از بیخ مادرم

برای مادرم مهین


Share/Save/Bookmark

از  بیخ مادرم
by nilofar-shidmehr
22-Aug-2012
 

کندی مرا
از خود مام وطن


اما من

کنده نمی
شوم

از مادرم.

و این درد،
درد، درد کنده نا

شدگی است که
می گیرد

در جان ریشه
گان

هر وقت
ماندگان

فریاد می زنند:
تو

از ما نیستی.
نیستی

نیستی، هم
ریشه ی ما

و تف می کنند

پشت سرم.

تف کردی مرا
بیرون مام وطن

اما من

بیرون نمی شوم

از اندرون مادرم.

و این درد،
درد، درد از دل نا

رفتگی است که
می پیچد

در دل لک زده
ام

هر وقت
آن ها

که بر سر شاخه
ها

هنوز برقرارند

فریاد می زنند:
تو

ای سیب
لک زده

رفته ای،
رفته ای، رفته ای از دل ما

و برنمی گردی
در یاد روزگار.

از یاد
برده ای مرا مام وطن

اما من

هیچ نرفته ام

از زبان یا
یاد مادرم.

و این درد،
درد، درد فراموش نا

شدگی است
که می زند

چون صاعقه
در ذهنم

و می پاشد

رگباری از خون

در پارگی احساس

وقتی آن ها

که چون ابرهای
تو

هنوز سفیدند
و متراکم

نشده اند

فریاد می زنند:
تو

افتاده ای
دیگر

از چشم
آسمان

پس کور شو،
کور شو، کور شو ای ستاره ی سوخته.

سوزاندی مرا
مام وطن

اما من

کور نمی شوم

در اجاق مادرم.

و این درد،
درد، درد کورنا

شدگی است
که می اندازد

رعشه در رشته
ی اعصابم

و گلوی هستی
ام می فشرد

هر وقت
متعصبان

آن پا سفت
کردگان

فریاد می زنند:
تو

سستی، ریسمانی
سستی

و نبوده ای
از ما،

خارج نشینی
حالا

و با لگد سخره

صندلی را از
زیر پایم

پرت می کنند

تا من باز

آویزان شوم.

آویزانم کرده
ای مام وطن

اما من

بر دار نمی
شوم

از دار
مادرم.

و این درد،
درد، درد نا

دار شدگی است
که می بندد

چونان این خاک
نو

دهان نفس
های ریش ریش

روان ریشه
گان مرا

هر وقت
آن ها که مستقر

در خاک
قدیم

فریاد می زنند:
تو

دفن شده ای
با ریشه هایت

در غربت و
مرده ای در ما.

دفن کرده ای
مرا مام وطن

در غربت اما
من

دفن نمی شوم

در زهدان
مادرم.

و این درد،
درد، درد زنده

گی است

پیوند خوردگی
است

که با زق زقش

فریاد می زند،
تو:

راندی مرا از
خود مام وطن

اما من

با سنگ
تو رانده نمی شوم

از مادرم.


هایکو (1)

ما

ما

ما

در

که ناف او

نقطه ی پرگار
وجود ماست

ما

ما

ما

در

پراکنده گی

ایران


هایکو (2)

سه دهه
است

به تعداد
نقطه های ایران

که در به

در

به در

با رگ

و پی مادر

خانه می سازیم

برای تبعیدمان—

خانه
ای که چون ما


از در

کنده نتواند
شد

از بیخ


هایکو (3)

تبعیدمان:

این جنین

در مادری
دربه در

بر پاشنه می
چرخد

با هر گردش خون

در آستانه
ی زادن


هایکو (4)

مادر

تبعیدی

می شود

اما

تبعید

نمی شود.

/

نیلوفر
شیدمهر استراکوا

22
آگوست 2012

ونکوور
کانادا


Share/Save/Bookmark

more from nilofar-shidmehr
 
nilofar

آرزوی شاعر: به مهربان

nilofar


مهربان خوب و گرامی

بسیار از قطعه شما که یادآور شعر کسرایی بود لذت بردم

فکر می کنم آرزوی یک شاعر این است که نفسش در طول زمان دوام بیاورد و بعضی از شعرهایش یا تکه هایی از آن ها در یاد زبان ها بماند و زمزمه شود. شعرهای کسرایی این گونه است و همیشه بر یاد زبان من است و نفسش در من طنین می اندازد. اگر شعرهای من یا حتی تکه ها یا حس هایی از آن بتواند به زمزمه ای در جان ها و روح ها و زبان ها تبدیل شود، به آرزویم رسیده ام

سپاس از سخنان محبت آمیز شما و خوشحالم که این شعر تاثیر عمیقی بر قلب و روح صاف شما دارد

در مورد ویدیو، من اطلاعی ندارم که آیا قسمتی از یک فیلم است یا نه. یکی از دوستان خوب و موسیقی شناس خانم آذرین صادقی که به معمول موسیقی بسیار زیبا در صفحه ی فیس بوک خود می گذارد، این قطعه را گذاشته بود و آن روزها من در حال و هوای سرودن این شعر بودم و هماهنگی نزدیکی بین شعر و این موسیقی دیدم. در واقع وقتی خودم شعر را با صدای بلند همراه با این موسیقی می خوانم، احساس می کنم ریتم نفس های این قطعه با ریتم قطعه ی من در ارتعاشی بسیار هماهنگ است. این بود که از آقای جاوید خواهش کردم این ویدیو را زیر شعر بیاورد

