War with Iran has Started

"U.S. troops have been deployed"

War with Iran has Started - "Troops have been Deployed" according to Col. Sam Gardiner on CNN.

24-Jun-2008
Share/Save/Bookmark

 
default

TO Anonymous500

by Mehran-001 (not verified) on

I could not agree with you more. These IRI guys are a disgrace to name Iran.


default

To Mr. Mehran-001

by Anonymous500 (not verified) on

Mr. Mehran 001:

Thanks for your kind words and in the mean time please read the following and see why this regime deserves to be called a pile of GOH: This is for those who believe that this pile of GOH careas about Iran:

آبگيری کامل سد سلمان فارسی، شهر ساسانی «يرج» را که قدمتی دوهزار و دويست ساله دارد، به زير آب می برد.

برای اولين بار اين خبر را، خبرگزاری ميراث فرهنگی، در فروردين ماه روی خروجی خود فرستاد.

در اين خبر آمده است که « کاوش های باستان شناسی بطور کامل در اين منطقه انجام نشده است». اين خبر همچنين تاکيد دارد که بخشی از شهر، بدون اين که عمليات کاوش روی آن انجام شود، کاملا" به زير آب رفته است.

همين خبرگزاری، در ارديبهشت ماه، در خبر ديگری نوشت که «سنگهای قيمتی، مربوط به دوران هخامنشی، در شهر «يرج» به دست آمده است».

بنابر گزارش اين خبرگزاری، آب گيری اين سد، بدون هماهمنگی با سازمان ميراث فرهنگی انجام شده است. ساخت اين سد از چهارده سال پيش، يعنی در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، بر روی رودخانه قره آقاج، در محل تنگه کارزين آغاز شد و اکنون آماده بهره برداری است.

اما «يرج» کجا است و چرا باعث اختلاف شده است؟

در پنجاه کيلومتری جهرم و ده کيلومتری قيروکارزين، شهری بسيار قديمی وجود دارد که، هزاران سال قبل بر اثر زلزله از بين رفته، اما کوچ نشينان و عشاير، در بقايای اين شهر همچنان زندگی می کنند و اين روستا «يرج» خوانده می شود.

«يرج» ،بنابر کشف باستان شناسان، يکی از مدرن ترين شهرهای دوران ساسانی است که با توجه، به نوع معماری شهر، وسايل کشف شده و حکاکی های به دست آمده، باستان شناسان فرصت شناسائی حلقه گم شده تاريخ ايران، يعنی دوران فراهخامنشی را دارند.

«يرج»؛ از فراهخامنشی تا پايان دوران ساسانی

دکتر عليرضا جعفری زند، سرپرست تيم تحقيق شهر «يرج» در گفت وگو با راديو فردا ازيافته هايشان اين طور می گويد:«يک محوطه مذهبی را کار کرديم که اين محوطه را بعدا" نام گزاری کرديم، زيرا بقايای آتشکده ای را در اينجا شناسائی کرديم که متعلق به اوائل دوره ساسانی هست و از نظر معماری، شبيه به آتشکده فيروز آباد يا کاخ معروف اردشير است».

وی می افزاید:«قسمت ديگری که در اين شهر کار کرديم، بخش صنعتی شهر بود، که دارای کوره های متعدد پخت سفال بود و اين کارگاه ها بسيار منظم و در يک خيابان قرار گرفته بودند و تمام مسائل دقيق در آنها رعايت شده بود».

«با وجود همه نگرانی ها، آبگيری سد سلمان فارسی انجام شده است. این در حالی است که به موجب ماده بيست و شش قانون مدنی، دولت مکلف به حفظ، آثار ملی است همچنين اصل هشتاد و سوم قانون اساسی، بناهای تاريخی را از نفايس ملی می خواند، به اين معنی که مالکيت اين اموال از آن ملت ايران است و دولت، به عنوان نماينده مردم، وظيفه حراست و نگهبانی از اين اموال را به عهده دارد».
عليرضا جعفری زند، سرپرست تيم تحقيق شهر «يرج»
آقای جعفری زند اضافه می کند:«ازدقيق، منظورم اين است که، به عنوان مثال باد اين منطقه از شرق به غرب می وزد، کارگاه ها دقيقا"، طوری بر خلاف اين جهت باد، ايجاد شده بودند که اگر آتش سوزی اتفاق می افتاد، آتش به شهر سرايت نکند».

