عکس: ترس مقامات ایران از دست دادن با زنان
dw-world
23-Oct-2012

مقامات رسمی جمهوری اسلامی در ملاقات‌های دیپلماتیک از دست دادن با زنان
خودداری می‌‌کنند. این رفتار در برخی مواقع موجب به وجود آمدن شرایط
خنده‌داری می‌شود

//www.dw.de/flashcms/shakinghand/fa/fa_shakin...

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark