زندگی بهتر ازیک گلوله است

Anahid Hojjati
by Anahid Hojjati
09-Jan-2011
 

 

 

زندگی روزی ست برایِ محبت و عاشقی
روزِ دگر فارغ از آن عشق گشتن
عروسی زیباست در جامهُ سپیدی
سالِ دگر , بچه بغل , بیوه بودن
دوستی ست از دورانی که بچه یا جوانی
پس از آن , از او عمری جدا و دور زیستن
زندگی خندیدن , دویدن است و بازی
بعد شاید جبهه رفتن , بدونِ پا برگشتن
زندگی گاه فقط لبخندی ست
فردایش غمگین یا خشمگین گشتن
رای دادن است چون یک آزاده در بهاری
سه سالِ دیگر کنج زندانِ استقلال نشستن
سالها دیدن عکسِ یک پادشاه است
سپس بیش از سال سی تابع عمامه گشتن
زندگی کودکی یک شاهزاده ست
پس از آن , یک شهروند ساده شدن
با تمام بدبیاری , ناکامی  یا بدبختی , باز زندگی
بهتر از سنگسار , طنابِ دار یا یک گلوله ست.

آناهید حجتی


Share/Save/Bookmark

Recently by Anahid HojjatiCommentsDate
This is how it happened
-
Jul 24, 2012
یک نهر در شهر
1
Jul 23, 2012
Legendary Patience
2
Jul 18, 2012
more from Anahid Hojjati
 
Anahid Hojjati

Dear COP, thanks for your comment.

by Anahid Hojjati on

Dear Cost of Progress, thanks for reading my poem and commenting. As you wrote, sometimes a person has a hard time to appreciate life. I think young people need more education in how to live rather than how to work. It seems that almost all our schooling, is focused on how to come up with  a person who can produce for society but what good this person is if they don't know how to live and solve problems that might happen during their lives.  I think many people would not kill themselves if they had better problem solving skills. It is not always case of mental illness.


Cost-of-Progress

Nice poem

by Cost-of-Progress on

anahid khanoom. I am no literally expert, specially in parsi, but you have skillfully married the pros and cons of life and have rightfully concluded that even though life can suck sometimes, it beats being dead! Unfortunately, sometimes the mind is so clouded over that it does not see that fact.

Thanks.

____________

IRAN FIRST

____________


Anahid Hojjati

Dear Comrade, thanks for reading my blog and commenting

by Anahid Hojjati on

 

رفیق عزیز ,متشکر که شعرم را خواندید و نظر نوشتید.


comrade

Of life...

by comrade on

 

زندگی‌، آموختن از تاریخ است

نه زیستن در آن...

 

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.