هم آغوشی در وقت آمدن ارتش آزادی بخش

احساس بی وزنی داشتم در هوا بوی انتقام پیچیده بود


Share/Save/Bookmark

هم آغوشی در وقت آمدن ارتش آزادی بخش
by hadi khojinian
11-Sep-2007
 

دی شب خواب دیدم در خیابان انقلاب هستم و دارم سوار اتوبوس مسیر آزادی می شوم .در اتوبوس همه ی زن ها و مردها سر نداشتند ولی صدایشان در اتوبوس پیچیده بود. کف اتوبوس پر از خون بود ولی مردم با شادی از عشق و زندگی حرف می زدند.

عکس های پاره ی خامنه ای و خمینی در کف اتوبوس بود .آمریکا تهران را بمباران کرده بود و پاسداران و نیروهای نظامی در خیابان ها ایستاده بودند و دست هایشان را به علامت تسلیم بالا برده بودند .مرده های بهشت زهرا در خیابان ها رژه می رفتند .کشته شده گان جنگ هشت ساله داشتند باند های زخمی هایشان را باز می کردند . فرمانده های گردان های شهادت داشتند با آب های تانکر های مسقر در خیابان وضو می گرفتند .

خیلی ها داشتند نماز می خواندند.زن بغل دستی ام روسری را در دستانش داشت می پیچید و می گفت آقا تا میدان آزادی خیلی راه مونده .به دست هایش نگاه کردم و روسریش را از پنجره به بیرون انداختم و گفتم تا چند دقیقه دیگر می رسیم خانم ! راننده ترانه ی شادی را گذاشته بود و خیلی ها داشتند می رقصیدند .

سربازان امریکایی داشتند در خیابان جیجون عده ای را تیر باران می کردند .سربازان انگلیسی و اسرائیلی آن طرف تر داشتند مسجدی را آتش می زدند .دسته های مردم در میدان آزادی جمع شده بودند و خیل عطیمی از روحانی های ریش دار را دار می زدند.از هر تیر چراغ برقی مردی را آویزان کرده بودند .موش ها و گربه ها در کوچه ها ول بودند و کسی کاری بهشان نداشت .خون همه جا را پر کرده بود .

به همراه زن بی سر و بی روسری از اتوبوس پیاده شدم .احساس بی وزنی داشتم در هوا بوی انتقام پیچیده بود .زن همراهم موتور بزرگی را از گوشه خیابان برداشت با هم سوار شدیم .از اتوبان چمران گذاشتیم .به زندان اوین رسیدیم .در بزرگش باز بود و زندانی ها با پتو و وسایل شان داشتند بیرون می آمدند .هیچکدام صورت نداشتند ولی با صدای بلند آواز می خواندند .همه ی زاندانبان ها کشته شده بودند.عکس های لاجوردی را گلوله باران کرده بودند .بند دویست و نه از هم پاشیده شده بود .پرچم ایران را پائین کشیده بودند .سربازان ارتش آزادی بخش گیوتین ها را داشتند تیز می کردند و حمام خون داشت راهش را باز می کرد .دوباره خون و خون پاشی .

با زن همراهم به اوین درکه رفتیم .به کافه ی کنار کوه که رسیدیم همه جا آرام بود.سفارش چایی دادیم .گل های کافه با طروات بودند و زن کافه چی صورت داشت و دائما می خندید.دست زن همراهم را به دستم گرفتم.گرم بود .پاهایم را در جوی کنار کافه گذاشتم .همه ی لباس هایم را در آوردم و با زن همراهم در هم آمیختم .زن کافه چی برایمان ملافه ی سفید آورد .سرم را به زیر ملافه بردم همه جا سفید بود .


Share/Save/Bookmark

Recently by hadi khojinianCommentsDate
ابر‌های حامله از باران
4
Jul 28, 2012
مادام بوواری
-
Jul 07, 2012
دیوارهای روبرو
6
Jun 26, 2012
more from hadi khojinian
 
default

I dream of inserting large and long objects ...

by Kaleh Pacheh (not verified) on

into mullahs' asses... and then pull them out and stick them in the commies' mouths....

