اروپا متشکریم


Share/Save/Bookmark

divaneh
by divaneh
29-Jun-2010
 

بیش از یک سال پیش اتحادیه اروپا سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست گروههای تروریستی حذف کرد و کمی بعد از آن اعلام نمود که این سازمان را به عنوان گروه سیاسی اصلی مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته است. حال هم که سیاستمداران میان وزن آنها در گرد همایی های این سازمان شرکت و سخنرانی می کنند. واقعاً که ما را با این خیر خواهی شرمنده نمودند. آدم نمی داند که چگونه از این همیاری و همکاری کشورهای اروپایی سپاس گذاری کند که عملاَ نوع دوستی و توجه به حقوق انسان را به ما آموختند و حق دوستی قدیم را بجا آوردند و داد و فریاد ما را شنیدند که بابا ما می خواهیم پالان خرمان را عوض کنیم. این پالان خیلی کوتاه است و ما یک پالان درازتر لازم داریم که بتوانیم بیشتر توی آن خیار بچپانیم.

ممکن است که نادانی هم پیدا شود که بگوید که همین پالان کوچک هم از دست جفتک پرانی های خرتان کج می شود و بار کج به منزل نمی رسد، پس شاید باید خرتان را عوض کنید. اما همان طور که دوستهای اروپایی ما تشخیص دادند ما خرمان را دوست داریم و به آن عادت کرده ایم. ممکن است که گاه و ناگاه لنگ و لگد بیاندازد و جفتک بپراند. ممکن است که وقت و بی وقت عرعر کند و سر و صدا راه بیاندازد. ممکن است که وسط بازار شروع کند به تیز دادن و بی آبرو کردن ما. ممکن است که هر وقت در طویله باز ماند جست بزند توی سیفی کاری ها و روی آنها بغلتد و همه را ناکار کند. اما خوب خر همین جوری است دیگر. خر، خر است. چند هزار سال است که به ما یاد داده اند که خر باید این جوری باشد.

مشکل ما اما این پالان است که گره هایش خیلی درشت است و حتی رنگش هم دلخواه ما نیست. آخر به چه زبانی بگوییم که پالان سبز پسته ای دوست نداریم که دنیا حالی اش بشود.

ما ملتی تاریخی هستیم و خرهای ما سهم بسزایی در تاریخ و فرهنگ ما دارند. نگاه نکنید که وقتی جلویش می ایستیم گاز می گیرد و پشتش که برویم جفتک می اندازد. این خر تا حالا کلی خیار برای ما تکان داده. درست است که خیلی اوقات به سرش می زند و خیارها را حرام می کند. آنها را می اندازد توی رودخانه و یا میخوابد روی زمین و روی آنها غلت می زند تا همه له و لورده شوند. اما خوب گاهی اوقات هم آنها را به بازار می رساند. تازه اگر که این پالان درازتر باشد ممکن است که چند تا خیار هم سالم بماند و یک پشیزی دست ما را بگیرد. اگر این خر نبود که همان چند تا خیار هم نمی توانستیم به بازار برسانیم و برای خودمان سماق بخریم. شما که می دانید ما چقدر سماق دوست داریم. ما چند هزار سال است که به سماق عادت کرده ایم و اگر گیرمان نیاید ممکن است دق کنیم چون آن موقع هیچ کار دیگری نیست که بکنیم.

آره، شما این خر ما را دست کم نگیرید. ممکن است که خر دجال نباشد، اما از او کم هم نمی آورد. می گویند هر موی خر دجال یک سازی می زند. خوب خر ما هم هر روز یک سازی می زند و ما هم به ساز خرانۀ او مشغول رقص خر اندر چمن می شویم. خر دجال یک لنگش را که برمی دارد از شرق می رود به غرب. خوب این که چیزی نیست، خر ما از شرق تا غرب همه را سرگین ریخته و بوی پهنش دنیا را برداشته. خر دجال فقط به دجال سواری می دهد. خر ما به هر دجالی سواری می دهد. چند دفعه هم چند نفر سوار شدند که وقتی معلوم شد دجال نیستند، چشمتان روز بد نبیند، خر پر هنر ما چنان جفتک هایی انداخت که آن غیر دجالها از شکر خوردن خودشان پشیمان شدند و چند تایی را هم فرستاد لای دست باباشان.

ممکن است که بار ما به منزل نرسد اما این تقصیر خر ما نیست که خر است و خیلی اوقات بار را ناکار می کند. این اشکال از پالان مغز پسته ای است که گره هایش درشت است. اگر که ما نتوانسته ایم که بارمان را به منزل برسانیم و سودی کنیم و حال گرسنه مانده ایم، این گناه پالان بوده است.

حال ما از شما دوباره تشکر می کنیم و خواهش می کنیم که کمکهای بی شائبه تان را از ما دریغ نفرمایید تا بتوانیم به همت و همکاری شما پالان خرمان را عوض کنیم و باز هم برایتان خیار بیاوریم.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
Multiple Personality Disorder

منظورت از خر کیه؟

Multiple Personality Disorder


رُک و راس بگو.


divaneh

Dear Friends

by divaneh on

Thanks for reading and enriching this blog with your comments.

Oktaby Jaan; Yes, they can't stop helping us. To disasters.

Dear RM; I don’t think you can only use the PMOI as a mean. They have claims on leadership and presidency already. In the broader sense I do not agree with using any available mean to get to an end. PMOI has used this strategy and has failed miserably, such as the coalition with Sadam.

Maziar aziz; I agree with you. It is like coming out of ditch to fall in a well. Just so true.

