تنها مرد می خواهد که جرات کند


Share/Save/Bookmark

تنها مرد می خواهد که جرات کند
by nilofar-shidmehr
01-Apr-2012
 

کنار زن ها بایستد

مردی که نه در مقابل آن ها

نه بالای سرشان

و نه در دامنشان—

مردی که جرات کند کنار

بایستد.

/

تنها مرد می خواهد که جرات کند

چرا که زن بودن چیزی است

که ترس دارد

ولی با همه ی ترسش، جرات

نیاز ندارد

تنها مرد می خواهد که جرات کند

کنار زن ها بایستد.

/

دوستم می گفت پدرش همیشه

گیسوان مادرش را شانه می کرد

و من گفتم پدرت جرات داشت

چرا که اگر بخواهی گیسوی زنی را

باید بایستی در کنارش

باید در کنار باشی

و به خودت فرصت دهی

تا حضورجنبنده ی گیسو را

با شانه ات

شهادت دهی.

/

من مردی را می خواهم که جرات کند

حضور زن ها را شهادت دهد

من مردی را می خواهم که به مرد بودنش

فرصت دهد

تنها مرد می خواهد که جرات کند

برای کنار گرفتن زن ها اول

اجازه بگیرد

من مردی را می خواهم،

نه این که کنار بیاید،

بلکه کنار زن ها بایستد

مردی که جرات کند

اجازه بگیرد.

/

من مردی را می خواهم که کنار بایستد

و اجازه دهد چشمهای گشوده ی آینه ها

تصویر تمام قد زنان را

شهادت دهند،

مردی را می خواهم

که کنار را بفهمد، کنار را حس کند، جرات کند

به جای مالیدن و مالاندن

کنار را تجربه کند

و زبانش بند بیاید از کنار

انقدر که اجازه دهد زبانش بند بیاید،

من مردی را می خواهم که بند بیاید

تا این جنبش بی نظیر زنان را نظاره کند.

/

من مردی را می خواهم که

اشغال نکند

با مردانگی اش و با آشغال هایش—

مردی که

روی آلتش نیاستد

روی سرش نیاستد

روی ماتحتش نیاستد

روی محاسنش نیاستد

روی پشت گرمش نیاستد

روی تخم هایش نیاستد

روی معده و احشاعش نیاستد

روی چرب زبانی اش نیاستد،

روی دو پایش

کنار زمین بایستد،

مردی که میدان داری را رها کند

زمین زدن زمین را بس کند و خود را

با شانه اش شهادت دهد

مردی که مردانگی اش را کنار بگیرد تا جرات کند

جست و خیز زنان را

در زایش زاینده ی میدان ها

کنار بگیرد.

/

من مردی زنده می خواهم که کنار بایستد

و بگذارد کودکان

چون ضربان قلبش

حرکت کنند؛

اگر فرزندم دختر باشد نگران نیستم،

ولی اگر پسر باشد

می خواهم برای همیشه مردی بماند

آن طور که من می زایمش—متصل

به بند ناف آینده—

 

مردی که جرات کند

کنار زن ها بایستد.

 

نیلوفر شیدمهر استراکوا

30 مارچ 2012


Share/Save/Bookmark

more from nilofar-shidmehr
 
Shazde Asdola Mirza

آقا داریوش، شکسته نفسی‌ میفرمائید

Shazde Asdola Mirza


تا شما بزرگتر‌ها تشریف دارید که نوبت ما جوونا نمیرسه!

به‌هرحال قطعه جالبی‌ است، که بنده را هم به قافیه پردازی انداخته. شاید جناب جاوید بپسندد و "شعر" شود.


Anahid Hojjati

Soosan Khanoom

by Anahid Hojjati on

this is a long discussion. I don't think I can cover it in a comment or two.


Soosan Khanoom

Ahahid jan I believe anything that a poet writes is poetic

by Soosan Khanoom on

regardless of our preferences ...

If she feels that way then so be it. Still is poetic . there are many branches in poetry ... for example,  love poetry, erotic poetry, dark poetry ...etc 

 


Soosan Khanoom

Too funny .. loved the song ... thanks Faramraz

by Soosan Khanoom on

I was reading the comments on the you tube as I was listening to the song and this one  got my attention ..

manam donbale ye mardam 30 be bala narese be 80

na donbale pol bashe na visa

khoshgel,khoshtip,biparva

sakene oropa

 


Anahid Hojjati

Faramarz,

by Anahid Hojjati on

tha song from Ziba Shirazi was simply brilliant. Performance of that song by Ziba Shirazi in April 2009 IC concert brought the house down as they say.  However, I think the difference is that Ziba's song had a strong sense of humor and Nilofar's poem is more critical of men.


Faramarz

مرد ایده آل!

Faramarz


 

این شعر شما منو یاد آهنگ مرد من زیبا شیرازی انداخت.

 

//www.youtube.com/watch?v=m-Rp-_u46Gw


من به دنبال یک مردم

پنجاه و پنج سال به بالا

که که بشمرم اما سنش از شصت نره بالا

نه بلند نه خیلی کوتاه خوش قد و قواره باشه

جورج کلونی نه ولی خوب کمی خوش قیافه باشه

من به دنبال یک مردم که طلاق گرفته باشه

نه که با رسیدن من بخواد از زنش جدا شه

بچه ها شو داشته باشه نخواد دیگه بچه دارشه

مردیکه بدونه حالا بهتره که نوه دار شه

مردیکه با من بمونه قدر لحظه رو بدونه جمله یه دوست دارم رو بنویسه و بخونه

مردیکه با من بمونه قدر لحظه رو بدونه جمله یه دوست دارم رو بنویسه و بخونه


Soosan Khanoom

My grandmother used to say ..

by Soosan Khanoom on

مرد ها هیچ کدا مشا ن آ دم نیستند؛  اگر مردی را پیدا کردی که آدم بود بدان که مرد  نیست 

lol

of course she loved grandpa to death and she was just joking ! 


Anahid Hojjati

Nilofar jan

by Anahid Hojjati on

In my opinion, some words are just not poetic. As much as possible, try to avoid them or refer to them in a more poetic way, for instance following lines have these kind of words:

مردی که

روی آلتش نیاستد

روی سرش نیاستد

روی ماتحتش نیاستد

روی محاسنش نیاستد

روی پشت گرمش نیاستد

روی تخم هایش نیاستد


default

Cheshm baseerat mikhad

by darius on

We got plenty of them around I just mention one ,our great shazdeh .

 


Soosan Khanoom

baba to ham hoseleh daree, een roozha Mard koja peyda meeshe

by Soosan Khanoom on

LOL

 

The Perfect Man

The perfect man is gentle,
Never cruel or mean;
He has a beautiful smile,
And keeps his face so clean.

The perfect man likes children
And will raise them by your side.
He will be a darn good father
And a husband to his bride.

The perfect man loves cooking,
Cleaning and vacuuming, too.
He'll do anything in his power
To show his love to you.

The perfect man is sweet,
Writing poetry in your name.
He's a best friend to your mother
And kisses away your pain.

He never makes you cry
Or hurt in any way.
Oh, fuck this stupid poem...
The perfect man is gay.

author unknown 


Azin Izadifar

Liked the main idea

by Azin Izadifar on

Of standing beside a woman. I would cut out many parts though, just to make it shorter. The shorter the stronger. Nice Poem Niloofar.

 


onlyinamrica

oh oh oh oh.....

by onlyinamrica on

Why are you so angry Niloofar jan? :)