دوستی

دوستی
by Farah Afshari
10-Nov-2010
 

‫به تو نگاه میکنم

‫از پس پنجره های مه آلود دوری

‫و می دانم

‫تو

‫از تنهایی خود

‫به جز من

‫با کسی سخن نخواهی گفت

‫من گوش میکنم

‫به فرو ریختن دیوارهای ضخیم زمان و مکان

‫در هوای افکار و احساسات مشترک

‫و ذهنم در سرزمین های دور

‫در سرزمین خاطرات میمیرد...

‫نگاه کن

‫چگونه سلول های کوچک و حساس عشق

‫در خویش میپرورند

‫و به فردا میسپارند

‫آن حقیقت روشن را که باید...

‫باید به خاطر سپرد...

‫من در خواب فردا

‫با تو می خوابم

‫تا در تو برخیزم ...


Share/Save/Bookmark

Recently by Farah AfshariCommentsDate
راه
1
Jul 13, 2012
دیدار
1
Jul 07, 2012
سایه های روشن
1
Mar 04, 2012
more from Farah Afshari
 
mitra northcal

Dear Farah, thanks for another great poem

by mitra northcal on

Farah jan, your poem conveys feelings of being away from a friend so superbly. I love the ending.


Farah Afshari

Than you Monda...glad you

by Farah Afshari on

Than you Monda...glad you enjoyed reading...


Farah Afshari

Dear Souri, glad you liked

by Farah Afshari on

Dear Souri, glad you liked this poem which I wrote over twenty years ago, no romance was intended but friendship, yet you re-communicated the massage so accurately.  


Monda

Lover of Life

by Monda on

Loved your form and style of expression...


Souri

Very beautifu!

by Souri on

Truly romantic and hopeful poem.

Only a lover can recognize the hopeful-hopelessness in this poem.

Thanks for sharing.