خامنه‌ای با قرض زندگی می‌کند و فرش خانه‌اش نخ نماست!
Rahdigar.net
19-Nov-2012 (2 comments)

یک عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی می گوید که آیت الله خامنه ای و فرزندانش به سختی زندگی می کنند؛ او از پاسدار محافظ اش قرض می گیرد و فرش خانه اش نخ نماست.

>>>
recommended by Faramarz

Share/Save/Bookmark

 
firstdayofmylife

LOL....

by firstdayofmylife on

LOL....


Faramarz

Ali Geda is in Chapter 11!

by Faramarz on

 

 

Rahbar even borrows from his own servants!