آنکس که نداند و نداند که نداند

آنکس که نداند و نداند که نداند
by Hajminator
24-Sep-2008
 

‫۴ بیت اوّل را پدرم برام میخوند و از چند نفر تا حالا شنیده بودم. ۴ بیت آخر مال این حقیره, کاره سختی نبود چون تاروپودش وجود داشت:

آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند
بیدارش نمایید که بس خفته نماند

آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند

آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند

درکشورما وضع چنین است بدانید

آنکس که بداند و بداند که بداند
پشت آخوند هرگز دم نتکاند

آنکس که بداند و نداند که بداند
بهتر که در  نادانی خود ابدالدهر بماند

آنکس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و پول خر خویش براند

آنکس که نداند و نداند که نداند
همچو محمود یک پست ریاست بدست آرد


Share/Save/Bookmark

Recently by HajminatorCommentsDate
The End of a Reign
5
Jan 02, 2011
Why the heck, Mahmoud didn’t inaugurate the Bushehr plant?
18
Nov 27, 2010
Ahmadinejad's Foreign Policy
19
Nov 07, 2010
more from Hajminator
 
default

Comment

by Faridj (not verified) on

Ruined a classic poem.


ebi amirhosseini

Re: about Canada

by ebi amirhosseini on

حمالی کردن !

گ... خور !

دیوانه !

نمیدونستم حاج آقای خاخ ما اینهمه صفات برازنده داره ؟ !

حاج آقا, بلبل حسن کبابی !

 


default

حاج آقا

‫لوتی (not verified)


زدی تو پَک و پوز این کانادا که .... ‫قافیة شعرتم این کانادایها لامذهب خوردن؟


default

about canada

by hajiagha on

انکس که بداند و بداند و بداند
در کانادا حمالی کردن در انتظار اوست
انکس که مهربان باشد و دل سوز
در کانادای خر تو خر با مالیات و گرانی از مهربان بودن خود گوه خور می شود
انکس که مغزش کار کند
باید دیوانه باشد به کانادا مهاجرت کند

www.notcanada.com


Hajminator

‫عزیزان

Hajminator


‫از همفکری و اظهاراتتان متشکرم


default

آقا مجید,

‫لوتی (not verified)


میچر که بودی خیلی مامانی بودی، حالام خیلی شوخ. این همون داستانته که هرچی سن به سرت میاد تن درستیت از زانوت یک وجب، یک وجب میاد بالا تا برسه به فکت مای فرند؟


‫نوکر شما


Majid

منوچهر جان کجاشو دیدی داداش؟

Majid


 خدای  استعداد یم ما!

 یه دستی‌ گرفتی‌  ما رو؟ فکر کردی ما آفتابه ایم؟

بهمون سوژه بده و وایستا کنار و کیف کن.

 


Manoucher Avaznia

دوستان؛

Manoucher Avaznia


با اینهمه واژ ه ها و اصطلاحات زییا که بکار برده اید هنوز هم کسی پیدا می شود که شک کند: هنر نزد ایرانیان است و بس؟  


IRANdokht

Dear Hajminator

by IRANdokht on

You got it! there are plenty of them and it looks like that top position can be held by the same type forever and ever!

there is no shortage of the type anywhere... Look at how many will vote republican this November election, but only in IRI they can actually become president ;-)

IRANdokht


default

کریتیکزاده

بی سواد (not verified)


‫دستت رو شد ناقلا، بیا با هم بریم اسممونو کلاسهای شبانه تقویت زبان فارسی بنویسیم....


Hajminator

Thanks IRANdokht

by Hajminator on

 

I didn't heard that one. It sounds better than some of my rhymes, though I don't agree with the last one: as people who don't know and don't know that they don't are a lot in the country now and they are actually behind a tail to become president after Mahmoud ...

 

Best,


IRANdokht

LOL Majid

by IRANdokht on

انگلیسی‌ نوشتن بلد نیستی‌، ننوشتن که بلدی 

Again, you said it all Majid!   

as for the article and the poem, this is what I have heard:

 
درکشورما وضع چنین است بدانید.
آنکس که بداند و بداند که بداند
باید برود غازبه کنجی بچراند

آنکس که بداند و نداند که بداند
بهترآنكه برود خویش به گوری بتپاند

آنکس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و پول خر خویش براند

آنکس که نداند و نداند که نداند
برپست ریاست ابدالدهر بماند 


ebi amirhosseini

sepaas

by ebi amirhosseini on

Dast marizaad!.

p.s

Majid,you said it pal!.


default

کریتیکزاده

‫بی سواد (not verified)


‫این شعرچشه؟ من رون میخونمش. بابا سوات−موات یخدور، توام به درد من مبتلائی؟


Hajminator

‫کریتیک زاده جون

Hajminator


‫مخلصم، شما بفرمایید... موضوع اصلی من داستان تویه این شعره، نظر شما راجبه اون چیه؟


default

Hajmnator jan

by critic-zadeh (not verified) on

شما مثل اینکه وزن و قافیه یوخ، بله؟ بابا جون شعر به این زیبایی رو خراب کردی رفت.


default

To: Hajiagha

by Reza K. (not verified) on

Man you sound soooo freakin^ miserable in Canada.
You know what most people do when they are miserable somewhere?

You got it:

MOVE!!!

(Go stay with JJ in Mexica for a while)
:-)

(sorry JJ jaan,...valee don t delete my comment ha!)


Hajminator

‫حاجیاقای عزیز

Hajminatorحاجیاقای عزیز همونطور که ملاحظه کردی، پائین کارتون آدرس انترنت جائی که این ظاهر شده وجود دارد. کارتونیستیکه اینو گذاشته مثل شما دنبال برداشتنش و یا استفاده نکردن دیگران از آن نیست.

‫پاپ جان مخلصم.
Comment ça va la France mon ami? Je suis venu au Canada pour quelques temps et le pays me manque ....


samsam1111

Majid :) well said

by samsam1111 on

 

He is just a new addition & late comer from Mullahs production line in Ommolghrae ..He needs time to adjust and find out that unlike V-ran here Haji aghas don,t go to the front end of the line...there are ton of these ommati immigrants in Canada..they want it all they want it now..and lots of easy mullah money to back it up..cheers!


ThePope

Is this guy for real?

by ThePope on

No, seriously? Is he for real?

 

Hajiagha; listen to Majid, take his advice and don't write anything at all since nobody understands what the F your talking about! Just try to NOT communicate in writting! (Do some drawing instead!!)

 

ps: Hajminator, kam peydaayee ghorbaan?


Majid

الهی احمدی

Majid


الهی احمدی نژاد قربون اون هیکل ورزشی ت بره، میشه سر جدت فارسی‌ بنویسی‌، آخه بابا نا سلامتی ما باید بفهمیم تو چی‌ میگی‌ یا نه ؟ انگلیسی‌ نوشتن بلد نیستی‌، ننوشتن که بلدی!! 


default

freedom od sppech for Ahamadenejsd

by hajiagha on

as cartoonist I think Ahmadinejad have right to speak out freedom of speech, he right in west or in canada human right sold to the rich people,

government of canada give a way every things to those are working for them and nothings to us?

They lies about human right in canada, more immigrant are landing here are became loser, crime organs murder expensive cost of the living for new comers and best for them

also please if you are publish cartoons from any cartoonist in clude me is better first ask cartoonist? and I am not happy JJ hold my cartoons on Iranian he do not have right longer to hols my cartoons?