سرپرست تيم تحقيق شهر «يرج» می گوید:« قسمت ديگری که ما در اين شهر کار کرديم، منطقه فراهخامنشی بود که ساختمان چهارگوش از خشت به دست آورديم، که پلان اين ساختمان چهارگوش دقيقا" شبيه بناهای تخت جمشيد است، يک تالار ميانی و اتاقها و انبارها در پيرامون آن. قسمت ديگری که ما در اين شهر کار کرديم و متوجه شديم، که بايد قاعدتا" اين شهر دارای گورستان بزرگ باشد و اين گورستان را در ارتفاعات بخش جنوبی يافتيم، که حدود يکصد و هشتاد هکتار وسعت اين گورستان است و قبوری که در اينجا وجود دارد، ازدوران فراهخامنشی هست تا پايان دوران ساسانی».

به گفته عليرضا جعفری زند، اين شهر از آن جهت اهميت دارد، که ايران شناسان معتقد هستند که در ايران باستان شهر وجود نداشته، اما آقای جعفری زند می گويد که «يرج» با معماری زيبا و مدرنی که دارد، خلاف اين ادعا را ثابت می کند.

وی می گوید:«اين پديده جديدی بود درمعماری و شهرسازی ايران، زيرا تا الان کليه کسانی که صاحب نظر بودند، راجع به گذشته شهرسازی در ايران معتقد بودند که ايرانيان شهرنشين نبودند و مثلا" در اطراف تخت جمشيد يا پاسارگاد يا شوش، مردم در چادر زندگی می کردند».

سرپرست تيم تحقيق شهر «يرج» می گوید: «در زمان ساسانيان، حفظ فواصل طبقاتی به شدت در جامعه رعايت می شد و به دستور شاهان، شهرهايی نظير جندی شاپور بيشاپور و يا اردشيرخاره، ويژه اعيان ساخته می شد که به آنها شهرهای سلطنتی می گفتند»..

اما آيا شهر کشف شده «يرج»نيز چنين ويژگی را دارد؟

آقای جعفری زند می گوید:«شهر مورد نظر ما، که در آن کاوش کرديم، اينطور نيست. اين نشان می دهد، که افراد مختلف با سطح طبقاتی مختلف، در اينجا زندگی می کردند. از واحدهای بزرگ که دارای حياط های بزرگ، اتاق های متعدد، تا واحدهای کوچکی که حتی مثلا" حدود هشتاد يا هشتاد و پنج متر، وسعت اين خانه های مسکونی است، يعنی در بخشی از شهر خانه ها، فضاهای بيشترو وسعت بيشتری دارد ودر بخش غربی شهر، خانه ها کوچکتر هستند و اين نشان می دهد که مسئله طبقاتی در اينجا وجود داشته» .

هفتاد و پنج روز کاوش در تاريخ دوهزار و دويست ساله، اگرچه امکان کشف همه يافته ها را به راحتی فراهم نمی کند، اما می توان، به اهميت هر آنچه در همين مدت کوتاه به دست آمده پی برد.

«زمان آب گیری به تعویق بیفتد»

دکتر رضا مرادی غياث آبادی، در باره اهميت کشف شهر«یرج» به راديو فردا می گويد:« شهر «یرج» ،چون محوطه باستانی بسيار بزرگی است، بيشتر ازسيصد هکتار وسعت دارد و تاکنون هم کاوش نشده بود، اولين بار در همين چند سال اخير کاوش ها در آنجا شروع شده، با توجه به اطلاعاتی که به دست آمده، به نظر می آيد که شايسته است، اگر زمان آب گيری سد را به تعويق بیندازند، تا باستان شناسان بتوانند با حفاری و به دست آوردن اطلاعاتی از شهر«یرج»، ای بسا آگاهی های ما را نسبت به دوره اشکانيان يا حکومتهای محلی که در آن زمان وجود داشتند و مستقل از اشکانيان بودند را، در اين زمينه، دريابيم».

« شهر «یرج» ،چون محوطه باستانی بسيار بزرگی است، بيشتر ازسيصد هکتار وسعت دارد و تاکنون هم کاوش نشده بود، اولين بار در همين چند سال اخير کاوش ها در آنجا شروع شده، با توجه به اطلاعاتی که به دست آمده، به نظر می آيد که شايسته است، اگر زمان آب گيری سد را به تعويق بیندازند».
دکتر رضا مرادی غياث آبادی
رويه سدسازی در ايران، در سالهای اخير، به ويژه در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، به شدت رواج يافت.

