فائو: یک هشتم مردم جهان از گرسنگی رنج می برند
اخبار روز
10-Oct-2012

رم - سازمان خوار بار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) در گزارشی اعلام کرد شمار مردمی که در جهان از گرسنگی رنج می برند به ٨۷۰ میلیون نفر رسیده است.
در این گزارش که همزمان از سوی سازمان فائو، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ˈایفادˈ و برنامه جهانی غذا ˈپامˈ منشر شد، امده است: این امید وجود دارد که با تلاش بیشتر بتوان به هدف هزاره یعنی نصف کردن شمار گرسنگان در جهان تا سال ۲۰۱۵ رسید.
فائو اعلام کرد که ٨۵۲ میلیون نفر از گرسنگان جهان در کشورهای در حال توسعه و ۱۶ میلیون نفر نیز در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند.

>>>
recommended by Friendly Notes

Share/Save/Bookmark