پاینده باشید در نوشتن و سرودن و زمزمه ای جاودان. با بهترین آرزوها

نیلوفر شیدمهر

و از تاخیر در جواب پوزش می خواهم


nilofar

اصل شعر با آرایش و چیدمان درست

nilofar


خوانندگان گرامی

متاسفانه در چاپ الکترونیکی، آرایش و چیدمان شعر که ریتم و صدا را می سازد و بسیار مهم و برای شعر اصل است، از دست رفته است

خواهش می کنم اصل شعر را با آرایش و چیدمان درست دوباره این جا بخوانید

با احترام

نیلوفر شیدمهر

متاسفانه وقتی اصل شعر را کپی و پیست می کنم، مقدار زیادی سمبل ریاضی و منطقی زائد پدیدار می شود. معذرت می خواهم. برای خواندن شعر و هایکو به پایین صفحه بروید

 
Normal
0
false
false
false

EN-CA
X-NONE
AR-SA

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

از بیخ مادرم (یک شعر و چند هایکو)

برای مادرم مهین

کندی مرا از خود مام وطن

اما من

کنده نمی شوم

از مادرم.

 

و این درد، درد، درد کنده نا

شدگی است که می گیرد

در جان ریشه گان

هر وقت ماندگان

فریاد می زنند: تو

از ما نیستی. نیستی

نیستی، هم ریشه ی ما

و تف می کنند

پشت سرم.

 

تف کردی مرا بیرون مام وطن

اما من

بیرون نمی شوم

از اندرون مادرم.

 

و این درد، درد، درد از دل نا

رفتگی است که می پیچد

در دل لک زده ام

هر وقت آن ها

که بر سر شاخه ها

هنوز برقرارند

فریاد می زنند: تو

ای سیب لک زده

رفته ای، رفته ای، رفته ای از دل ما

و برنمی گردی در یاد روزگار.

 

از یاد برده ای مرا مام وطن

اما من

هیچ نرفته ام

از زبان یا یاد مادرم.

 

و این درد، درد، درد فراموش نا

شدگی است که می زند

چون صاعقه 
در ذهنم

و می پاشد

رگباری از خون

در پارگی احساس

وقتی آن ها

که چون ابرهای تو

هنوز سفیدند و متراکم

نشده اند

فریاد می زنند: تو

افتاده ای دیگر

از چشم آسمان

پس کور شو، کور شو، کور شو ای ستاره ی سوخته.

 

سوزاندی مرا مام وطن

اما من

کور نمی شوم

در اجاق مادرم.

 

و این درد، درد، درد کورنا

شدگی است که می اندازد

رعشه در رشته ی اعصابم

و گلوی هستی ام می فشرد

هر وقت متعصبان

آن پا سفت کردگان

فریاد می زنند: تو

سستی، ریسمانی سستی

و نبوده ای از ما،

خارج نشینی حالا

و با لگد سخره

صندلی را از زیر پایم

پرت می کنند

تا من باز

آویزان شوم.

 

آویزانم کرده ای مام وطن

اما من

بر دار نمی شوم

از دار مادرم.

 

و این درد، درد، درد نا

دار شدگی است که می بندد

چونان این خاک نو

دهان نفس های ریش ریش

روان ریشه گان مرا

هر وقت آن ها که مستقر

در خاک قدیم

فریاد می زنند: تو

دفن شده ای با ریشه هایت

در غربت و مرده ای در ما.

 

دفن کرده ای مرا مام وطن

در غربت اما من

دفن نمی شوم

در زهدان مادرم.

 

و این درد، درد، درد زنده

گی است

پیوند خوردگی است

که با زق زقش

فریاد می زند، تو:

 

راندی مرا از خود مام وطن

اما من

با سنگ تو رانده نمی شوم

از مادرم.

 

هایکو (1)

ما

 
ما 

      
ما

         
در

که ناف او

نقطه ی پرگار وجود ماست

ما

    ما

       
ما

          
در

پراکنده گی

ایران

 

هایکو (2)

 

سه دهه است

به تعداد نقطه های ایران

که در به

         
در

             
به در

با رگ

و پی مادر          

خانه می سازیم

برای تبعیدمان—

خانه ای که چون ما  

                     از در   

کنده نتواند شد

از بیخ

 

هایکو (3)

 

تبعیدمان:

این جنین

در مادری دربه در

بر پاشنه می چرخد

با هر گردش خون

در آستانه ی زادن

                                   

هایکو (4)

 

مادر

تبعیدی

می شود             

اما

تبعید

         نمی شود.

 

/

نیلوفر شیدمهر استراکوا

22 آگوست 2012

ونکوور کانادا

 


Mehrban

Nilofar jaan

by Mehrban on

I have always said that your work is exceptional and this one is no exception. The topic of the poem is also close to my heart.

 //iranian.com/main/blog/mehrban/mother-grouse

Maybe in my next hike I will whisper your poem too.

Thank you for the Save Regina, is the footage from a film?