مسئولان امنیتی نمایندگان را توجیه کردند:فشار نیاورید! ارز نداریم
Kaleme
07-Oct-2012

چکیده :مسئولان امنیتی با حضور در مجلس و دیدار با برخی
نمایندگان موثر، آنها را نسبت به ناتوانی دولت در تزریق ارز به بازار توجیه
کردند. آنها به نمایندگان گزارش داده اند که هم اکنون در مجموع بیش از 160
میلیون دلار اسکناس موجودی نداریم و از این رو نمی توان مانور چندانی بر
روی موضوع تزریق ارز به بازار انجام داد...

لمه – گروه اقتصادی: در پی ضرب الاجل مجلس به دولت در
جلسه غیر علنی برای تزریق ارز به بازار و مقابله با روند افزایش قیمت ارز،
برخی مسئولان امنیتی با حضور در مجلس و دیدار با برخی نمایندگان موثر، آنها
را نسبت به ناتوانی دولت در اجرای این خواست مجلسیان توجیه کردند.

به گزارش کلمه، مسئولان امنیتی که در محل مجلس حضور یافته بودند، با
بیان اینکه شرایط خطیر است و از دست دولت کار چندانی ساخته نیست، از
نمایندگان خواستند دولت را برای تزریق ارز به بازار تحت فشار قرار ندهد
زیرا امکان ... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark