کور خود و بینای مردم


Share/Save/Bookmark

Ali Ohadi
by Ali Ohadi
06-Feb-2011
 

وقایع اخیر در کشورهای شمال آفریقا به ویژه مصر، و کشورهای عربی – اسلامی منطقه نظیر اردن و یمن، به واقع کک به تنبان حضرات علمدار در جمهوری اسلامی انداخته و طبق معمول، گیج و گول، سخن رانی و بیانیه و فتواهای مغشوش و متضاد صادر می کنند. حضرت "رهبر" در نماز جمعه فرموده اند در شمال آفریقا، اسلام "برخاسته" و به زعم ایشان این "نعوذ"، از "انقلاب اسلامی" یا "اسلام انقلابی" آقایان در 32 سال پیش الهام گرفته است. سوای این که ساعاتی بعداز فرمایشات ایشان، "اخوان المسلمین" در مصر اعلام کرد که جنبش ما اسلامی نیست و مسیحی و غیر مسلمان، همه جانبه در این جنبش شرکت دارند، یا "الغنوشی" رهبر مذهبی تونس که در بازگشت از تبعید به کشورش گفت؛ نه من خمینی هستم و نه تونس ایران است! و غیره، با این همه حضرات جمهوری اسلامی هم چنان اصرار دارند انقلاب مرده ای را به کلام، و به تکرار زنده نگهدارند که 32 سال از عمرش می گذرد و حتی از آن گروهی که قیام مردم را به نفع خود مصادره کرد و لقب "اسلامی" به آن بخشید، چند تایی انگشت شمار باقی نمانده اند. در این مدت بارها مردم بر ضد پس لرزه های آن قیام گم کرده راه، "قیام" کرده اند و حرف ها زده اند. اینک بیش از یک نسل از آن ایام می گذرد و آن یک مشت "شکل" و "شمایل" که در طول قیام، واقعیت وجودی شان را پشت نقاب تزویر و دروغ پنهان کرده بودند، در طی این سال ها چنان پیش روی مردم رسوا و برهنه شده اند که اتکایشان به آن "انقلاب"، جز خنده بر لب های ساده دل ترین مردم آن سرزمین، اثر دیگری نمی آفریند. باری ...
 
حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم طی بیانیه ای از روحانیون مصری خواسته اند که به مردم بپیوندند. اگر طبق گفته ی "رهبر"، این جنبش ها "اسلامی" ست و ملهم از انقلاب 32 سال پیش ما، چگونه "روحانیون" مسلمان به این جنبش نپیوسته اند، و آنقدر نپیوسته اند که آقای مکارم شیرازی را هم نگران "انقلاب اسلامی" مصر کرده است؟ در همان دقایقی که فرمایشات "رهبر" جمهوری پخش می شد، برادران لاریجانی، یکی در راس قوه ی قضائیه و دیگری در راس قوه ی مقننه فرمایشات دیگری صادر فرمودند. آقای صادق لاریجانی از دستگیری و شکنجه ی معترضین مصری توسط دستگاه "مبارک" اظهار نگرانی کردند (لاحول ولا قوت الا بالله) و اخوی شان علی آقا، نیز در طی سخنانی، از جمله فرمودند که مردم مصر دنبال "انقلاب واقعی" اند، نه "انقلاب شتری"! و...
 
یعنی اگر شما کون برهنگی دیگران را هو کنید، کسی متوجه خشتک پاره ی شما نمی شود؟ یعنی اشاره به بی تنبانی "مبارک" و "بن علی" سبب می شود مردم فاحشگی شما را فراموش کنند؟


Share/Save/Bookmark

Recently by Ali OhadiCommentsDate
بینی مش کاظم
-
Nov 07, 2012
"آرزو"ی گمگشته
-
Jul 29, 2012
سالگرد مشروطیت
2
Jul 22, 2012
more from Ali Ohadi
 
Multiple Personality Disorder

Very well said

by Multiple Personality Disorder on

I particularly enjoy the anecdotes in your writings.


Maryam Hojjat

Great point Mr. Ohadi

by Maryam Hojjat on

& excellent conclusion at the end of your blog.