جامهء ژنده


Share/Save/Bookmark

جامهء ژنده
by faryarm
14-Feb-2009
 

جامهء ژنده

حالیا دیری از آن بامدادی می‌گذرد که مأمورین حکومتی ناغافل به منازل شش تن هجوم بردند و تمامی خانه‌ها را زیر و رو ساختند و خود آنها را با خود بردند و سپس نفر هفتم را نیز به آنها ملحق ساختند.  از ابتدا بهانهء آنها تبلیغ بود که اینک بهائیان در این مرز و بوم، که سالها از همه چیز محرومشان ساختیم، و دستشان را از همه جا کوتاه نمودیم، و آب حیات را نیز به رویشان بستیم، امّا حریفشان نشدیم، حتّی کودکانشان را به صلاّبه کشیدیم، ولی باز هم آنچه را که از تعالیمشان داشتند به همگان باز گفتند و منویات درون را فاش بیان کردند. 

اینان را گرفتند تا که شاید بهائیان دست از فعالیت بردارند؛ شاید در کنج خانه‌ها بخزند و سکوت پیشه کنند؛ شاید خوف و رُعب در دل و جانشان رخنه کند و آنها را از گفتار باز دارد؛ امّا نتیجه نگرفتند و لاجرم پرونده‌ای قطور برایشان ساختند که از ده هزار برگ تجاوز نمود و بعد از ماهها بلاتکلیف نگاه داشتن آنها، چون هیچ جرمی را نتوانستند به آنها نسبت دهند، لاجرم همان اتّهامات نخ‌نمای دیرین را که شاید زمانی کسی باور می‌نمود، چون جامه‌ای ژنده به بر کردند و بیان نمودند.

به خاطر دارم آن زمانی که هشت تن اعضاء محفل ملّی دوم را مخفیانه اعدام کردند و سپس اعضاء محفل طهران را همراه با صاحب خانه‌ای که محلّ تشکیل جلسه بود، به دیار باقی فرستادند، یکی از بهائیان پی به ماجرا برد و آن را اعلام کرد و سپس جامعه بهائی آن را علنی ساخت.  مسئولین امر ابتدا انکار کردند و سپس مجبور به اقرار شدند و آیت‌الله موسوی اردبیلی در پشت تریبون قرار گرفتند و فرمودند که ما بهائیان را نه به علّت عقیده‌شان، بلکه به جرم جاسوسی اعدام کردیم.

حال، که سالها از آن روزگار می‌گذرد و هم‌وطنان نیک می‌دانند که بهائیان نه اهل جاسوسی هستند و نه در زمرهء خائنان به کشور و ملّت؛ نه اهل اهانت به مقدّسات کسی هستند و نه در میان نفوسی که زبان را به گفتار زشت بیالایند یا کسی را تحقیر نمایند؛ نه تشکیلات غیرقانونی دارند و نه اجتماعاتی خلاف دولت و ملّت، دیگربار مسئولین به همان سلاح کُند شدهء قدیمی پناه برده‌اند، چه که هیچ ندارند که بگویند و هیچ حبلی ندارند که بدان متوسّل گردند و هیچ گریزی ندارند مگر آن که دروغ گویند و محملی دیگر برای ادامهء فشار و سرکوب بهائیان بیابند.

می‌ترسند از این که اکاذیب آنها برملا شود، پس پرونده را به وکیل نشان ندهند و کیفرخواست را به او ننمایند، چه که می‌دانند آنچه را که در یازده هزار برگ تهیّه و تدارک دیده‌اند، نه محکمه‌پسند است و نه در دیدگاه کسی قابل قبول؛ می‎دانند که وکیل دعاوی نیک می‌داند که هیچیک از این اتّهامات و این اسناد و مدارک منطبق با قانون و منطق نیست و لاجرم رسوایشان خواهد ساخت.  پس باید پرونده را از دیدگان همه پنهان ساخت و اسناد رسوایی‌شان را آنچنان نهان نمود که کسی را چشم بر آن نیفتد و احدی را وقوف بر آن حاصل نشود.

