اروپا متشکریم


Share/Save/Bookmark

divaneh
by divaneh
29-Jun-2010
 

بیش از یک سال پیش اتحادیه اروپا سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست گروههای تروریستی حذف کرد و کمی بعد از آن اعلام نمود که این سازمان را به عنوان گروه سیاسی اصلی مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته است. حال هم که سیاستمداران میان وزن آنها در گرد همایی های این سازمان شرکت و سخنرانی می کنند. واقعاً که ما را با این خیر خواهی شرمنده نمودند. آدم نمی داند که چگونه از این همیاری و همکاری کشورهای اروپایی سپاس گذاری کند که عملاَ نوع دوستی و توجه به حقوق انسان را به ما آموختند و حق دوستی قدیم را بجا آوردند و داد و فریاد ما را شنیدند که بابا ما می خواهیم پالان خرمان را عوض کنیم. این پالان خیلی کوتاه است و ما یک پالان درازتر لازم داریم که بتوانیم بیشتر توی آن خیار بچپانیم.

ممکن است که نادانی هم پیدا شود که بگوید که همین پالان کوچک هم از دست جفتک پرانی های خرتان کج می شود و بار کج به منزل نمی رسد، پس شاید باید خرتان را عوض کنید. اما همان طور که دوستهای اروپایی ما تشخیص دادند ما خرمان را دوست داریم و به آن عادت کرده ایم. ممکن است که گاه و ناگاه لنگ و لگد بیاندازد و جفتک بپراند. ممکن است که وقت و بی وقت عرعر کند و سر و صدا راه بیاندازد. ممکن است که وسط بازار شروع کند به تیز دادن و بی آبرو کردن ما. ممکن است که هر وقت در طویله باز ماند جست بزند توی سیفی کاری ها و روی آنها بغلتد و همه را ناکار کند. اما خوب خر همین جوری است دیگر. خر، خر است. چند هزار سال است که به ما یاد داده اند که خر باید این جوری باشد.

مشکل ما اما این پالان است که گره هایش خیلی درشت است و حتی رنگش هم دلخواه ما نیست. آخر به چه زبانی بگوییم که پالان سبز پسته ای دوست نداریم که دنیا حالی اش بشود.

ما ملتی تاریخی هستیم و خرهای ما سهم بسزایی در تاریخ و فرهنگ ما دارند. نگاه نکنید که وقتی جلویش می ایستیم گاز می گیرد و پشتش که برویم جفتک می اندازد. این خر تا حالا کلی خیار برای ما تکان داده. درست است که خیلی اوقات به سرش می زند و خیارها را حرام می کند. آنها را می اندازد توی رودخانه و یا میخوابد روی زمین و روی آنها غلت می زند تا همه له و لورده شوند. اما خوب گاهی اوقات هم آنها را به بازار می رساند. تازه اگر که این پالان درازتر باشد ممکن است که چند تا خیار هم سالم بماند و یک پشیزی دست ما را بگیرد. اگر این خر نبود که همان چند تا خیار هم نمی توانستیم به بازار برسانیم و برای خودمان سماق بخریم. شما که می دانید ما چقدر سماق دوست داریم. ما چند هزار سال است که به سماق عادت کرده ایم و اگر گیرمان نیاید ممکن است دق کنیم چون آن موقع هیچ کار دیگری نیست که بکنیم.

آره، شما این خر ما را دست کم نگیرید. ممکن است که خر دجال نباشد، اما از او کم هم نمی آورد. می گویند هر موی خر دجال یک سازی می زند. خوب خر ما هم هر روز یک سازی می زند و ما هم به ساز خرانۀ او مشغول رقص خر اندر چمن می شویم. خر دجال یک لنگش را که برمی دارد از شرق می رود به غرب. خوب این که چیزی نیست، خر ما از شرق تا غرب همه را سرگین ریخته و بوی پهنش دنیا را برداشته. خر دجال فقط به دجال سواری می دهد. خر ما به هر دجالی سواری می دهد. چند دفعه هم چند نفر سوار شدند که وقتی معلوم شد دجال نیستند، چشمتان روز بد نبیند، خر پر هنر ما چنان جفتک هایی انداخت که آن غیر دجالها از شکر خوردن خودشان پشیمان شدند و چند تایی را هم فرستاد لای دست باباشان.

