صحنه

صحنه
by Anahid Hojjati
13-Jul-2012
 

 


انسانها هنرپیشه میشوند


در تئاتر زندگانی‌ خود


از روی صحنه یکی لبخند میزند


قبری هم در وسط صحنه است


ماری در گوشه صحنه از جعبه میآید برون


مار شاعر است


گورکن شاعر است


اعدام کن در صحنه است و شاعر است


آخوند در صحنه است و شاعر است و شعری را محارب اعلام می کند


یا شاید شعر زنا کرده بود


از سکس می گوید و  از قبر می گوید و می گوید و می گوید


گورکن شعری را دفن میکند


مار به شعری نیش میزند


بالا اندازِ پایین گیری شعری را


با یک دست به هوا  می اندازد


با دست دیگر شعری دیگر را از هوا میگیرد


شعبده باز زنی به شکل = داخل صندوق میکند


زنی زیبا شاعر و خواننده > رقصان از صندوق در میآید


آیا گفتم که از دست زن


پنج کبوتر طلایی هم پرواز می‌کنند


و من برای تمام اشعار نیش خورده , اعدام گشته


من برای تمام اشعار که در قبر ایستاده اند


هنوز گریه میکنم

 


آناهید حجتی


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
یک نهر در شهر
1
Jul 23, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Anahid Hojjati

divaneh, some people have messed up sense of reality

by Anahid Hojjati on

i was talking to a friend who rented a room in her place to someone and the renter was supposed to park on the street since my friend was parking in the garage. when the renter parked in the driveway and my friend mentioned for second time that she was blocking the garage, renter's answer was that her car was collectible. her car was just an old 1980s car and it was not collectiblke , it was just an old car. sometimes we come across people who have no idea about waht is real and it takes a while to know these people in the majaazi world.


divaneh

Beautiful poem

by divaneh on

Thanks for sharing Anahid Jaan. Life is indeed a theatre and it's us who can make it a drama or a comedy.


Anahid Hojjati

Dear Ahang and Orang jan, thanks

by Anahid Hojjati on

Orang jan, I hope I get a chance to watch his movies. It is great that artists sometimes get an opportunity to be exposed to different cultures even though in this case and many other cases, the reason for their move to a different country was to escape dictatorship. However, the more cultures one has a chance to get famiiar with, the more they can draw on them in their work.


Anahid Hojjati

Shazde,

by Anahid Hojjati on

thanks for reading the poem.


Orang Gholikhani

Master of surrealisme

by Orang Gholikhani on

You should watch his movies. He is a great cineast, such as Felini

I discovered him when I arrived in France thanks to small cinema art&essai ( many yeards before Youtube existe!) and became a fan.He was one of masters of surealisme. He was Spanish but as many Spanish artists (Picasso, Dali) he came to Paris escaping from Franco disctature. His latest film like belle de jour or Fantome de la Liberte are in French with Catherine Deneuve. Shoudl be seen.


Orang Gholikhani

Master of surrealisme

by Orang Gholikhani on

You should watch his movies. He is a great cineast, such as Felini

I discovered him when I arrived in France thanks to small cinema art&essai ( many yeards before Youtube existe!) and became a fan.He was one of masters of surealisme. He was Spanish but as many Spanish artists (Picasso, Dali) he came to Paris escaping from Franco disctature. His latest film like belle de jour or Fantome de la Liberte are in French with Catherine Deneuve. Shoudl be seen.


ahang1001

و کبوتران

ahang1001


و کبوتران طلایی

پرواز میکنند بالا  بالاتر   بلند تر

و دیگر مانند همیشه باز نمیگردنند

 


Shazde Asdola Mirza

"من برای تمام اشعار که در قبر ایستاده اند"

Shazde Asdola Mirza


به همه خائنین به ملت ایران، نفرین می‌کنم:

به چپی‌های از آخوند آخوند تر،

به تاریک فکران اسلامی،

به سربازان گمنام امام زمان!


Anahid Hojjati

Thanks Orang jan for your comment

by Anahid Hojjati on

I was not familiar with "Luis Bunuel" movies. But in the google search, I found out:"...Many of his most famous films demonstrate this:

Un chien andalou (1929) – A man drags pianos, upon which are piled two dead donkeys, two priests, and the tablets of The Ten Commandments. ..."

My poem mentions Akhond and orginally I had talked about a donkey too.


Orang Gholikhani

interesting

by Orang Gholikhani on

Thanks Anahid jan, it reminds me Luis Bunuel movies atmospher.

Orang