اين شيوه، که بسياری از موافقان سياست های آقای رفسنجانی از آن به دوره سازندگی ياد می کنند، از سويی منتقدانی نيز دارد.

بعضی کارشناسان اقتصادی بر اين باور هستند، که بسياری از اين پروژه ها تنها روی کاغذ بوده و برای بزرگ نمايی و همچنين پرکردن کارنامه خدمات اقتصادی دولت به کار می رفت و در عمل اين سدها پس از ساخت و آب گيری نمادين، نيمه کاره رها می شدند.

اما آنچه علت ساخت سد سلمان فارسی است، به گزارش خبرگزاری های داخلی، تاﱠمين آب آشاميدنی شهرهای واقع درمنطقه، تاﱠمين آب کشاورزی دشت لار، توليد انرژی برق آبی، کنترل سيلآب، زنده کردن زمين های شور و مهمتر از همه اشتغال زايی است.

اما آنچه باعث اعتراض منتقدان، از جمله سازمان ميراث فرهنگی شده، اين است که وزارت نيرو بدون هماهنگی با سازمان های ذيربط، کار آب گيری سد را انجام داده است. اين نخستين باری نيست که بخشی از آثار باستانی ايران، به دلائل مشابه با خطر نابودی روبرو شده است.

ساخت برج جهان نما در اصفهان و يا پرونده پر سروصدای آب گيری سد سيوند، که فعالان ميراث فرهنگی را به اين فکر انداخت تا برای نجات مقبره کوروش، از دولت محمود احمدی نژاد، به يونسکو نيز شکايت کنند، نمونه هايی از اين دست است.

با وجود مخالفت ها با برنامه های عمرانی از جمله راه سازی و ساخت سد و پالايشگاه، از برنامه دولتمردان ايران حذف نمی شود. فعاليت هائی که عمدتا" دوست داران طبيعت و فعالان ميراث فرهنگی را به اعتراض واداشته است. سئوال اين است که آيا سد سازی تنها راه رساندن آب به مردم منطقه است و آيا روش های متداول و کم هزينه ديگری وجود ندارد؟

سد سازی و توجیه اقتصادی

دکتر محمد درويش، عضو هيئت علمی موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور، در اين باره به راديو فردا اين طور می گويد:«بياييد اين هزينه ها و اين پول ها، را به جای اينکه برای ذخيره کردن آب در مخازن بزرگ سيمانی، هدر می دهيم، بخش کشاورزی خود را غنا بخشيم، به روزکنيم، مدرن کنيم و راندمان آبياری را بالا ببريم »

وی می افزاید:«. من فقط اين را بگويم که، اگر ما بتوانيم فقط سی در صد راندمان آبياری بخش کشاورزی را افزايش دهيم، به هيچ کدام از اين سدهائی که ساخته شده، ديگر نيازی نداريم. دوم اينکه همين سدهائی که الان ساخته شده، برای اينکه اين آب به دست مصرف کننده، يعنی مزرعه دار، برسد پيش بينی شده که کانال های درجه يک، دو، سه و چهار ساخته شود، تا به تدريج حجم آب کم شود و به مزرعه برسد. پولی و اعتباری، که الان برای بخش ساخت کانال های آبياری، در نظر گرفته شده به هيچ عنوان متناسب با اعتباری که برای ساخت سدها در نظر گرفته شده نيست»

محمد درويش می گوید:«اين به اين معنی است، که اگر ما قرار باشد کانالهای آبياری، همين سدهايی که تاکنون ساخته شده، را بسازيم، با اعتبارات فعلی که در اختياراست، حدود پنجاه سال زمان نياز داريم، در صورتی که سن ميانگين سدهای ساخته شده هم حدود پنجاه سال است. يعنی زمانی اين کانال ها به بهره برداری می رسند، که سدهايی که به خاطر آنها، اين کانالها ساخته شده اند، از حيز انتفاع خارج شده اند.

چند هزار سال پيش بود، که زلزله مهيبی «یرج» را ويران کرد، بعدها تاراج قاچاقچيان آثار باستانی «یرج» را بارها لرزاند و اکنون، به گفته دوست داران حفظ ميراث فرهنگی، سد سلمان فارسی تهديد جدی تری است. اما حفظ «یرج»به عهده چه کسی است؟

عليرضا جعفری زند می گوید:«تاريخ و فرهنگ گذشته ما، با همياری تمام مردم ايران و به پشتيبانی همه نيازمند است. آن علاقه و اهميتی که مردم به اين آثار می دهند، درواقع نگه دارنده اين آثار خواهد بود. برای لطماتی که به اين آثار می خورد، کاری نمی شود کرد، مگر اين که مردم خودآگاهی داشته باشند، تا اين ها برای آيندگان باقی ماند و بدانند که اين متعلق به تمام مردم ايران است. اين آثار تنها متعلق به يک باستان شناس نيست».

وی می افزاید:«با وجود همه اين نگرانی ها، آبگيری سد سلمان فارسی انجام شده است. به موجب ماده بيست و شش قانون مدنی، دولت مکلف به حفظ، آثار ملی است. همچنين اصل هشتاد و سوم قانون اساسی، بناهای تاريخی را از نفايس ملی می خواند، به اين معنی که مالکيت اين اموال از آن ملت ايران است و دولت، به عنوان نماينده مردم، وظيفه حراست و نگهبانی از اين اموال را به عهده دارد. از سويی، آثار گرانبهای فرهنگی تاريخی، جزء ميراث مشترک بشری هستند و به موجب ماده بيست وهفت اعلاميه جهانی حقوق بشر، ملتها موظف به حفظ آنها هستند».

چاپ کنید برای دوستان خود بفرستيد صداو تصویرگزارش درباره شهر یرج
بشنوید
mp3 - windows media - real audio
پیاده سازی
mp3 - windows media - real audio

درهمین زمینه[۱۳۸۶/۰۶/۰۵] اعتراض هواداران محیط زیست به مرگ هزاران پرنده
[۱۳۸۶/۰۴/۰۵] کارنامه دو ساله احمدی نژاد؛ هنر در قاب ارشاد
[۱۳۸۶/۰۲/۰۱] سد سیوند؛ «کاری که اسکندر نتواست انجام دهد»
[۱۳۸۶/۰۱/۲۸] اعتراض دانشجویان به آبگیری سد سیوند
[۱۳۸۶/۰۱/۲۷] «سد سیوند تا پایان هفته آبگیری می شود»
[۱۳۸۶/۰۱/۲۳] « آبگيری سد سيوند تا شهريورماه انجام نمی شود»

مهم ترین خبرهاصفحه نخست
احمدی نژاد: درها را ببندید، سازندگی سریعتر می شود
مخالفت بحرین با اقدام نظامی علیه برنامه اتمی ایران
ایرانی متهم به دزدیدن اطلاعات آموزشی، مجرم شناخته شد
ایران: هیچ امتیازی به گروگان گیران نمی دهیم


default

Ali Reza

by Mehran-001 (not verified) on

You are 100% wrong. IRI will be changed and will be replaced. A regime like IRI is not allowed to roam the planet. Please rest assured.


default

the definition of Hizb'Allah

by Ali Reza Sa'atchi (not verified) on

Hizb'Allah is an arabic term when translated is defined as "Party of God". Why do you people attack the "Party of God". Only a person opposed to "God" can attack the party of "God".

If you have grievances against Iranian President Mahmoud Ahmadinejad please elaborate. Please also take the time to correctly type his name.

Cursing, using foul language will get you no where. The recent news articles in reuters, Associated Press, and New York Times write that the US, Israel and the EU are looking for a diplomatic way to solve Iran's nuclear issue.

No where is there any thing about regime change.

Any attack on Iran... if such a far fetched plan was to believed would be by air. Planes would bomb and leave.

The Islamic Republic would remain intact. The international problem with Iran is that no one wants Iran to have nuclear energy.

the plan is that when Iran runs out of Oil it will not have a source of energy and will have to buy its oil from the United States of America.

At that point in time Iran's slogan of "Death to America" will change to "Long Live America". McDonalds and Burger King will open up right and left in Iran and Iran will become "Cozy" friends with the United States. By then the Middle east Peace process will be solved. And Iran's relationship with the US will be similar to the US-China relationship. The US, the EU and Israel don't really care about Human Rights in Iran. human Rights in Iran is a dead issue.


default

Anonymous-500

by Mehran-001 (not verified) on

Eloquently said. Could have not done better myself :-)


default

Not-Dubious 30 years of Supporting this GOH in Iran

by Anonymous500 (not verified) on

Hey No-Name, you supporters of the IRI better not talk about anything that relates to "mothers" of this or that; the Mother-fs that you all Hezbollahoi criminals are, including that Mother-f Muahamud Chagooh-kesh, better to remember that it is you gangters and terroists who have put our country in this dire situation that now is about to be whacked by the USA.

