قيد و حدود به فحشا کشيده مي شوند. به همين دليل شارع اقدس حکم حجاب و چادر را نازل فرموده تا جلو گيري از فساد اخلاقي شود و خانم ها عفت و عصمت خود را حفظ نمايند و به ناموس مسلمين محفوظ بماند. ولي بهائيان حکم حجاب را منسوخ مي دانند و به خانم ها اجازه شرکت در جلسات عمومي مي دهند و حتي با ايشان مشورت هم مي کنند و براي شرايط محرم و غير محرم هيچ اهميتي قائل نيستند!

11 – بهائيان گويا معتقدند که دخترها را بايد به مدرسه و دانشگاه فرستاد و حقّ انتخاب همسر نيز با خودشان باشد. حتي به زنها حق رأي و انتخاب در محاقلشان هم مي دهند. البته براي هر شخص عاقل و عارفي بسي واضح و مبرهن است که با همين مشارکت زنان در روابط عمومي و اداريِ يک مذهب, تخم فساد و کساد آن کاشته شده است.مسلماً چنين اعتقادي سبب خلل در نظام اجتماعي خواهد شد و زنان را به بي شرمي و بي حيائي تحريک نموده آنها را از اطاعت شوهران و پدران و برادران خود باز ميدارد.

12 – در همين منوال است که بهاء سنّ بلوغ دوشيزگان را پانزده سالگي تعيين کرده و مدعي است که قبل از آن نبايد آنها را به نکاح در آورد (و تازه آن هم فقط با اراده خود دختر!) در صورتي که طبق امر شارع مقدّس اسلام و مطابق سنت اسلاف مؤمنين و سيره عقلاء و طبق رفتار «أسوة حسنه» و الگوي کامل مسلمين حضرت محمد مصطفي (ص), سنّ بلوغ دختر نه سالگي مي باشد. هدف بهائيان از اين امر بي خردانه و غير انساني اين است که دختر وقتي به سنّ معيني مي رسد اگر زير سلطه شوهر خود قرار نگيرد به عصيان و لجام گسيختگي کشيده مي شود و دست از اطاعت پدر خود و خداوند متعال هر دو برداشته مرتکب فسق و فجور خواهد شد. بنابرين ازدواج هرچه زودتر بهترين حفظ و حمايت از براي عصمت و عفّت آنها و ناموس مؤمنين صالحين است.

13– در بهائيت جزاي زنا و فحشاء پرداخت مبلغي طلا تعيين شده است و از اين گذشته عذاب شخص زاني به خداوند در آخرت محوّل گشته. در صورتي که در کتاب خدا قرآن مجيد حدّ زنا به 80 ضربه شلاق در ملاء عامّ تعيين گرديده و در روايات متواتر صحيح طبق رأي متفق همه مذاهب و مکاتب براي زناي محصنه حکم سنگسار وضع شده است.. پس بنابرين جزاي زنا بايد دنيوي باشد و اگر کسي قرار باشد با پرداخت مبلغي پول بخواهد قريزه جنسي خود ارضاء نمايد بايد از طريق شرعي يعني مطعه و صيغه و زواج المِسيَر اقدام نمايد تا از اين ثواب محروم نگشته مبلغي نيز نصيب راعيان شريعت مبين اسلام شود تا علماي اعلام صرف مساکين و يتيمان و امور مسلمين نمايند و جهت هدايت ملل کافره به دين مبين اسلام مصروف بدارند.

14 – بهاءالله برده داري را ممنوع کرده و حال آنکه در فقه مبارک دين مبين اسلام  و در کلام الله مجيد بارها و بارها به لزوم و شرايط برده داري براي حفظ نظام و سلطه اسلام تأکيد گرديده و صدها حکم شرعي در ارتباط با ديّه و نکاح و معامله و ... تعيين گرديده. پس وظيفه اين احکام چه مي شود؟ آيا بايد گفت که اين علماي اعلام و خادمين اسلام و خدمت گذاران امت مسلمين و پايه گذاران فرهنگ واقعي ايران نعوذ بالله حرف بي هوده زده اند؟ سبحان الله! ربّ اللهمّ. لا تجمع بيننا و بين هؤلاء الملحدين المشرکين يوم الحشر ابداً.

