تلاش رضا پهلوی برای محاکمه علی خامنه ای


Share/Save/Bookmark

arshan
by arshan
19-Aug-2012
 

 //www.youtube.com/watch?v=MHodtffHK7g 

رضا پهلوی نزدیک به ۱۰ ماه پیش، در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۱ فراخوانی را برای یک اقدام عملی جهت آزادی زندانیان سیاسی منتشر کرد که پس از دریافت نزدیک به ۲۰۰۰ پیام از کنشگران، فعالین حقوق بشر و حقوقدانان، ایراد

طرح دعوی حقوقی علیه خامنه ای به جرم جنایت علیه بشریت از طریق تهیه و ارجاع گزارش ۴۴ صفحه ای حقوقی در مورد وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران به شورای امنیت جهت ارجاع به دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن آغاز تحقیقات دادستان، در دستور کار قرار گرفت.
رضا پهلوی رسما شروع طرح شکایت از خامنه ای را در کنفرانس پاریس ۸ ماه پیش در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱ آغاز نمود و گزارش ۴۴ صفحه ای حقوقی با مستندات تهیه شده توسط تیم حقوقی شامل وکیل مجرب فرانسوی ایشان در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ به روسای ۱۵ کشور عضو شورای امنیت، نمایندگان دائم آنها، شورای حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل ارسال گردید.
گزارش ۴۴ صفحه ای حقوقی پیوست نامه رضا پهلوی:
//www.rezapahlavi.org/media/related/articles/...
نامه رضا پهلوی به روسای کشور های عضو شورای امنیت:
//www.rezapahlavi.org/details_article.php?art...
https://www.facebook.com/Article39


Share/Save/Bookmark

more from arshan
 
default

تلاش رضا پهلوی برای محاکمه علی خامنه ای

arshanFirst Amendment

.

by First Amendment on

 

 

 تقارن این نوشتارها با سالروز کودتای سال ۳۲ گویای یک واقعیت است که بنده
پیوسته در اشاعه آن در حد خود کوشیده‌ام: پدر جان این پسره عقب افتاده
هستش...