انقراضِ زمین


Share/Save/Bookmark

انقراضِ زمین
by Jahangir Sedaghatfar
03-Jun-2010
 

مسافتِ سنگ اندازِ دور اندیشیتان
اگر از دهان
تا نیم ذرعی به فرو سویِ زیر شکم نیست
می‌ خواهم بدانید
و بپرهیزید از انکارِ این اخطار:
که سر انجام
آنچه تناسلِ آدم را
به اخته‌ای نا‌ هنجار می‌‌انجامد،
و آنچه عاقبت زهدانِ خاک را
به سترون گاهی‌ نسخ خواهد کرد،
خود آزمندیِ خویِ آدمی‌ است:
ولعِ حیوان گونه‌اش به نوش خواری و جماع
و حرصِ سیری ناپذیرِ مصرف.

و آنچه سرانجام سفینه یِ زمین را سکان خواهد شکست
تا تضمین کند
سرشکستگی و سر گشتگیِ سرنشینانش را در بی‌ درکجایِ فضا
خود حق نا‌ شناسی‌ِ بشر است
زمیراثِ غنائمِ بزرگ مادر جانِ همآره آبستنِ زمین
و بی‌ ارج شمردنِ سهمِ نسل‌هایِ از این پس آینده.
[ زِ آه جنگلِ داغدیده
ابرکوهِ یخ آب میشود در فروریزشی سهمگین
و دریا به خشم می‌‌آید در مدِ تخریب. ]

می‌ خواهم بدانید ،آری
و به خاطر بسپارید این اخطارِ انکار ناپزیرنده یِ شوم را
که انقراضِ نسلِ آدم را این بار
نه خشمِ خدایان،
نه دسیسه یِ طوفان،
نه بلا‌ای نازل از دورِ کهکشان،
بل که نزدیک اندیشیِ حرصِ انسان
تضمین کرده است.

به خاطر آری
بسپارید
همسفرانِ سفینه یِ زیبا ی من
به خاطر آری بسپارید،
و نجابتِ خاک را همآره به یاد بیارید.

*****

جهانگیر صداقت فر
تیبوران- ۴ جون ۱۹۹۷


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahangir SedaghatfarCommentsDate
Oh, how I wish
1
Nov 18, 2012
شراره‌ی کبریتِ بهانه
-
Nov 02, 2012
نقش آفرین
3
Sep 29, 2012
more from Jahangir Sedaghatfar
 
Azadeh Azad

Timely and true

by Azadeh Azad on

Dear Jahangir:  I read your very sad poem in between watching a TV program on the US Gulf Coast oil disaster. The wild life is dying before our eyes. Multinational Corporations and their greed will destroy the entire world if people keep quiet. ......................................................................................................................................................... BTW, in the last line of your first stanza, you rightfully speak of consumerism as a destructive force. But you also speak of "copulation" in the previous line. Why? I think in the Iranian culture, traditionally and wrongfully, the words greed, wining & dining and copulation come together. Like greed, wining and dining (representing consumerism) can be destructive, but copulation? Isn't it free and a source of great pleasure?  Unless you are speaking of sex industry. Still, it sounds moralistic. I think the Big Oil is more destructive to Mother-Earth than copulation or even the sex industry. ..................................................................................................................  I loved your poem. Thank you. ................................................................................................................................................................... Azadeh

Abarmard

It's true

by Abarmard on

You said it. I am very worried about our earth.

Thanks for sharing