15 – بهائيان اعمال شنيعه فاسده مفسده را مانند موسيقي و رقص و شعر به زعم خود «هنر برجسته» مي نامند و از طريق آن ترويج فسق و فجور مي نمايند. دين مبين اسلام اين اعمال را منع کرده زيرا نهايتاً منجر به لجام گسيختگي مي شود و مانند «نارُ جحيم و ماءٌ حميم» نوع بشر را از درون خود به عاقبت وخيم و خسران مبين مي کشد.

16 – بهائيان پوشيدن لباس ابريشم و مصرف طلا و نقره را بر خلاف شارع اقدس اسلام حلال مي دانند.

17 - بهائيان مي گويند که بايد از حکومت اطاعت کرد و تغيير اجتماعي از طريق تعليم و تربيت است, نه انقلاب مسلّح و ترور کردن افراد. و مجاز نمي دانند بر عليه حکومت ظالم قيام مسلّحانه کرد. و حال آنکه در دين مبين اسلام قيام بر عليه طاغوت و پادشاهان جور وظيفه هر مسلمان است تا احکام اسلام توسعه يابد و غالب و قاهر گردد. بهايان بي چاره مفلوک گويا دوچار سؤ تفاهمي قرار گرفته اند زيرا اطاعت بي شرط و قيد فقط از مقام معظم رهبري و حکومت اسلامي واجب است. و هر نوع مخالفت با آن به هر نحو که باشد به مثابه ضربه به نظم الهي و تضعيف سلطه اسلامي و توهين به اعتقادات مردم مي باشد و کساني را که ايجاد شورش مي کنند بايد في الفور اعدام نمود. ولي اين اصل ابداً به دوتلهاي ظالم و نظمهاي فاسد تعلق نمي گيرد..

18 – بهائيان اعتقاد به وجود امام دوازدهم محمد بن حسن عسکري (عج) که بيش از هزار سال است در غيبت به سر ميبرد و با شمشيري برّان ظاهر خواهد شد تا سيلي از خون کافران راه بياندازد و فرقه ناجيه را بر ساير ملل و مذاهب کافره باغيه ضالهّ پيروز سازد, - نعوذ بالله – خرافات مي نامند و مانند سنّي ها مي گويند که اصلاً امام يازدهم (ص) پسري نداشته و او را «قائم موهوم» مي خوانند.

19 – از همه مهمتر بهاءالله با اعلام اين که به زعم خود قدرت از پادشاهان و از روحانيون گرفته و به دست ملت داده خواهد شد, کاملاّ منکر مشروعيت ولايت علماي اعلام بر انام کالاغنام شده و ضربه اي به ارکان نظام الهي که مبني بر اجتهاد روحانيون و فقها و تقليد عوامّ جهلاء مي باشد, وارد ساخته. بنابرين مخالفت هر مسلمان مطيع غيور و مخصوصاً هر روحاني عالم صالح با اين فرقه ضالّه مُضله اکيداً واجب مي باشد.

والسلام.

حجّة الاسلام عبدالکريم کوثري, نجف الاشرف

 

 منبع   اظهارات حجت الاسلام کوثری و فیلتر جمهوری اسلامی
 

 

Hujjatul Islam Abdul Kareem Qausari (Iraq) – View on The Bahai Faith

Posted on October 30, 2008 by mbasheer

The respected Hujjatul Islam, Abdul Kareen Qausari, who hails from Najaf, Iraq has the following view on The Bahai Faith. The Persian text of this fatwa is sourced from:

//chashmandaz-javan.blogfa.com/post-40.aspx

 

 

تقدیم به دوستان بهائی ستیز

لطفا برای منبع 

اظهارات حجت الاسلام کوثری در مورد بهائیان

 //chashmandaz-javan.blogfa.com/post-40.aspx

از لینک بالا استفاده نمایید

که متا سفانه فیلتر شده است

 

این وبلاگ به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است

جهت اطلاع از دلایل مسدود سازی و رفع آن لطفاً با ایمیل  filter@dci.irتماس بگیرید

 

 

 


 


Share/Save/Bookmark

more from faryarm
 
faryarm

CYCLE of OPPOSITION.

by faryarm on

Unity of Bahais and The Islamic Republic's latest desperate effort to destroy it..in another cycle of opposition.

//www.youtube.com/watch?v=F5uQc-hvFBo


nadeem khan

Unity of Baha'is

by nadeem khan on

These are the sects of Baha'is created by Iranian Intelligence. Mr. Mason Remey was an Agent of Islamic Republic of Iran.

