گر ازادی کامل نباشد، نیست استقلال، ای برادر، گول مخور، تا وجدانت، اتش گرفته

گر ازادی کامل نباشد، نیست استقلال، ای برادر، گول مخور، تا وجدانت، اتش گرفته
by مسعود از امریکا
25-Jan-2010
 

ز این قدرت، در مردانگی و همت، بس پاشد پدید
گر قدمی، در پس، ازادی و استقلال، شرم نگیر، ای برادر

عشق میهن، بس صباحی، در دل و جان، اتش گرفته
خرافات نباشد، ز این ملک، نه این و نه ان، ای برادر، اتش گرفته

ظلم و ستم، نیست پایدار، ز ان اقتدار، نه شمار
نه حیران باش، و نه ترس، ای زیبا دل دلیران، در وجودم، اتش گرفته

گر غلط، توصیف ازادی، در دل دشمن باشد
هیچ هراسی، من جمله، در بالا و به سر، در مجمع امر، اتش گرفته

قانع مباش، ز این خرده ریز، در اعمال ازادی، و ز این استقلال
گر ازادی کامل نباشد، نیست استقلال، ای برادر، گول مخور، تا وجدانت، اتش گرفته


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
R2-D2

Shams Ensemble: "Vatanam Iran" - My Homeland Iran

by R2-D2 on

It says it all:

 

 

 


R2-D2

Tehran Is In Blood

by R2-D2 on

Let the blood of our brothers and sisters in Iran count for something:

 

 

 


yolanda

......

by yolanda on