I know, it's a dirty job but somebody has to do it!?!


khashmgin1

Dream?

by khashmgin1 on

I don't dream of seeing mullahs being hung. I dream of hanging them with my own hands.

khashmgin


default

Shame on you. You are a

by noname (not verified) on

Shame on you. You are a disgrace to all Iranian.


default

Writer in need of Shock Theraphy!

by Anonymous on

Anyone who can even dream about having sex with a faceless woman while the entire Iranian population is being slaughtered needs theraphy.


default

Nice Dream!

by Anonymous on

i liked the part AKHONDS BAR TIR CHERAGH BARG!
oh boy that's what they deserve. yes lord yessssss


default

I pray for the day of

by Anonymous on

I pray for the day of Iranian liberalation by American military. Please America, please... America knows how bozdel we are. even 1000 years from now, there would still be akhoonds killing people if america does not intervene


default

well, I just didn't get the

by Anonymous on

well, I just didn't get the closing paragraph when you made love with that etherical creature you grasped in the bus. besides this, what you depicted is gonna be a reality if the country goes under US-led attack, heavens forbbiden.


default

Well, I did not

by Anonymous onWell, I did not particularly like this piece either but What is wrong with you readers?


Is it a crime to dream and write about it? Does the writer, by writing about it, open the way for the Americans to invade Iran? I think the answer should be No and No.


So, go a bit easy and do not try to paint this guy as the enemy of your beloved Iran and its people for he is not the enemy.


default

Dream ?

by Anonymous on

جواب به سردار خط پنج:

رویای تمام وطن فروشان حمله آمریکا به ایران است. شما که آرزوهایتان را در قطعه نه چندان ادبی به مثابه خوابی بیان می کنید، نفت به آتش خیانت می زنید. در کدام صفحه و نقطه تاریخ دیده اید که نیروی اشغالگر جایگاه مردمی داشته باشد؟. شما آقا سردار میر پنج نیستید که با رویاهای آنچنانی نوید آزادی فردای ایران باشید. شما سردار خط پنج هستید. شماری از شماها همیشه در انتهای رویای نیمروزی تان آرزوی زیر لحاف رفتن دارید.لطفی برای جامعه ادبیاتی ایران بکنید و دیگر چیزی ننویسید. یا لا اقل برای ایران اینگونه خواب نبینید. مادرم همیشه می گفت: خواب آدم بزدل وارونه است.


default

more non sense

by Anonymous on

Here is another example of someone who wants to show their writing skill. Why not write about sports or weather? Iswear you will make more sense.
I hope you don't live in the U.S. because if you do then you need to do what all the people who criticize this country need to do: go back home.


hadi khojinian

جوابیه

hadi khojinian


سلام دوست من

کامنت ات را خواندم.بزار یه چیز بگم.در نوشته ام رویا نوشته ام نه هذیان.خیلی فرق است بین خواب و واقعیت های روزانه و شبانه .در خوابم نوشته ام سربازان آزادی آمده اند .ولی واقعا فکر می کنی که من آرزوی آمدن سربازان اجنبی را دارم .یعنی جنایات این ها را در سراسر دنیا ندیده ام .این قدر بی هوش هستم که چشمانم را بسته ام و دلم می خواد این ها بیایند و کشورمان را آزاد بکنند .نه اشتباه می کنی .فقط به یاد داشته باش هر کسی داستان خودش را می نویسد .


default

You wouldn't wish you were there if it happened!

by Anonymous on

Do you think American and British are going to free Iranian? What an idiot! After all these years we haven't learned our lesson yet. Still think that countries that care nothing about the lives of the people in countries like ours are going to come and save us. No silly. They just come to GET OUR OIL! Your dream made me sick. Take some more pills and get lost in your dreams for EVER.


default

nice drams

by hajiagha on

and women and children shot and murdered by US army or others, home and school in fire and blood all over the city, people are worry about own life and a American soldier going to rape an Iranian girls.....this is a reality of war I be in war you a stupid man get life ..you live in safe place and wish bad to Iranian and your family

khak bar sarat


default

Good Work

by Aladin on

Your work has a lot more weight than a long article.


Jahanshah Javid

Reflection of our times

by Jahanshah Javid on

Excellent piece of imagery in this time of war, chaos and oppression.


default

No heavy late dinners and stay off drugs!

by farrad02 on

Although I like the basic premise you convey!  I suggest that you don't eat so heavily and so late at night. Also, don't mix a heavy, greesey dinner with drugs. It can fuck with your head as it obviously has. Be careful!

But joking aside, I like this piece. Good work!