//www.youtube.com/watch?v=WYnjWvjHf1o


faryarm

عوامل گرایش به بهائیت

faryarm


وبلاگ؛ کشف مهم حاج آقا: عوامل گرایش به بهائیت!؟

وبلاگ آزادی قلم


کشف مهم حاج آقا: عوامل گرایش به بهائیت!!؟

خبرگزاری رسا در خبری پرده از عوامل گرایش به بهائیت برداشت! هر انسان عاقلی پس از خواندن مقاله در عجب می ماند که آیا کسانی که اینگونه اخبار را منتشر می کنند، اندکی در اخبار منتشره تعمق و تعقل می کنند یا خیر؟

برای مثال به پاراگراف اول این خبر توجه کنید:

"خوش خلقی، کمک به هم نوعان، سر زدن به بیماران، هدیه فرستادن، ارزان فروشی، دید و بازدید از همسایگان و کمک به اقشار آسیب پذیر برخی از شیوه های بهاییان در تبلیغ عملی است."

در نظر اول، بعنوان یک خواننده بی طرف، چه فکری می کنید؟ آیا فکر نمی کنید که این احتمالا قسمتی از یکی از مقالات و یا کتب بهائیان باشد؟ حضرات بهائی ستیز آنقدر درمانده شده اند که دیگر حتی تشخیص نمی دهند که تمامی صفات بالا، از جمله صفات پسندیده اخلاقی است که هر شخصی باید داشته باشد، حال اگر شما ندارید و بهائیان دارند، حق و انصاف است که آنها را مورد شماتت قرار بدهید؟

از سوی دیگر حجت الاسلام احمد حاج قلی، کارشناس بهایی پژوهی – بخوانید بهائی ستیزی –در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، گفته اند: فرقه ضاله بهاییت از دو روش مستقیم و غیر مستقیم برای تبلیغ خود استفاده می کند.

حجت الاسلام عزیز، الان دیگر شده است سه روش! یکی از آن روش ها هم استفاده از خبرگزاری هایی مانند رسا است که هرچند هیچ فرد بهائی ای در آنجا کار نمی کند، و آنها به خیال خام خودشان با انتشار این اخبار در صدد ضربه زدن به بهائیان هستند، اما ناخواسته به یکی از بهترین مبلغین بهائی تبدیل شده اند، که صدالبته جای تشکر و سپاس دارد.

اما نکته ای که باید بدان توجه کرد و بسیار حائز اهمیت است، توهین این رسانه به اسلام است! از پاراگراف اول که تماما سجایای اخلاقی را برشمرده این طور مستفاد می شود که بهائیان دارای این اخلاقیات هستند و چون این رسانه و آن حجت الاسلام، مخالف بهائیان هستند پس این صفات از نظر آقایان مذموم است.

حال نتیجه این می شود که عکس این صفات مورد قبول است و از آنجایی که ایشان یک روحانی شیعه هستند، نتیجه معقول ازاین کلام این است که ایشان ضمن رد آن صفات که صفات یک بهائی کافر می باشد بنوعی به صفاتی که یک مسلمان باید داشته باشد نیز اشاره می کنند. جا دارد که به مشخصات یک مسلمان خوب از نظر آقایان توجه کنیم:

"بدخلقی و بداخلاقی، کمک نکردن به هم نوعان، عیادت نکردن از بیماران، ندادن هدیه به دوستان و آشنایان، گران فروشی، کم محلی به همسایگان و کمک نکردن به اقشار آسیب پذیر."

دوستان مسلمان امیدوارم از بنده ناراحت نشده باشید و همین جا از تمام دوستان مسلمان برای این نوشته عذرخواهی می کنم، اما مقصر اصلی سایت رسا است که علنا به اسلام و مسلمین توهین کرده است. خب طبیعتا وقتی آنها بهائیان را بد می دانند و کارهای آنها را هم قبول ندارند، پس هرکاری هم که بهائیان انجام بدهند بد است. خب اگر آن کارها بد هستند، پس کارهای خوب از نظر آقایان چیست؟

آقایان آنقدرها در بهائی ستیزی و مبارزه با بهائیان درمانده شده اند که بدون تفکر و تعقل هرچه که بر زبانشان می آید می گویند و می نویسند که نتیجه اش هم می شود توهین به اسلام و مسلمین.

حاج آقای عزیز، مگر می شود مثلا عیادت از دوستان و آشنایان وقتی یک بهائی انجام میدهد صفت بدی باشد، اما اگر شما انجام بدهی بشود صله رحم و سنت رسول؟ دروغ همیشه بد است، چه بهائی بگوید چه مسلمان. همین توجیهات باعث شده است که خود را مجاز بدانید که بزرگترین گناهان را بنام دین انجام بدهید.

آقای احمد حاج قلی، چطور است که برای شما «کونو دعاة الناس بغیر السنتکم»، یعنی با رفتار و گفتارمان به صورت عملی دین مبین اسلام را تبلیغ کنیم، وجود دارد، اما اگر همین کار را بهائیان انجام بدهند می شود توطئه استکبار جهانی؟

مگر شما برای تبلیغ دین اسلام و جمهوری اسلامی میلیونها دلار به لبنان و عراق و افغانستان و حتی آن دورتر به کمونیست ها رشوه نمی دهید؟ حالا چه اشکالی دارد که بهائیان کتاب هایشان را به ۸۰۰ زبان و لهجه ترجمه، و منتشر کرده اند ـ از تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت هم استفاده می کنند؛ مگر اشکالی دارد و یا اینکه در این هایی که گفتید نکته ی غیرمعقول و مشکوکی موجود است؟ 
امان از این دشمن پنداری و توهم توطئه، امان


Sahameddin Ghiassi

So Mr. Shafagh

by Sahameddin Ghiassi on

As you see, Mr. Frayarm gave the answer to your questions. Now , if we want to solve this problem, give the answer to my questions. So in this way we cannot be the dull or robots of the West or East? May be in this way we can help our people more.


faryarm

منبع اظهارات حجت الاسلام کوثری و فیلتر جمهوری اسلامی

faryarm
 منبع   اظهارات حجت الاسلام کوثری و فیلتر جمهوری اسلامی

 

 

Hujjatul Islam Abdul Kareem Qausari (Iraq) – View on The Bahai Faith

Posted on October 30, 2008 by mbasheer

The respected Hujjatul Islam, Abdul Kareen Qausari, who hails from Najaf, Iraq has the following view on The Bahai Faith. The Persian text of this fatwa is sourced from:

//chashmandaz-javan.blogfa.com/post-40.aspx

 

 

تقدیم به دوستان بهائی ستیز

لطفا برای منبع 

اظهارات حجت الاسلام کوثری در مورد بهائیان

 //chashmandaz-javan.blogfa.com/post-40.aspx

از لینک بالا استفاده نمایید

که متا سفانه فیلتر شده است

 

این وبلاگ به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است

جهت اطلاع از دلایل مسدود سازی و رفع آن لطفاً با ایمیل  filter@dci.ir تماس بگیرید

 

 

 


 


Sahameddin Ghiassi

دوست ګرام آقای شفق

Sahameddin Ghiassi


به نظر من دین بایست برای دوستی و محبت و آسان کردن زندګی مردمان باشد.  ګرچه آقای فریام میبایست که به پرسش های شما پاسخ میداد ولی شما هم به

برسش های من پاسخی ندادید؟  غیاثی


divaneh

خدا از همه حقه باز تر است

divaneh


مکرو و مکرالله و الله خیرالماکرین

خوب شد فهمیدیم که خدا هم با آن دک و پوزش کلک می زند و از همه حقه بازتر است. حالا بگوییم جبروتش را چکار کند؟

 


shafagh

خانم انیتا

shafagh


خانم انیتا گرامی و جناب غیاسی
سکوت اقای فریارم باید حدس بنده را در نزد شما تایید کرده باشد
چرا که اگر منباء این نوشته سایتی بود اسلامی ایشان دو روز وقت تلف نمی کردند
ضمن اینکه احتمالا خود ایشان نیز قبلا میدانستند که نگارنده این مطلب تنها در سایه "حکمت" قلم نزده است بلکه زهر پراکنی و عقده گشایی کرده است ,

و خدمت دوست گرامی غیاسی هم عرض کرده باشم :
  البته مطمئن باشید همین حیله گران روباه صفت که دست به نگارش چنین فریبنامه هایی میزنند با هدف ایجاد نفاق از تضاد و اختلاف عقیدتی هم وطنان مسلمان با بهاییان سوء استفاده کردند و بارها اعلامیه های بی نام ادرس با نقاب فرد مسلمان بر ضد هموطنان بهایی صادر کردند و حتی برای ایجاد و شکاف و نفاق هر چه عمیقتر اگر شده اماکن بهاییان را هم به نام مغرضین مورد هتک قرار دادند. البته, چون گردانندگان این خیمه شب بازی خود بهتر میدانند که آغوش ملت مسلمان  برای برگشتن هموطنان بهایی همیشه باز بوده و هست , این رابطه عاطفی فی مابین را برای خود خطری بسیار بزرگ می انگارند از این رو  ایجاد چنین نفاقی برایشان حکم بسیار حیاتی دارد و برایشان تضمینی ایجاد میکند که مسخ شدگانشان  را برای همیشه در تار و چنگ خود نگه دارند. که انشالله به هدف خود نخواهند رسید و هموطنان عاقل بهایی بزودی خواهند فهیمید که بازیچه قرار گرفته اند و وعده الهی حق است : مکرو و مکرالله و الله خیرالماکرین
در ضمن :از اصول بهایی هم که بنده سوال داشتم ارزانی خودتان کردم و تقاضای گفتگو و سوال را هم پس میگیرم
وسلام


Sahameddin Ghiassi

In the time that our children have so many problems, is it...

by Sahameddin Ghiassi on

I thought the religion had come to bring Love and unity between people and in the time that our children have so many problem, is it fair to fight for different name of religions or different belives?  If religions bring hate and disunity having no religions is much better. Bahaulah, the founder of Bahai faith.  The action and to be good is important and not to have a name of a religions, the action is important and not the words and the names.


Anita

اسلام ستیز؟

Anita


نمونه ای از نظر ایین بهایی در مورد دیانت اسلام

"در اعصار اوّليّهء اسلام جميع طوائف اوروپ اکتساب فضائل و معارف مدنيّت را از اسلام ساکنين ممالک اندلس مينمودند . و اگر در کتب تواريخيّه از جميع دقّت شود مبرهن و واضح گردد که اکثر تمدّن اوروپ مقتبس از اسلام است چنانچه جميع کتب حکما و دانشمندان و علماء و فضلای اسلاميّه را قليلاً قليلاً در اوروپ جمع و بکمال دقّت در مجامع و محافل علوم مطالعه و مذاکره نموده امور مفيده را اجرا نمودند و الآن کتب فضلای اسلام که در ممالک اسلام نابود است در کتابخانهای ممالک اوروپ نسخ عديده‌اش موجود و قوانين و اصولی که در کلّ ممالک اوروپ جاريست اکثر بلکه کلّيّهء مسائلش مقتبس از کتب فقهيّه و فتاوای علمای اسلاميّه است "
منبع :رساله مدنيه: صفحه ۱۰۶


Anita

To Shafagh

by Anita on

همو طن شما فرمودید "مطمئنا منبع سایت بهاییست".حالا که اینقدر مطمئن هستید لطف بفرمایید لینک اون سایت بهایی که این مطلب در ان درج شده را به ما بدهید.

با سپاس


Sahameddin Ghiassi

دوست بسیار گرام آقای یا خانم شفق

Sahameddin Ghiassi


دوست بسیار گرام آقای یا خانم شفق امیدوارم که آقای فربار یا فریام هر چه زود تر پاسخ پرسش های شما رابدهد. ولی آیا شما که اهل تحقیق و مطالعه هستید و برای ایران و ایرانی دلتان میسوزد بیایید که این مشگل را تا آنجا که میتوانیم حل کنیم.  شما بهتر میدانید که عوامل بیگانه همیشه از تفرقه ها سو استفاده کرده است و مارا بهر بهانه ای بجان هم انداخته اند. تا کشورهای ما متحد و یک پارچه نباشند.  متاسفانه کینه و نفرت بین ادیان ابراهیمی هم بلایی است که سیستم استعمار واستحمار به نحو احسن از آن سو استفاده میفرمایند.  من هم تجربه هایی دارم که امیدوارم با کمک هم به ترقی و تعالی ایرانیان کمک و مساعدت کنیم. 