Fooladi Geraami: I disagree. Time for the armed struggle is over. That would be engaging the IRI on its strongest point and will only glue a disintegrating IRI back together. It seems that PMOI has forgotten the Forough Javidan and so many children of Iran who perished in that attack and in the prisons afterwards. I think proper civil disobedience can bring the IRI to its knees. PMOI is still part of this national struggle but I cannot see them as a benefactor force with no claim on power.

Dear MM; I vote you for president.

Ari Jaan; Hope you enjoyed the taste of the wise fish. I think we have to find another fish as wise and send to have a little chat with Aznar and Bolton.

Dear MeyBokhor; Good analogy, and revaluation is normally after something has changed.

Monda Jaan; Glad you liked it. I am sure French will help us with that.

Dear Fatollah; It worries me too. The coalition of a hard line Islamist group who has demonstrated lack of principals with the Europe right wing parties and the US Neocons. That is worrisome.

Souri aziz; Thanks for your generous comment and your support.

Red Wine Jaan; Bah bah, cheshm ma roshan, Residan be kheir. I was missing your fantastic blogs and hope that you don’t leave us waiting much longer.


Red Wine

استاد عظیم الشان

Red Wine


 

دیوانه جان،دل عاقل،روان پاک و استاد عظیم الشان ما...

مثل همیشه نیکو نگاشتید و ما حضّ کردیم از خواندن نوشته شما.

دست شما را میفشاریم و الهی همه عمر آسوده و کامکار دل آرا.


Souri

Brilliant, Brilliant, Brilliant!

by Souri on

Wonderful blog !

Very smart, impartial and completely to the point !

I truly enjoyed reading your opinion and absolutely agree with it.

Thank you.


Fatollah

Dear Divaneh

by Fatollah on

splendid and great read. Maryam Rajavi's been a regular guest in some of the European parliaments past 10-12 years. People's representatives gathered in closed sessions with these roaches, not sure what she's promised them people on behalf of Iranians. Just makes me sick to my stomach, as if the last time they gave free room and mic to the other Islamists was a successful fairytale! They have no shame! 


Monda

Brilliant Divaneh!

by Monda on

ن پالان خیلی کوتاه است و ما یک پالان درازتر لازم داریم که بتوانیم بیشتر توی آن خیار بچپانیم.


MeyBokhor_Manbarbesuzan

@Real McCoy

by MeyBokhor_Manbarbesuzan on

Deserving revision? LOL

That would be acting like Homer Simpson hitting his head against a wall and saying "Doh" time after time.


Ari Siletz

دیوانه، درست میفرمایید

Ari Siletz


نوروز پارسال ناله پند آمیز ماهی‌ دودیی را در آشپزخانه شنیدم که میگفت هموطنان از ماهیتابه در آتش جهیدن نتیجه ندارد. پرسیدند پس چه باید کرد، گفت باید آتش را خواباند. که البته من نذاشتم

 


MM

Divaneh is right

by MM on

Jumping blindly from one form of Islamism (IRI) to a different kind of brutal Islamism preached by MKO is just denying the Iranian people the freedom they have sought for ages, again.  We need to come to a consensus on supporting  ideologies with clearly written rules that were taken from time-tested democratic principles such as:

* freedom of speech/press

* equality (gender, religion, race)

* implementation of the UN charter of human rights

* elected government without pre-selection/pre-screening

* separation of religion/politics


fooladi

Divaneh, I see your point

by fooladi on

But please note McCoys very last comment. He is spot on.

There is no way this regime will go peacefully, no way. I hate violence and bloodshed, but it is inevitable if we want our country back. We need a disciplined, armed organisation to carry this task as a vanguard. That does not mean that MKO would be leading the revolution, no, just a participant. 


maziar 58

MERCI DIVAN.....

by maziar 58 on

KASH HAME DIVAEGHANE IRAN NEEZ MANANDE SHOMA FEKR KONAND.

If all Iranians would think just like you there will be NO DIVANEH.  THANKS 

koor koori we'll fall in a well from the ditch.             Maziar


Real McCoy

In the absence of any reliable alternative

by Real McCoy on

 

 

 

عاقل تر از من:

وسیله را با هدف یکسان نشماریم.


oktaby

It seems the French lead EU keeps doing us favors

by oktaby on

They just like us too much :) 

OKtaby


divaneh

Seeing not echoing

by divaneh on

Dear Fooladi, I am not repeating anyone and not certainly IRI. I can learn about the PMOI beliefs, I can see their appearance and I can assess their past actions and policies. I don’t think anything would be achieved by changing the turban wearing Akhonds with the tie wearing Islamist, or by changing the uniform of Faati commandos. We need to get away from religion meddling in our politics.


divaneh

Discipline is not enough

by divaneh on

Dear RM, I think discipline and unity is not enough and unless PMOI proves its belief in secularism, is nothing but the same donkey. I see them as part of the struggle but we have to be careful not to repeat the same mistake again. Dislike of the Pahlavi regime and the wish to end that dictatorship, blinded us to trust an even worse dictator called Khomeini resulting in destruction of our country. Time for any flavour of theocracy is over. We now need secularism and broad participation.


fooladi

Repeating IRI propaganda about MKO

by fooladi on

Not a good idea.


Real McCoy

خلایق هر چه لایق

Real McCoy


به نظر من، مجاهدین ، صرفنظر از رهبری فعلی‌،با نمایش انضباط و اتحاد مستحق بازنگری ملی‌
هموطنانشان و ارزیابی منصفانه بین المللی  میباشند. از تعصب و کوردلی
بپرهیزیم.