طاووس

طاووس
by nilofar-shidmehr
15-Jan-2012
 

آن روزهای داغ تابستان هم حتی

بدنم را می پوشاندم با آن

نقش فریبا، آن چترمخملین

گسترده روی قرمزی پتویم

/

آن روزها پدر

زمزمه می کرد:

چو غنچه بسته شد

پرش شکسته شد

تا بدید آن زشتی پا

/

آن روزها مادربزرگ

ساق هایم را زاغ می زد

و چشمهایش می گفت آن ها

می توانند هر مردی را با من

زیر پتو بکشانند

/

آن روزها آن روزها

با آن ساق ها

که همچنان سوزان و مصمم

پوشیده بودند

در مخمل عرق

/

آن روزها آخر

من هنوز طاووسی بودم

که پدر می گفت

با پاهای زشت

که زیر سایه ی چتر بزرگ او

/

پنهان می شد.

/

نیلوفر شیدمهر استراکوا
11 ژانویه 2012


Share/Save/Bookmark

more from nilofar-shidmehr
 
All-Iranians

آداب لباس پوشیدن در اسلام

All-IraniansEsfand Aashena

فرامرز جان صبح اول صبح آدم رو با پر و پاچه منحرف می‌کنن!

Esfand Aashena


Everything is sacred


Faramarz

اسفند جان

Faramarz


 

اینهم پر و پاچه شورانگیز طباطبائی که هفته ات بخوبی شروع بشه!

 

//ehda2music.smtp.ru/flashcard/S/Shor/Shor986...


Esfand Aashena

این پاها من رو یاد شورانگیز طباطبائی در دوران شاه میندازه!

Esfand Aashena


Everything is sacred


Siavash300

Great picture

by Siavash300 on

I was wondering whose leges are those ?  Really sexy. As a man, I have to say: Granny was right.