میعاد آشتی

میعاد آشتی
by Jahangir Sedaghatfar
07-Apr-2012
 

روزی خواهد آمد

که فلق آفاق سحر را در پنبه زاران ِ ابر

با سرخابه ی گلبرگ سوری می خواهد آراست

و برمنقار نقره فام سپیده نُقـل یاس می شکفد

و در معرض نوازش خورشید

چمنزار، سفره ی سبز نشاط می خواهد گسترد.

 

روزی خواهد آمد

که از آغوش نسیم

                     شمیم عشق می تراود

که ناقوس

           هم آواز گلبانگ خروس می شود

وگلدسته نایستان ِ اذان آشتی است.

 

و در آن مقدس ترین روز

نماز صبح کنیسه از التماس و تضرع تهی می خواهد بود

و من در آستان آن طلوع خجسته

به پیشباز مزامیر داود

                      غزلی به قافیه ی عشق می خواهم سرود.

 

                                              
جهانگیر صداقت فر
لوس آنجلس
15 مارچ 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahangir SedaghatfarCommentsDate
Oh, how I wish
1
Nov 18, 2012
شراره‌ی کبریتِ بهانه
-
Nov 02, 2012
نقش آفرین
3
Sep 29, 2012
more from Jahangir Sedaghatfar