خانه خالیست

خانه خالیست
by Farah Afshari
04-Feb-2011
 

‫به عبث می کوبم

‫در این خانه در آن کس نیست

‫که پیامی دهمش

‫ز پریشانی و لرزانی این دیده و دست

‫که عبث می تابند و عبث می کوبند

‫شمع بیجان نگاهم در باد

‫ز چه رو می سوزد

‫اشیان در ظلمت خالی از بودن توست
‫آه ...

‫این سرخی پیوسته درآمیخته با رمز سکوت

‫در خزان پیر خاطر عشق

‫یادگار غم ماست

‫یادگاری که من از روشنی و پاکی عشق

‫گشتم آرام جدا

‫و فرو ماندم درباور بیهوده درد
‫به عبث می کوبم

‫در این خانه که در آن کس نیست

‫در پس پنجره

‫تصویر گناه آلود آدمکی میسوزد

‫که به من مینگرد و صدا میزندم

‫که برو خانه تهی ست ‫


Share/Save/Bookmark

Recently by Farah AfshariCommentsDate
راه
1
Jul 13, 2012
دیدار
1
Jul 07, 2012
سایه های روشن
1
Mar 04, 2012
more from Farah Afshari
 
Farah Afshari

Thank you Shazdeh for this

by Farah Afshari on

Thank you Shazdeh for this beautiful poem  as a response.


Anahid Hojjati

It is very long, it will take few days but what a gorgeous poem.

by Anahid Hojjati on

Who is going to start the blog? I will definitely participate or I can even start the blog but Sunday and after Sunday is better time fior me to work on this. Thanks for link to this great poem.


Shazde Asdola Mirza

خیلی‌ غم انگیزه و منهم امشب میرم به راه دور

Shazde Asdola Mirza


 

حوصله دارید، این شعر حمید مصدق بسیار قشنگ و دلپزیره. اگه ترجمه نشده باشه، جون میده برای یه بلاگ ترجمه تازه.

//www.avayeazad.com/hamid_mosadegh/abi_khakestari_siah/2.htm


Anahid Hojjati

Shazde, what a beautiful poem from Ebtehaj

by Anahid Hojjati on

Can you translate it like you did the one about the crow from Shamlou last weekend? that is if you have time.


Shazde Asdola Mirza

هوشنگ ابتهاج

Shazde Asdola Mirza


 

درین سرای بی کسی، کسی به در نمی زند
به دشت پر ملال ما، پرنده پر نمی زند
یکی ز شب گرفتگان، چراغ بر نمی کُند
کسی به کوچه سار شب، در سحر نمی زند
نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار
دریغ، کز شبی چنین، سپیده سر نمی زند
گذرگهی ست پر ستم، که اندر او به غیر غم
یکی صلای آشنا، به رهگذر نمی زند
دلِ خراب من دگر خراب تر نمی شود
که خنجر غمت ازین خراب تر نمی زند!
چه چشم پاسخ است ازین دریچه های بسته ات؟
برو، که هیچ کس ندا به گوشِ کر نمی زند!
نه سایه دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست
اگر نه بر درخت تر، کسی تبر نمی زند


Farah Afshari

Thank you all

by Farah Afshari on

Thank you all


Monda

Beautiful

by Monda on

Thank you for your sharing it.


Souri

Amazingly beautiful!

by Souri on

Wow! I truly loved your poem, Mrs Afshari.

So meaningful. Thanks for sharing this with us.


Multiple Personality Disorder

Excellent!

by Multiple Personality Disorder on

I like it.


saayehban

Farah Afshin Poem

by saayehban on

Piece of delicate mental art! Beautiful!