اسماعیل هنیه:تحقیر ایرانیان به وسیله اسماعیل هنیه
Tabnak.ir / tabnak
23-Nov-2012 (one comment)

اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر دولت حماس در سخنانی پس از اعلام آتش بس در غزه خطاب به رزمندان مقاومت گفت: شما با پیروزی که آن را رقم زدید بار دیگر حماسه‌های قادسیه و جنگ خیبر را به اسلام بازگرداندید و فلسطین را به پیروزی نزدیکتر کردید. وی همچنین گفت:
از همه کسانی که از مقاومت حمایت مالی و تسلیحاتی کردند، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، قدردانی می کنم.
یاداوری میکنم جنگ قادسیه، جنگی است که میان سپاه ایران و اعراب مسلمان متجاوز در قادسیه در نزدیکی کربلای کنونی اتفاق افتاد و در جریان آن، سپاه اعراب بر لشگریان ساسانی پیروز شدند و این مقدمه ای شد بر فتح ایران و قتل وغارت و اسارت ساکنین آن به دست مهاجمین مسلمان. در ضمن صدام گور به گور شده هم خودش را سردار قادسیه نامیده بود! اینهم لینک اصلی خبر از تابناک:
>>>
recommended by firstdayofmylife

Share/Save/Bookmark

 
Azarbanoo

Tabnak belongs to

by Azarbanoo on

Bastards IRR/IRI?  Is not it?