یادواره‌ی رنگین کمان و رگبار بهار


Share/Save/Bookmark

یادواره‌ی رنگین کمان و رگبار بهار
by Jahangir Sedaghatfar
12-Mar-2012
 
آبستن صفاست ، ابر

ز غُرُنبش او

            پیداست

                  که پا به زاست، ابر.

****

هوا خوش است و شادیانه و سرشار هلهله

و حسِّ باغچه

             غرق شوق شکوفایی ست

و عاطفه‌ی فصل،

                مست؛

                    مست زیبایی ست.

ز پشتِ کاکل البرز،

                  با د

فراز آمد عید را

               آژیر می‌‌زند؛

رعد از فراز بام کلیسا،

                     به میمنت،

میلادِ غنچه به شاخسار باغ را

                             تکبیر می‌‌زند.

****

ببین!

زودا شکاف می‌‌خورد

                    ز تیغ شفا بخشِ آذرخش

پهلوی ابر بار دار،

و سیل واره سوی زمین خواهد تاخت

فوجِ فوجِ شرابه‌ی رگبار؛

وین گسترده سفره مدام:

                           مامِ زمین

با بافه‌های شسته‌ی سبز و

                             شکوفه‌های نشاط و

                                                خوانچه‌های نگارین

به خوش آمد می‌‌رود

                  عروس نو بهار را.

****

هان!  

    هلا ابر طراوت،

                    آسمان پاک،

                               خاک!

هلا نسیم فرحناکِ فرودین!

هلا هلا سخاوت رگبار!

از این سراب گون خرابِ کوچ آباد،

این طاق قد کشیده به آفاق،-

                           این قوس رنگ رنگ

نثار یادِ شما با د و

                       شاد باشِ بهار ایران با د.

                                                   *******

جهانگیر صداقت فر

تیبوران - ۱۰ مارس ۲۰۱۱ 


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahangir SedaghatfarCommentsDate
Oh, how I wish
1
Nov 18, 2012
شراره‌ی کبریتِ بهانه
-
Nov 02, 2012
نقش آفرین
3
Sep 29, 2012
more from Jahangir Sedaghatfar
 
Sinibaldi

Femmes souriantes.

by Sinibaldi on

Comme
le

parfum
d'une

rose
qui chante

l'harmonie
d'un

rêve
éternel,

comme
le son

de
la neige

qui
décrit la

lumière....

Francesco
Sinibaldi


Jahangir Sedaghatfar

Sepaas

by Jahangir Sedaghatfar on

Doroud bar shoma keh bahaar raa baa man beh pishbaaz aamadeh eid. جهانگیر صداقت فر

                                                                      jahangirs@aol.com


default

شعری به زیبائی بهار

Mahvash Shahegh


 شعر شما به زیبائی، رنگارنگی، آرام بخشی فصل بهار بود


Anahid Hojjati

What a fantastic poem Jahangir

by Anahid Hojjati on

one of the best I have read on IC.  Not surprising since you are one of my favorite poets on IC.  Your poem takes the reader into the spirit of spring approaching and it is so joyful.

هوا خوش است و شادیانه و سرشار هلهله

و حسِّ باغچه

             غرق شوق شکوفایی ست

و عاطفه‌ی فصل،

                مست؛

                    مست زیبایی ست.