ممکن است که بار ما به منزل نرسد اما این تقصیر خر ما نیست که خر است و خیلی اوقات بار را ناکار می کند. این اشکال از پالان مغز پسته ای است که گره هایش درشت است. اگر که ما نتوانسته ایم که بارمان را به منزل برسانیم و سودی کنیم و حال گرسنه مانده ایم، این گناه پالان بوده است.

حال ما از شما دوباره تشکر می کنیم و خواهش می کنیم که کمکهای بی شائبه تان را از ما دریغ نفرمایید تا بتوانیم به همت و همکاری شما پالان خرمان را عوض کنیم و باز هم برایتان خیار بیاوریم.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
Bavafa

VPK: I salute you on your stands

by Bavafa on

As I said in another post, Iranians can be very divisive on a number of groups like Monarchy, Green, Eshlah-talaban, even socialist, but one group that they are uniformly united against is MKO.

To me they have all the wrong qualities and attributes. First they are nothing less then Mullahs in terms of Theocracy, add the (NOT) benefit of Marxist to that Theocracy and top it with a habit of traitor like mentality, what you get is MKO.

If Iranians wanted a dictatorship theocracy then they would not work so hard to get ride of IRI.

Mehrdad


Veiled Prophet of Khorasan

Mehrdad

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

I am with you on this one. I will *never* accept MKO. The filth who dared shoot at Iranian soldiers defending Iran. Those "dahati" are worth a million times any MKO or anyone who sides with them. I will not forget the Kurds who were murdered by MKO. The ass licking bastards who tried to break up our nation. I defy the Islamists and I don't want Palestine to get in the way. VPK


benross

Naturally Saddam wasn't your enemy, Iran was

by benross on

Did I say that? I won't argue any further with you. You expressed your opinion, I expressed mine.


Bavafa

Naturally Saddam wasn't your enemy, Iran was

by Bavafa on

This is exactly all MKO members and sympathizers felt and that's why they joined Saddam to kill Iranians, in some instances with poisonous gas and bombing civilian cities.

Yes, you can not expect me joining MKO, but you can expect me to expose this manes and traitor group and their crimes against Iranian people

Iranians have had enough with theocracy and dictatorship, lets not get out of a puddle and fall into a deep well.

Iranian people have had many enemies, both internal and external.

As far as I am concerned, MKO and IRI rank high on the list of internal enemies, Saddam and most of the West (i.e. necons and AIPAC specially) rank high on the external list. Well, Saddam is gone but Iranians need to be watchful for another puppet to carry the West crimes.

Mehrdad


benross

As I understand, you don't

by benross on

As I understand, you don't want to join MKO. That's fine and perfectly understandable. Let's leave it at that.

My enemy, even back then, was Khomeini not Saddaam. And guess how many thousand of Iranian life could be saved if there were more people thinking like me. As Saddaam became a distraction to save Islamic regime, now MKO is becoming a distraction to save the same regime. I don't play that game. Never did.


Bavafa

Benross:

by Bavafa on

There is nothing irrational or emotional about the nature of MKO. During the war they sided with the enemy, mind you an enemy that all Iranians were fighting to defeat. An enemy that has a track record such as Changizi khan. And meanwhile, they have been AGAIN, siding with Iranian's enemy (i.e. Israel and those in US who want nothing but to bomb the heck out of Iran). John Bolton is on record advocating using nuclear bomb in Iran and I would not be surprised at all if MKO member volunteer to deliver that bomb themselves.

Meanwhile, they have gone and conveniently elected their own president just like Egypt that has president for life, MKO has had Maryam president for life. What is democratic about them beats the heck out of me.

Mehrdad


benross

Dear... everybody!

by benross on

They have been irrelevant for a long time.

Not irrelevant to 30,000 IRANIANS they gathered in Paris and you can't. There is a place for emotion and a place for rational. If you witnessed what they did, I witnessed what IRI did to them, before they do anything. And if we don't want your or my memory, or personal judgment completely obscure the real history, like what happened to Mossadegh-Shah saga, it's better not to perpetrate emotional discourse over the facts that had not time to be explored by professional and unbiased historians.

This doesn't change the nature of MKO as it is NOW and your choice and mine to adhere to their cause or not. But emotional reaction blinds the sound judgment, not regarding MKO, which doesn't matter that much, but HOW we place it in current events.