You Mothe-fs, all of you Hezboollahi common criminals, better shut the hell up and find for yoursleves a rat hole to hide (the route is by selling your mothers and duaghters and wives to Paktiatani Female Slave Traders as you have been doing in the past 30 years under this pile of GOH that you have been supporting).

Speaking of others mothers, why don't you Mother-fs take a look at the level of crime and corruption that those Mothe-f Akhunds and Hezbollahi Lupmans have created in Iran; it is not the fault of the Isreal, MEK, USA, Britain, France, Italy, Spain or whtever that comes to your finch size-brain, it is the fault of those Mother-f akhunds and scums like you and your ilk that our country is about to be whacked.

So, get your Mother-f rotten body out of here and go back to whatever den of crime and terrosim that sends GOH like you to continue hurting our people on a dily basis; and fianlly, God's curse be upon all those Mother-fs who still support this regime after witnessing its 30 years of crime against Humanity. Now get lost, and keep your big F mantra with you, no body buys that anymore.

To the Moderator: Respectfully, I would appreciate if you won't delete this harsh respons from an anonymous poster that I am to one who is as anonymous as your's truly; this poster is accusing everyone without any evidence and I am doing the same. It is a tit for tat and I would ask that this post not be deleted, I am delberately hurting this poster to give him or her a lesson in anonymous uncivility that hurts, it does hurt. I would never use that language against those who are writing with their true name, but this is undesered abuse of this psoter of this BB.


default

Anonymous Iranian

by Mehran-001 (not verified) on

I am glad that I touched the right nerve there and I am impressed that your note passed through the censor. In any case the point is that Mahmud and his clowns are needlessly playing Russian roulette with the people of Iran and they will be held accountable for this in the future. He needlessly jumped on Israel and raised tension when it was absolutely not necessary and now we have to sit here and just wonder whether there is a war or not. You are underestimating the will of U.S. and Israelis. They are fed up and they have the sympathy of the rest of the world. They might pull the trigger no matter what you think.

P.S. I think the word you are looking for is "arsenal" and not "armamentarium". I have never seen it to be used in that context.


default

Unscrupulous

by Anonymous Iranian (not verified) on

I hate the fact that some unscrupulous "editor" sees it fit to delete innocuous comments just because he/she can. How telling of our culture. We cry foul when we don't get our way, yet we are the worst dictators with smallest amount of power. Daily finding more and more reasons not to visit this site. But with the relative lack of choices, "we're all stuck here". What a sad state of affairs indeed.


default

MEHRAN

by Anonymous Iranian (not verified) on

Have you checked your Israeli passport lately? Is it up for renewal anytime soon? I'm in no more contact with "Mahmud" than your mother is. You completely missed the point I was trying to make. Allow me to spell it out for those with certain cognitive deficits. Sure, Iran can be sent back to the stone age with what's available in the US armamentarium (Please refer to a dictionary if necessary). However it will not go down without a fight. There will be a heavy price to pay. And I'm not so sure the powers that be can afford to pay it.
It's also interesting how you made the "us" and "them" distinction. I suppose you have no family left in Iran. Or perhaps the family you do have you could care less about. That's quite alright. But remember this at the end of the day: When you go through passport control "MEHRAN JAN" your ass will be in as much of a sling as all the rest of us once the guns start firing. You will be viewed with same sense of disdain and mistrust as those on "my" side of this issue. So I would deliberate more about this matter if I were you. Because once the crap starts hitting the fan, you will be left with no friends and no one to back you up.


default

Emotional rooler coaster

by ali reza (not verified) on

For many months we hear or read that, this or that country is planning to attack Iran.After hearing about it for so long one gets tired of it.To me this is nothing more than a psychological warfare I hope!


default

Ananymous Iranian

by Mehran-001 (not verified) on

Are you sure about your capability. Do you think what you know the American and Israeli don't know anything about. May be they prepared something big for you and you don't know it.

If I were you I would tell Mahmud to shut up and stay low and don't cause problems. You don't know what will happen once a war starts. Everything is fair game then. So don't go and over estimate your own nonsense.


default

dubious 2 year old clip

by no_name (not verified) on

First of all anything Wolf says I take with a grain of salt. He was employed and worked (might still be) for AIPAC.

Secondly, this video dates back to 2006,
//www.crooksandliars.com/2006/09/18/retired-c...

