رای کمیسیون مجلس به محدودیت صدور گذرنامه برای زنان
RadioFarda.com
15-Nov-2012 (5 comments)

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به ماده‌ای از لایحه گذرنامه رای داده است که بر اساس آن، صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر ۴۰ سال مشروط به موافقت رسمی «ولی قهری» آنان و در غیر این صورت «حکم حاکم شرع» می‌شود.

>>>
recommended by Faramarz

Share/Save/Bookmark

 
Fesenjoon2

oh please...

by Fesenjoon2 on

The IRI has EVERYTHING to do with Islam. 35 years and you havent learned that?

It's even called The ISLAMIC Republic of Iran! 


Soosan Khanoom

Islam???

by Soosan Khanoom on

What IRI has to do with Islam? 

Nevermind!!!  Let's not even discuss religion here.  

 :) 


Faramarz

Soosan Khanoom

by Faramarz on

 

 

Unfortunately in Islam they don't think much of women, young or old.


Soosan Khanoom

I find it puzzling!

by Soosan Khanoom on

Are they saying that the women have shelf life of 40?   

 

LOL 

 


Faramarz

زن مجرد یعنی مجنون، صغیر یا سفیه!

Faramarz


 

 

بر اساس این قانون، زن مجرد ایرانی زیر ٤٠ سال برای گرفتن گذرنامه و خروج از اون مملکت نیاز به اجازه "ولی قهری" یعنی پدر یا جد پدری دارد. در غیر اینصورت باید دست به دامن حاکم شرع شود!