 من در حالیکه در ماه مبارک رمضان روزه دار بودم به تشویق پدرم و در حالیکه یک پسربچه ده ساله بودم مرتب مورد آزار و اذیت کودکانی قرار میگرفتم که ملای محله آنان را علیه بهاییان تحریک میکرد. در حالیکه من مجبور بودم نماز اسلامی بخوانم و روزه اسلامی بگیرم همیشه مورد آزار و حمله فیزیکی مسلمانان بودم.  شما که به تاریخ وارد هستید.1- آیا کشتار بی سابقه سی هزار بابی و بهایی کاری انسانی بود که در دوره ناصرالدین شاه انجام شد؟ 2- آیا اعدامهای اخیر بهاییان کاری به نفع اسلام بوده است یا اینکه به ضرر اسلام؟ میدانید که ده دختر و زن جوان بهایی در شیراز تنها به جرم اینکه به بچه های بهایی در روز جمعه درس اخلاق میدادند اعدام شدند. آیا اعدام دویست نفر بهایی و کشتن آن ده عروسان بهایی در شیراز به نفع اسلام بود با به نفع بهاییت؟  3- اسلام دینی مدرن تر و جدید تر از مسیحیت هست چرا ملل اسلامی عقب افتاده تر از ملل مسیحی هستند ؟  آیا کسانی که نظیر یزید و معاویه و ابوسفیان و شمر که ظاهرا مسلمان بودند و دزدان و عرق خوران و شهوت پرستان دغلی بودند به اسلام ضربه نزدند. آیا آنان دستور ندادند که سر حضرت امام حسین را با بیرحمی هرچه تمامتر از بدن بنام اسلام کنند و در حالیکه مثلا به پدر بزرگ آن حضرت ایمان داشتند؟  4- آیا ایرانیان به زور شمشیر عربان مسلمان سنی نشدند وسپس به زور سر نیزه و شمشیر قزلباشان دوباره شیعه نگردیدند.  5

-چرا قوانین اسلامی هم توسط خبره گان دلسوز مورد بررسی و تفسیر مثل قوانین مسیحیت قرار نمی گیرد تا مورد سو استفاده چپاولگران غرب و شرق مردم واقع نشوند. 6-چرا ملل اسلامی با هم متحد نیستند و دانشگاه کار  و مسکن و رفاه برای مردم فراهم نمی کنند و دزدان سرمایه های ملی راغارت میکنند و بنام خودشان در بانکهای کافرستانها میگذارند؟  7-چرا دولتهای اسلامی به درد مردم خودشان نمیرسند و ما اینهمه معتاد بیکار  و... داریم .کک کسی هم نمی گزد؟  8-چرا جوانان ایران بایست برای کار و تحصیل به کشورهای کفار پناه ببرند آیا این یک ننگ برای کشورهای اسلامی نیست؟  حتما خوانده اید که جوانان ایران دهان هایشان را با نخ دوخته اند؟  آیا کشورهای اسلامی نبایست به داد اینان برسند؟  اسلامی که برادری برابری و صلح و صفا را وعده میداده است.  9-ثروت های ملی نفت و کار مردم اسلامی چه می شود خودتان میدانید که شیوخ عرب در قصرهای افسانه ای هزار یکشبی زندگی میکنند و مردم در غرق فقر و جهل و خرافات هستند و کک آنان هم نمی گزد؟  10- چرا رهبران کشورهای اسلامی مانند رهبران اروپایی باهم همکاری نمی کنند و یک قدرت جهانی نمی شوند بلکه برای هم سوسه هم میآیند و با تحریک ابر قدرتها بجان هم می افتند؟  خودتان میدانید که ظلم وفساد رشوه خواری و دزدی همه گیر است و این کشورهای اسلامی هستند که از این بیماری رنج میبرند و کسی هم به فکر معالجه نیست بلکه اصل را فدای فرع میکنند. دینها برای خوشبختی مردم بوجود آمده اند نه قتل و غارت. در ضمن کسی که از پدر و مادر بهایی متولد میشود آیا میشود که توقع داشت که مسلمان دو آتشه شود؟

  11- آیا مسلمانان حتی قرآن را خوانده و فهمیده اند و یا مهره هایی در دست خاییان بوده اند تا از آنان سو استفاده کنند؟  بی عدالتی و فساد افسار گسیخته خودتان میدانید که در کشورهای اسلامی بیداد میکند.

