Please Comply

Share/Save/Bookmark

Please Comply
by Cost-of-Progress
11-Feb-2010
 

مرتضی تمدن استاندار تهران اعلام کرده که مالکان خودروهایی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری، "با سوء استفاده از فضا و بوق زدن های ممتد و ایجاد راه بندان های غیر اصولی مردم را اذیت کرده اند، احضار می شوند."

بوق نزنید

گریه نکنید

حرف نزنید

شکایت نکنید

اعتراض نکنید

الله اکبر نگویید

لباس سبز نپوشید

حق رای نخواهید

شلوار تنگ نپوشید

موهایتان را بلند نکنید

از تورم چیزی نگویید

از گرانی شکایت نکنید

ریشتان را سه تیغ نزنید

از بی عدالتی گلایه نکنید

مرگ بر دیکتاتور نگویید

از بی کاری شکایت نکنید

پیراهن آستین کوتاه نپوشید

دنبال جنازه عزیزانتان نگردید

وقتى عزيزتان را ترور کردند يا در

تظاهرات کشتند حق نداريد براى او

مراسم بگيريد يا جنازه اش را

تشيع کنيد !!!

با پای راست به مستراح نروید

دست زنتان را در خیابان نگیرید

ازتجاوز در زندانها صحبت نکنید

برای گرفتن حقتان تظاهرات نکنید

صحبت از 18 ملیارد گم شده نکنید

از کشتار مردم بی دفاع اعتراض نکنید

سر خاک عزیزان کشته شده گریه نکنید

به بخشیدن پول نفت به عربها دخالت نکنید

حرف 1 ملیارد دلار ثروت آقا مجتبی رو نزنید

از باز سازی لبنان با پول نفت ایران حرفی نزنید

از دادن حق دریای خزر به روسها شکایت نکنید

فقط خفه بشید و بگذارید که ما هر کاری خواستیم بکنیم

------

با تشکر از شما
مسئولین
جمهوری اسلامی

Share/Save/Bookmark

Recently by Cost-of-ProgressCommentsDate
The Real Iranian Top Gun
15
Aug 21, 2012
It Happened
92
Jul 16, 2012
Work Sets You Free
11
Jul 16, 2012
more from Cost-of-Progress