First, this is not an AIPAC or NEOCON (boy I hate these insignificant catch words btw, very similar to the use of 'mohaareb' or 'mortad' by islamists) plot. Although the pro-Israeli far-right faction of US politics is more eager to show interest in supporting MKO as they did, but I should remind you that Bill Clinton in a CNN interview referred to their demonstration as a gathering of 'Iranians' for democracy. He apparently didn't notice they were all in purple. Maybe he thought this was an Iranian ritual!

MKO is asking for democracy. You don't buy their pretense and I don't blame you. My point is, as it has always been, that if you and I and others get organized around a single organization for freedom in Iran, then we can ask MKO to join us since we have the upper hand and since they say they want the same thing. If they didn't join, I wouldn't commit suicide in despair!


Veiled Prophet of Khorasan

Divaneh

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

is right about MKO. They have been and irrelevant for a long time. They get fund from Iran's enemies whenever possible. Yestyeday it was Saddam; today Bolton and NeoCon AIPAC.

MKO are so used to licking boots of Iran enemies they no nothing else. They were formed to lick Russian boots. Then having tasted it and liked it moved to Saddam. After being Saddam - ized for 20+ years they graduated to Bolton and AIPAC. Keep up the good work Maryam. Pick they pockets while they are stupid enough to fund you. IRI or not  *no* real Iranian government will let these traitors and jerks in.

Here is my prophetic predication:

They will get < 1 % of the vote if there is ever a real election. Inside Iran or among the diaspora.


maziar 58

Mr. Benross

by maziar 58 on

I always enjoy your blogs and comments including this last one;

But some how I can not fully digest your sweet analogy of mojahedins; seeing(almost) in person their brutal assasination in Rome and the last visit I had in Iran (summer of 1980) near pol choobi next to nezam vazifeh........

A motor bike 2 riders and a random shots on pedestrians !!

DON'T FORGET their shameful attack and killings in Mehran, Dehloran, Ghasre shirin,...                         Maziar


divaneh

Dear Fooladi

by divaneh on

I could not avoid that little joke :)

I do honestly believe that no government can last through violence. We can already see signs of IRI disintegration. There is dissatisfaction inside their own apparatus and it could only be good news.

I never said that you wanted to replace one tyrant with another. I said you have ignored that possibility. That is how I view the replacement of VF with any other self appointed leader.

I now have to head to bed. Good night.


divaneh

Dear Benross

by divaneh on

I think we have a very different understanding of the PMOI real intentions. If I was a simple person I would go and read their manifesto, but after the last Imam promises prior to his return to Iran, I know whatever they say when not in power, is just BS.

We also evaluate them differently. You think they have done something and they have always been doing something. Like what? This rally, or memorandum of understanding with Sadam, or cult marriages. I think they have been an irrelevant group and outside the mainstream for a very long time now.

I agree with you that we need a roadmap and that Iranians of all lines of thoughts are Iranians.


divaneh

Dear VPK

by divaneh on

I fully agree that presence of the Neocon Bolton and right wing Aznar is very worrisome. I also agree that the PMOI has a very small support base inside and outside of Iran.


fooladi

Thanks for promoting me Divaneh Khan!

by fooladi on

I always thought I had the potential!

But as you said yourself "Government refrained from bloodshed".

Do you really think the islamist regime will refrain from bloodshed? Do you think the Akhoond will just give up and go peacefully? Come on, be honest with yourself.... 

Where did I say I want to replace the tyrant with another one? I want a democratic republic in Iran.


benross

I do not believe that they

by benross on

I do not believe that they are unaware of the PMOI history or its mandate for establishing another Islamist regime in Iran. I do not think that the EC is like an auctioneer who sells to the first interested party.

Here is the problem Divaneh. I am not convinced that their mandate is to establish another Islamist regime. And I have no illusion about this group. How do you expect EC or US for that matter, see them the way you see them. There is already comments in IC, not from the supporters, but sympathizers. The 'fear factor' is broken and you'll see more of them. As the time goes by in this tight international situation and the voice of the rest of opposition is weakened.

So in theory, as far as the West is concerned, there is a potential that POMI capture the trust of a good portion of the population, simply because they are doing something and they never stopped doing something.

The issue is not POMI really. It's us, and at least the way 'us' is portrayed in IC.

In one of my first comments last year, in the hype of 'green' thing, I warned about creating antagonism against Ahmadinejad and his supporters. It didn't fly. But I knew that the strategic interest of modernity in Iran has nothing to do with the false lines drawn during that election.

