یاد ‬‬

یاد ‬‬
by Farah Afshari
21-Mar-2011
 

‫انبوه قلب ترا‫

باد ترانه میخواند‫

در ذهن پوک زمان‫

و قلب خیس تو در کوچه ها ی خلوت درد میگذرد
‫ ‫
هنوز پشت پنجره باران است‫

و با من نشسته در سکوت‫

وحشت و ویرانی‫

هنوز نسیم یاد تو‫

در گیسوان سبز رویای عشق می رقصد‫

و گم میشود

‫میان شومی بیداری

آه!

آیا آنکه از

من و تو‫

با ا شاره ای کوتاه گذر کرد‫

سایه ی زندگانی ما بود؟


Share/Save/Bookmark

Recently by Farah AfshariCommentsDate
راه
1
Jul 13, 2012
دیدار
1
Jul 07, 2012
سایه های روشن
1
Mar 04, 2012
more from Farah Afshari
 
Farah Afshari

A perfect response Shazdeh,

by Farah Afshari on

A perfect response Shazdeh, thank you.  Farah


Shazde Asdola Mirza

حمید مصدق

Shazde Asdola Mirza


 

وای، باران
باران؛
شیشه پنجره را باران شست
از دل من اما
چه کسی نقش تو را خواهد شست؟
آسمان سربی رنگ
من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ
می پرد مرغ نگاهم تا دور
وای، باران
باران؛
پر مرغان نگاهم را شست

خواب رؤیای فراموشیهاست!
خواب را دریابم،
که در آن دولت خاموشیهاست.
من شکوفایی گلهای امیدم را در رؤیاها می بینم
و ندایی که به من می گوید:
 ”گر چه شب تاریک است
دل قوی دار،
 سحر نزدیک است“