 


shafagh

لطف كنيد منبع اين افاضات را معرفي كنيد

shafagh


با سلام خدمت برادر گرامی جناب فریام
موضوع از دو حالت خارج نیست
1- این مقاله با مهارت نوشته شده را یا شما خود نگارنده آن بودید و یا خیر شما نیز گول خوردید و باور کردید که این مقاله دارای نویسنده ایست واقعی به نام حجت الاسلام کوثری اگر نه لطف کنید منبع را ذکر کنید, (مطمئنا منبع سایت بهاییست)
در هر صورت این مقاله که واضح و مشخص سیاه نمایی اسلام و تبلیغ بهاییت را مد نظر دارد روش کهنه ای شده و نگارنده و تنظیم کننده چنین نوشته هایی  طبق معمول شعوری برای مخاطبان خود قائل نیستند و سعی دارند با مخفی شدن در پشت ابای این و آن ضربه شان را  بزدلانه هرچه محکمتر به اسلام وارد کنند غافل از این که این حنا دیگر رنگی ندارد
 با این بی حرمتی ها به اعتقادات هموطنانشان تنها ماهیت شکست خورده و ناامیدو رو به زوال خود را به نمایش گذارده اند.
 و جناب فریام عزیز چند سوالی راجع به اصول اعتقادیتان که شما به ان اشاره کردید داشتم اگر مورد حملات شخصی مرا هم قرار نمیدهید و اگر مهر بهایی ستیزی بر پیشانی ما هم نمیزنید از شما محترمانه سوال کنم .
در ضمن چطور است که شماها آزادانه با این نوع مقاله های طنز امیز به جان اسلام افتادید و ماههاست هیچ کس به شما اعتراضی هم نکرده همین که کسی کوچکترین نظری خلاف هجویات شما میاورد بهایی ستیز خطابش میکنید؟
دوست من متوجه باشید این شمایید که با انتشار چنین مقاله هایی(فکاهیی) به جان اسلام افتادید و این شمایید که با دست کم گرفتن شعور هموطنانتان حرمت اعتقادی قریب به اتفاق آنها را زیر پا مینهید پس اگر اول به خودتان لقب اسلام ستیز را مرحمت بفرمایید خیلی بهتر است تا به دیگران .ممنون


Sahameddin Ghiassi

یا دهان همه مار ا دوخته اند و یا ګوشهای آنان کر شده است

Sahameddin Ghiassi


بهتر نیست که انرژی بیهوده ای راکه صرف جدال با بهاییت میکنید  صرف انسانهایی بکنید که احتیاج به کمک دارند  و دهانهایشان را دوخته اند و در ګرداب اعتیاد بی کاری و بی دانشګاهی و بی مسکنی و بی غذایی و بیچارګی هستند؟  بجای جدل با بهاییان به کمک محرومان بروید و با این سرمایه عظیمی که در اخیتار دارید آنان را خوشخبت سازد  عمل کنید  نه حرف بزنید   ګور کن نباشید بلکه خدمتګذاز بشریت حال بهر نامی که میخواهید 


Mona 19

آقای کلاه مخملی ...

Mona 19


نظر شخصی‌ من این است که اگر بعد از اینکه در مورد تعالیم دیانت بهائی با این دوستان صحبت کردم و هنوز اصرار در باور اشتباهشان داشتند باعث تاسف است ولی‌ هیچ اشکالی‌ ندارد، این دوستان مختار هستند هر طریقی که دوست دارند فکر کنند.

شاد و تندرست باشید

مونا


کلاه مخملی

فریار عزیز

کلاه مخملی


ممنون از توضیحاتت .. :)

ولی بذارید دوباره خدمتتون عرض کنم: اگر پاشید برید ایرون، و با بعضی از دوستان که حتی ازتون حمایت می کنن صحبت کنید، اگر ندونن که شما بهایی هستید، بعضی از نکات زیر را علنا خدمتتون عرض می کنند .. ! :)

به هر حال، همانطور که عرض کردم، انشالله موفق باشید .. :)

 

 


faryarm

دوست عزیز جناب کلاه مخملی....

faryarm


....دوست عزیز جناب کلاه مخملی امیدوارم جسارت نباشه ولی برداشت شما از تاریخ و تعالیم دییانت بهائی اشتباهست چون بنظر می آید که اطلاعات شما بیشترشکل حرفهای بهائی ستیزان و جمهوری اسلامی است تا اعتقادات بهاییان

دوباره، امیدوارم جسارت نباشه - موفق باشید

 


اصول و تعاليم حضرت بهاءالله

حضرت بـهاءالله ما را بوحدانيّت پروردگار تعليم داده يعنی که خدا يکی است و اوست که پی در پی اراده خويش را در ظهور پيغمبران در هر زمان بر نوع انسان ظاهر ساخته است. و پيغمبران نيروى اصلى در تمدّن بشرى در طول تاريخ بوده‌اند. پيامبران آسمانى واسطهء بين خدا و خلق‌اند و با آنکه از يک منشآ براى تربيت و ترقى نوع بشر آمده‌اند، مردمان جهان اديان را بکلى جدا از يکديگر مىدانند ولى در نظر بهائيان مقصد جميع فرستادگان  يزدانى يکى است و آن رساندن بشر به بلوغ روحانى و معنوى او است.

