برای گًل‌های نه‌ "همین پنج روز و شش ِ " شاملو

به یادبود دوازدهمین سالگرد سفرش

برای گًل‌های نه‌ "همین پنج روز و شش ِ " شاملو
by Jahangir Sedaghatfar
08-Aug-2012
 

آرزو می‌‌داشتم 
روزی

     - افسار ِ توسن ِ سخن در دست -

در نوردم

          دشتِ شریفِ اندیشه‌های تو را

و لب

    - تر از طراوتِ آن همه سبز -

بگشایم به سرود ِ ستایش

با کلامی‌ بیخته،

              آمیخته به فاخرانه‌ی واژه های ِ بلند

آن چنان که در شأن ِ شکوهِ شعر ِ شامخ ِ تو است.

***

اکنون اما،

           سرشار ِ حظّ ِ تماشا

- طبع

      گًل انداخته از شرم ِ لکنت -

در نشٔه‌ی شمیم ِ گلستان ِ دفترت

نه‌ دامن،

         که افسار ِ توسن ِ سخنم هم

رفت

    زدست.
                        ********

تیبوران- ۱۶ اگست  ۱۹۹۷

جهانگیر صداقت فر


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahangir SedaghatfarCommentsDate
Oh, how I wish
1
Nov 18, 2012
شراره‌ی کبریتِ بهانه
-
Nov 02, 2012
نقش آفرین
3
Sep 29, 2012
more from Jahangir Sedaghatfar
 
Zendanian

"خفتگان"، به مناسبتِ قیامِ دلیرانه‌ی گتتوی شهرِ ورشو

Zendanian


شعری از احمد شاملو، تقدیمی به آقای جهانگیر صداقت،
شعر "خفتگان" به احتمال بسیار قوی تنها شعر پارسی در کل و تمامی ادبیات ایران میباشد که در ستایش از مردمان یهود، و مقاومت حماسی آنان در برابر فاشیستهای هیتلری، سروده شده است.
با سپاس.
"الف.بامداد" ما سپیده دمی بی غروب است.

---------------------------

خفتگان

به مناسبتِ بیستمین سالِ قیامِ دلیرانه‌ی گتتوی شهرِ ورشو

از آن‌ها که رویاروی
                     با چشمانِ گشاده در مرگ نگریستند،
از برادرانِ سربلند،
در محله‌ی تاریک
                   یک تن بیدار نیست.

 

از آن‌ها که خشمِ گردن‌کش را در گِرهِ مشت‌های خالیِ خویش فریاد کردند،
از خواهرانِ دلتنگ،
در محله‌ی تاریک
یک تن بیدار نیست.

 

از آن‌ها که با عطرِ نانِ گرم و هیاهوی زنگِ تفریح بیگانه ماندند
چرا که مجالِ ایشان در فاصله‌ی گهواره و گور بس کوتاه بود،
از فرزندانِ ترس‌خورده‌ی نومید،
در محله‌ی تاریک
                   یک تن بیدار نیست.

 

ای برادران!
شماله‌ها فرود آرید
شاید که چشمِ ستاره‌یی
                               به شهادت
در میانِ این هیاکلِ نیمی از رنج و نیمی از مرگ که در گذرگاهِ رؤیای ابلیس به خلأ پیوسته‌اند
تصویری چنان بتواند یافت
که شباهتی از یهوه به میراث برده باشد.

 

 

اینان مرگ را سرودی کرده‌اند.
اینان مرگ را
چندان شکوهمند و بلند آواز داده‌اند
که بهار
        چنان چون آواری
                          بر رگِ دوزخ خزیده است.

 

ای برادران!
این سنبله‌های سبز
در آستانِ درو سرودی چندان دل‌انگیز خوانده‌اند
که دروگر
          از حقارتِ خویش
                             لب به تَحَسُر گَزیده است.

 

مشعل‌ها فرود آرید که در سراسرِ گتتوی خاموش
به جز چهره‌ی جلادان
                         هیچ چیز از خدا شباهت نبرده است.
اینان به مرگ از مرگ شبیه‌ترند.
اینان از مرگی بی‌مرگ شباهت برده‌اند.
سایه‌یی لغزانند که
                       چون مرگ
بر گستره‌ی غمناکی که خدا به فراموشی سپرده است
جنبشی جاودانه دارند.

 

۱۶ اسفندِ ۱۳۴۱

 //shamlou.org/index.php?q=node/146


Hafez for Beginners

thank you

by Hafez for Beginners on

RIP Shamlou: He gave me Hafez, was my introduction to Hafez.  Thank you for the post. What an artis - what a voice! (in more ways than one voice...)