It's the same thing about POMI. You and I may see it as a cult, and once in power, capable of a re-run of Islamic revolution. But POMI members don't see themselves like that, and everything that to us is a perfect sign of a 'cult', to them, has a perfectly logical explanation. It's the same thing with Ahmadinejad supporters, I mean the real 'voters' and new generation not his institutional base.

We are going wrong about this whole thing. And mostly because we have not adopted a roadmap and a clear political agenda by which, we could at least evaluate what is what.


divaneh

Dear Bavafa

by divaneh on

Thanks for your kind comment. Yes, we want a secular democracy with truly elected representatives of people, not another Islamic cult.


divaneh

Fighting fire with fire

by divaneh on

Come on MRX1, what sort of reasoning is that. I think you are contradicting yourself. You think they are another poisonous Omati ideology but if they want to replace IRI then best of luck to them. It's not about removing IRI at any price, it’s about replacing it with a true democracy and hopefully secularism.


Veiled Prophet of Khorasan

It

by Veiled Prophet of Khorasan on

 

is very nice to have the MKO supporters show their hands. The EU is and has been an enemy of Iranian people. They helped bring Khomeini to power. Now they see IRI about to crash. They want to bring something worse on: MKO. I have news for the dear EU: f*** you EU. People of Iran both inside and outside are smart enough to know our enemies. The EU is on top of the list. Please go ahead and support MKO. 

Plus adding Bolton the Iran hater to them is only icing on the cake. If there was any doubt adding Bolton removes it. The MKO rats are now crawling out trying to fool us. Those days are gone forever. 

No way we are going to watch Air France fly in Maryam Rajavi to Iran. Koor Khoondand the EU trash. 

Iran will have change and it will be decided by the Iranian people. Not by Bolton or Anzar or the other garbage from Europe. MKO won't get 1% of votes in Iran. They will get 100% of the well deserved hatred and rotten eggs. Them and their evil Iran hating supporters. Bye MKO 


divaneh

General Fooladi

by divaneh on

Why do you think that this time it will be different to the Forough Javidan? Iran is not Cuba, and it’s not 1959 anymore. The advanced weaponry has given the estates a far superior fire power as evident for example by the fate of Tamil Tigers.

Iran's last revolution was not an armed struggle (although the Mashrouteh was) and only triumphed when the government refrained from more blood spilling. You forgot to mention India and South Africa when it comes to peaceful change movement and civil disobedience. 

Finally, you seem to ignore the most important fact that the intention is not to replace one tyrant with another and then go through another 30 years of hell. It's to replace the zealots with a democratic system that represent the interest of all and not just a specific group. 


Bavafa

Just Brilliant and well to the point, many thanks

by Bavafa on

31 years and counting of theocracy and misery ought to be enough. If Iranians wanted a brutal regime, they would have kept the Shah. If they want a backward, brutal and fascist regime, IRI is doing a good job at it.

It is time for Iranians to try democracy, secularism and independence for change. Of course if the grand master (West) allow us to give that a try

Mehrdad


divaneh

Benross and Mehrban

by divaneh on

The point of this blog was not to blame the West for our problems and not to ditch our own responsibilities neither. I was merely highlighting the fact that PMOI is the same as IRI (and I think worse). I also highlighted the role of Europeans negative meddling in our affair. Having said that, not all Europeans politicians see eye to eye over every matter and there are very diverse policies. Here my target was those who lend their support to PMOI.

However there are a few points in your comments that need a little more deliberation.

Is being disciplined and organised, enough to have the (European Community) EC support? The answer is no. I do not believe that they are unaware of the PMOI history or its mandate for establishing another Islamist regime in Iran. I do not think that the EC is like an auctioneer who sells to the first interested party. You can run the most organised fascist group in the Europe and they will not let you survive never mind supporting you. Look at their positive influences in the East European countries after their independence from Russia and you realise that when they want to be helpful, they can be. Iranians are responsible for their own fate but if you look at our recent history and the coups, you realise that these interferences have always been against the interests of our nation

As for PMOI, they can do every activity that they wish and nobody blames them for it. They are part of this nation, but just a part, and not the most trusted part of it. In the same way that IRI supporters are a part of it.


divaneh

Dear MPD

by divaneh on

There is more than one.


