رستاخیز

برای سهراب

رستاخیز
by Jahangir Sedaghatfar
22-Jan-2010
 

سرو گونه

تندیس قامتی از بلند ِ استقامت است،

ریشه در ژرفا و

سبز و سیراب و

طراوت سرشت!

سرسخت و ستوار،

ایستاده در توالی فصل ها

در گذاره ی خورشید خرمن سوز تموز!

و در معرض زمهریری بوران های بی امان،

مغرور و

دماوند گونه بشکوه و گردنفراز:

یک قصیده حماسه

یک آبشار آرمان

یک اسطوره ایمان:

تاریخ می آفریند همچنان و هنوز

این خردمند برومند،

فرزند خلف زاده ی ایران!

*

جهانگیر صداقت فر
وست وود هشتم جولای 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahangir SedaghatfarCommentsDate
Oh, how I wish
1
Nov 18, 2012
شراره‌ی کبریتِ بهانه
-
Nov 02, 2012
نقش آفرین
3
Sep 29, 2012
more from Jahangir Sedaghatfar
 
Shazde Asdola Mirza

very nice and touching poem - thanks for posting

by Shazde Asdola Mirza on

Every voice counts! Every action counts!