That said, I have no doubt there are intel officers in Iran. We have the MEK who would sell their mothers let alone their country so they could have been sent here. Not to mention decent size jewish iranian population (mostly in LA) who overnight discovered they were distant cousins with Golda Meir, Moshe Dyan, or Hertzel himself and are willing to through themselves in fire to save their new motherland.


default

where is the evidense?

by MRX1 (not verified) on

so you got all these U.S troops loose in Iran and not one is spotted or captured! spy, sure but they don't need troops for that. plenty of Iranians out there will sell info for money. Thanks to this regime more than 50% of population lives in poverty now. where is this regim taking us, to madness and distruction.


default

When the war started do two things

by Abol Danesh (not verified) on

1. Buy life insurance in case of death for the sake of your children safety and future

2. Work with the law. Get paralegal training here.


default

Troops on the Ground

by Anonymous Iranian (not verified) on

About two years ago a small recon boat off the Shat-ol Arab in the Persian Gulf was swarmed from multiple directions and the crew were captured without firing a single shot. The Iran-Iraq border is one of the most heavily surveilled borders in the world. Don't forget Iran is "expecting" mischief, so their eyes and ears are wide open. This sabre rattling falls in the realm of psy-ops. Much as the Israeli exercises did last week when they flew to Greece. The important thing to remember is the end game. Nothing has altered the end-game of a possible attack on Iran. Iran will still retaliate by any means at its disposal. And there are many means at its disposal. A ragtag bunch of rebels in Lebanon gave the supposed supreme power in the Middle East (Israel) an ass whoopin' they weren't expecting. And much in the same way one turns off the faucet, it was done. Ahmadinejad flew in to Baghdad earlier this ear, not under the cover of darkness, not wearing a bullet proof vest, having given his itinerary well in advance, using a vehicle on the "highway of death". He arrived in daylight and left during daylight. For better or worse, these are evidence of Iran's strength. Israel knows full well what would happen if they attacked Iran. More than likely the Negev Desert will become a wasteland of nuclear debris from the destruction of Dimona. And depending on how hard they hit Iran, they will be attacked with reciprocity. Sure Iraq was a cake walk for the US. They were under strict sanctions for over a decade, and half of the country was already under invasion. Also, Iraq is a flat country. That's how they reached Baghdad from the Kuwaiti border within hours. Iran is twice the size of Iraq, with three times its population, and it people (aside from the few zionists appearing here who present themselves as patriots) are FIERCELY patriotic. Iran is surrounded by mountains. Iran has state of the art anti-aircraft technology recently acquired from Russia. It has state of the art anti-ship missles from China. In a recent Pentagon exercise conducted a few weeks ago, even in the best case scenario when they attacked Iran, the US Navy lost 16 ships.
I'm no defender of the Iranian government but I love my country. Iran has moved well beyond the point of being bullied. This is no longer in 1960. This is 2008. This is the age of MAD.
This best way for the US to approach this issue to convey to the Iranian people with sincerity that they make a distinction between them and their government. In this way, the Iranian people will be motivated to change the policies of their government. But if "W" goes in there like a cowboy with guns blazing, he will be in for a big surprise.


Hajminator

کلنل گولو

Hajminator


There are two options:

1. Colonel Gouloue has confused Iran with Irak (both names are very similar) and talked 4' about the wrong country

2. Colonel Gouloue is fake, he has just escaped from a psychiatric asylum and CNN has taken him mistakenly as the real one (as when it happened once before)


Q

Yes, it's all bogus, just like the Iraq war which never happened

by Q on

nothing to see here, just go home....

(some people are really stupid)


Saman

Yeap ... Bush will do it

by Saman on

If you think war with Iran is “impossible” … you are super duper naïve and dead WRONG. US has been preparing for a strike on Iran’s nuke sites for a while now. What you heard on the clip is 100% accurate. Bush recently stepped it up to the attack phase and it’ll be Tomahawk missile striking from NAVY ships in Persian Gulf. If you think Bush hasn't thought about Iran’s retaliation … you’re dead wrong and he will still attack. Mark my word … "Tomahawk missiles, from the gulf, before November."

JJ: Put this in the archives!


default

This is one big Bogus New clip

by Ali Reza Sa'atchi (not verified) on

There are no war plans going on.

Less than 7 months are left to the Bush Presidency.

Iran will have nuclear technology.

The world will go on.

And the next American President will visit Mashad, Qom and Tehran.


default

NAME OF THE GAME IS ....

by Ayatoilet (not verified) on

Name the Price of Gas Per Gallon. All this PR is B.S. Who benefits: the Dick groupies and the OPEC dictators and us the suckers pay for it.