جناب قاضی را من نمیگویم که بر مسند علی تکّیه زده‎ای و چون علی قضاوت کن؛ جناب دادستان را نمی‌گویم که جانب انصاف را رعایت نما که انسان را به انصافش شناسند؛ جناب مدّعی‌العموم را نگویم که دادار آسمان را ناظر بر احوال خویش بدان که داد مظلومان بستاند؛ بلکه می‌گویم مرد و مردانه به میدان مصاف آیید و آنچه را که در ورای این جامهء زشت و مندرس پنهان ساخته‌اید برملا سازید و به جمیع ملّت بگویید که بهائیان را سالها تحت فشار گذاشتیم و از هر طریق که توانستیم مقهورشان نمودیم تا که شاید سر تسلیم فرود آورند و جواب سؤالات ندهند، به بیان منویات حقیقی خویش نپردازند، هر تحقیر را بپذیرند و هر توهینی را به جان و دل قبول نمایند و دم نزنند و چون درماندیم اینک دیگربار در سیری قهقرایی به همان اکاذیبی روی آوردیم که سالها قبل آزمودیم و نتیجه نگرفتیم.  بیایید به مردم بگویید که واقعاً این بهائیان چه جرمی مرتکب شده‌اند و چه خلافی از آنها سر زده است که مستوجب چنین جفایی شده‌اند. مردانه سلاح منطق بر کف گیرید و در میدان حاضر شوید؛ مگر نه آن که مدّعی هستید حق با شما است و حقیقت نیز؛ پس از چه روی هراس دارید و از گفتگو پرهیز می‌کنید؟  اگر اتّهاماتی که به یاران ایران وارد کرده‌اید تماماً واقعی است و مستند به مدارک، چرا از دیدهء وکلا پنهانش می‌سازید و در جلسه‌ای سرّی قصد دارید خودتان بگویید و خودتان ببرید و خودتان بدوزید و سپس پیروزمندانه در مقابل ملّت، لبخند بر لب، سر بلند نمایید که محکومشان کردیم و بر این تصوّر باقی بمانید که همگان قانع شده‌اند که اینان واقعاً جاسوس بوده‌اند؟

اگر این کلام مرا نپذیرید و همچنان در خفا این مظلومان را در حبس نگه دارید یا حتّی به گنه ناکرده به دیار باقی بفرستید، این شعر را از برای شما خواهم خواند:

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند        روبه‌صفتان زشــــــــت‎رو را نکشند

گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز        مُردار شود هر آن که او را نکشند

newnegah.org 

 


Share/Save/Bookmark

more from faryarm
 
Mona 19

پروردگارا به مسئولین امور انصاف و راستگویی عطا بفرما

Mona 19


They know it very well that these charges against innocents Baha'is are all nonsense and ridiculous, but they keep repeating and hoping they would become accepted as the truth.

1.Spying for Isreal !!!

For God sake just some one please tell me what kind of information could they possibly have that would be important to Israel when they have no access to any military or political data...They don't even have goverment jobs for past thirty yrs.

2.insult to the sacredness of Islam!!!

We always respect the Holy ones of Islam and never insult and belittle the station of Prophet Muhammad (PBUH),his Holy book, and his teachings...I'm not talking about people like me, go ask any other Baha'is with Jewish or Christian background, and see how they feel towards Islam, Moslem,and Rasoul Akram.

3.propaganda against the regime!!!

We're told clearly " each and every one is required to show obedience, submission and loyalty towards his own government....Such obedience and submission is made incumbent and obligatory upon all by the clear Text of the Abhá Beauty ( Baha'u'llah)" ~ Abdu'l Baha

and again "In every country where any of this people reside, they must behave towards the government of that country with loyalty, honesty and truthfulness. This is that which hath been revealed at the behest of Him Who is the Ordainer, the Ancient of Days."~ Baha'u'llah

They've never campaigned against any government, and there were/are no evidence that any of these Bahais ( or any other Baha'is) have ever done sth against this regime despite of all the cruelties and injustice that have happened to them.

 

Mona