MRX1

well

by MRX1 on

I underestand that no one is really a fan of MKO. Personaly, I think  their idiology is another poisenous omati ideology just like current IRI or green movement that wants to replace it, but the reality is some times you have to fight fire with fire. I think what we have seen in the past thirthy years (specialy the events of last year) that you can not get rid of these animals in  Tehran by peacefull means, so if MKO wants and can do the job, the more to them I suppose.


fooladi

Armed Revolution or "cherik bazi"?

by fooladi on

The History is a Great teacher, which can be ridiculed and ignored, only at one's own peril...

Every single modern revolution, from French to american, To Russain(Oct.1917), to Chinese to Iranian has gone through following phases: Public Demonstrations , Strikes, (both forms of civil disobedience) and the final, knockout blow to the reime, the armed uprising. The operation "forogh javedan" you are referring to, from what I have read was a military disaster, kind of "cherik bazi" in most amaturish way (Remember the succesful Cuban revolution was meant to be their blue print...) with tragic consequences.

MLK's "civil disobedience" campaign was aimed at a democratic system of USA. He only wanted what was "already guaranteed" to the blacks under US constitution, to be implemented.

So if you only want what the Velayate faghih guarantees you under their "constitution", then go ahead, Civil Obedience is your way and good luck. Otherwise let us learn from history....

 


comrade

Elaboration

by comrade on

 

 

منوچهر گنجی از اساتید من بود که "ساختار سازمان ملل" را تدریس
میکرد. وی فارغ التحصیل دانشکده‌ سازمان ملل در ژنو است. مدتی‌ هم در
کابینه هویدا وزیر بود. بعد از انقلاب در آمریکا،
حال یا برای گذران زندگی‌،
یا بر اساس ذائقه شخصی‌ (!)، یک نانوایی سنگک پزی دائر کرد. من رفتار آقا
منشانه ‌اش را در کلاس دوست میداشتم. همین.

 

 

 

Never late to learn....//davidharvey.org/reading-capital/


Mehrban

MM Jaan

by Mehrban on

Where is the "Iran Democracy Rally" then have you seen one?! with anything close to 30,000 people showing up.

BTW, thank you for being steady, smart and on the message always. 


Mehrban

Comrade jaan

by Mehrban on

Please elaborate.


MM

Mehrban - only a select group were invited to discuss strategy

by MM on

The "Iran democracy meeting" was no ralley and it was not advertized as such.


comrade

Manoochehr Ganji

by comrade on

A fair minded UN specialist. A baker with a cold oven.

Never late to learn....//davidharvey.org/reading-capital/


Mehrban

Divaneh and Benross

by Mehrban on

Divaneh jaan, this piece is funny and good but on the serious side Benross has a point.  According to MPD's blog on the same subject there were 30,000 people in the mojahedin rally. On the other hand, I heard there was a meeting set up by a gentleman Manoocheh Ganji (whom I do not know) in WDC where he had asked all Democratic minded factions to attend, only about forty people showed up.  Compare the two gatherings who seems more organized and viable.

BTW benross RP had declined to attend and also Bani Sadr had declined to attend Manoochehr Ganji's gathering.  I believe there was representation from Kurdish Iranians at the meeting in DC. 


benross

سازمان مجاهدین

benross


سازمان مجاهدین خلق یک سازمان سیاسی است. کارهایی را میکند که هر سازمان سیاسی تلاش دارد انجام دهد. گناه بیعملی و بیخاصیتی خودمان را بهتر است به گردن اروپا نیاندازیم. موفقیت این سازمان، بخشی به تلاشهای پیگیرانهٔ خودشان مربوط می‌شود و بخش دیگری به بی‌تلاشی ما.

دیری نخواهد پایید که ایالات متحده نیز این سازمان را از لیست سازمان‌های تروریستی خود حذف خواهد کرد. تروریست اعلام شدن این سازمان از همان ابتدا هدیه‌ای به رژیم اسلامی بود وگرنه همه می‌دانیم که در همه جای دنیا «تروریست» یک نفر «مبارز آزادیخواه» نفر دیگر است.

ادامهٔ ملال آور انداختن گناه‌های خودمان بر دوش دولت‌های غربی توجیه بیشتری را برای غرب پدید می‌آورد که به عنوان بازیگران اصلی میدان، روی چیزی جز رژیم اسلامی از یکسو و سازمان مجاهدین از سوی دیگر حساب نکند.

هرچقدر ما «غرب غارتگر» را ملامت کنیم، نمی توانیم آنها را به ندیدن یک سازمان یافتگی سیاسی که وجود ندارد متهم کنیم.