حضور زنان برای تماشای والیبال مردان ممنوع اعلام شد
Radiofarda.com
26-Oct-2012

با دستور حراست وزارت ورزش و امور جوانان جمهوری اسلامی حضور زنان در
استادیوم‌های ورزشی برای تماشای مسابقات والیبال مردان «تا اطلاع ثانوی»
ممنوع اعلام شد

>>>
recommended by Faramarz

Share/Save/Bookmark