حال زمان ما زمانی است که انسان بمرحله بلوغ وارد گشته و وحدت خاندان بشری و بنای جامعه‌ای جهانی و صلح عمومی امکان پذير شده است. برای وصول به هدف وحدت عالم انسانی از جمله تعاليمی که امر بهائی ترويج ميکند عبارت است از:

•ترک جميع تعصّبات

•تساوى جميع حقوق و امکانات براى زن و مرد

•اعتقاد به وحدت اديان و باينکه حقائق دينى نسبى هستند نه مطلق

•تعديل معيشت و از ميان بردن افراط و تفريط در فقر و ثروت

•تعليم و تربيت عمومى جهانى

• يعنى هر کس خود بايد بجستجوى حقيقت پردازد و از تقليد دست بردارد

•ايجاد جامعه متّحدالمنافع جهانى

•دين بايد با علم و عقل مطابق باشد

نگاهى عميقتر به تعاليم حضرت بهاءالله  


کلاه مخملی

جناب فریار

کلاه مخملی


امیدوارم جسارت نباشه، ولی اشکال کار بهاییها تو ایرون اینه که واقعا ادم نمی دونه طرف کین - از یه طرف، فلسفه بهاییت اینه که یک روز در دنیا یک دولت رو سر همه قراره حاکم بشه - وتا جایی که من می دونم، اقا بالا سر همه قراره بهاییا بشن .. !

از طرفه دیگه، بهایها میگن ما ایرونی هستیم - ول خوب این رابطشون با انگلیس و اسراییل، همه چیزا مشکل کرده ... !

در ضمن در نظرتون باشه که سید علی ممد شیرازی (باب) که خودشو ظهور امام زمان دونسته، و رابطه میرزا حسینعلی نوری (بهاالله) با او، با این حکومت جمهوری اسلامی شیعه جور در نمیاد .. :) !

برادر، منظور من اینه که همه چیز به این صاف و ساده گی نیست - شما اگه پاشی بری ایرون، حتی اونایی که ازتون حمایت می کنن، این شک و تردیدا رو دارن .. :)

دوباره، امیدوارم جسارت نباشه - موفق باشی :) !

 

 


Sahameddin Ghiassi

Mr Kosari, there are a lot of more important matters now.

by Sahameddin Ghiassi on

 Dear Mr. Kousari  Why your important problem is the Bahai faith?  You do not know about the other problems the Iranian have?  The government killed over 30,000 Babi or Bahai in the Nasereddin Shah’ time. Even after the revolution you killed over 200 innocent children and Bahais and the rest of them are sent out of work and their families was damaged, or they should work as a drivers , even if they are university professor and some of them come to other countries. 

 


Sahameddin Ghiassi

Dear Mr. Kosari

by Sahameddin Ghiassi on

If you are concerned about the Moslem, help the poor and needy ones. They cannot study, they cannot work and many of them cannot even eat properly. Help them if you love Islam. Not misusing the energy in a wrong way.


Sahameddin Ghiassi

We are all sheep and they can guide us to the paradise

by Sahameddin Ghiassi on

  We are all sheep and they are the guide of us These scientists and this knowledgeable people think we are sheep and they know everything. They are so proud that they think they can solve the problem of the world. Why they do not think about the people who are addicted, millions of people are addicted with drugs. Millions of people have no jobs and millions are hungry and do not have the minimum of life, why they are not worried about them?  They love the fight between religions, but they ignore the people who have no food and no work? They do not care about the people who are killing themselves because they do not have work and cannot feed their family, but they are very concerned about other religions. If they think they have a better religion, they should help the people more and not just speak and bring more hate, what the supper powers want. If they have minimum of understanding talent, they should know that many people even in the Islamic countries have no work and no place to live and no food to eat. Are those not important for them?