گفتگوی سه نفر از اعضای کمیته موقّت شورای ملی‌ ایران

arshan
by arshan
22-Sep-2012
 

گفتگوی سه نفر از اعضای کمیته موقّت شورای ملی‌ ایران آقای رضا پیرزاده خانم نازیلا گلستان و خانم دکتر رویا عراقی‌ در برنامه یاران آقای میبدی در تلوزیون پارس.


Share/Save/Bookmark

more from arshan